Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.04.16.16 - sak 19/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.04.16 19/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 141/16

Vedtak - Etablering av punktfeste - 1719/243/11 Løvtangen - Irene Løvtangen og Odd-Tore Kvamvold - Tomt 90 - Godkjent

RS 142/16

Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/275/249 Ulvevegen 17 - Brit Karin Sivertsen - Godkjent

RS 143/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/265/35 Rokneshøgda 54 - Steinar Flatås - godkjent.

RS 144/16

Godkjent - Søknad om endring av tidligere gitt tillatelse for tilbygg til bolighus - 1719/233/32 Bergsvegen 28 - Rigmor og Magnar Kvittem

RS 145/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/35/4 Søvik Sjøvegen 198 Ole Jonny Tøndel - Boligtomt for eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 146/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring - 4 takvinduer - 1719/315/329 Jernbanegata 31 A - Alstad Hotell

RS 147/16

Godkjent - Søknad om etablering av ny boenhet i sokkel - 1719/16/139 Nesheimvegen 33

RS 148/16

Søknad om oppføring av driftsbygning - endring av plassering - 1719/354/1 Nøvik - Johannes Nøvik - godkjent.

RS 149/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring av hytte - 1719/371/1/7 Grønningen Statsalmenning

RS 150/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/316 Gamle Kongeveg 49 A - Runar Johannesen

RS 151/16

Søknad om innbygging av eksisterende terrasse - 1719/275/948 Roligheten 3 - godkjent

RS 152/16

Søknad om oppføring av boliger og garasjer - 1719/3/379 Lins veg 2 - godkjent

RS 153/16

Søknad om oppføring av to boligblokker - 1719/274/23 Helge Ingstads veg 13 og 15 - godkjent

RS 154/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av terrasse til hytte - 1719/164/12 Bergbygda 102

RS 155/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/16/130 Tore Hunds gate 17

RS 156/16

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1721/257/1 Kleiven Salthammervegen 232 - godkjent

RS 157/16

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/119/2 Sørmo - godkjent

RS 158/16

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbod med korntørke - 1719/284/3 Hojemsvegen 367

RS 159/16

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til soverom/vaskerom/bad - 1719/275/421 Ole Vigs veg 8 - Ingunn Riseth

RS 160/16

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til hobbyrom - 1719/4/11 Grindvegen 9

RS 161/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/314/326 Høgberget 20

RS 162/16

Godkjent - Endring ansvarsrett rørleggerarbeid - Hytte på 228/29 - Rikstad - Krogstad

RS 163/16

Søknad om fasadeendring/bruksendring av del av bygning - 1719/315/297 Helga den Fagres gate 12 - Helga den Fagres gate 12 AS - godkjent.

RS 164/16

Godkjent - Søknad om oppføring av boliger og garasjer - 1719/3/379 Lins veg 2

RS 165/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/279/11 Nyborg Okkenhaugvegen 300 - Bente Margun Stormo og Tore Svendgård - Fradeling av gårdstun - Godkjent

RS 166/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring og dispensasjon - 1719/275/274

RS 167/16

Søknad om igangsettingstillatelse for nytt uthus - 1719/157/1 - godkjent

RS 168/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/315/36 Håkon den godes gate 48 B - Levanger kommune - godkjent.

RS 169/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/114 Sjøgata 33 B - KGT 30 AS - Tomter for boligbygg og næringsbygg - Godkjent

RS 170/16

Godkjent - Søknad om bruksendring og ombygging til kafe/restaurant - 1719/315/21

RS 171/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/35/171 Elgvegen 57

RS 172/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/18/74 - Block Watne AS - Tomt til boligbebyggelse - Sjømarkvegen 36 - Godkjent

RS 173/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/32/55 Lundvegen 4 - Trond Dahl

RS 174/16

Godkjent - Søknad om omlegging av gårdsveg fra fv. 117 til eiendommen 1719/60/3 - Lynumvegen 484

RS 175/16

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og riving av eksisterende bolig - 1719/283/9 Hojemsvegen 248 - Johan Skjerve

RS 176/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/309/30 Tømtevegen 218

RS 177/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring og utvidelse av veranda - 1719/22/36 Gamle E6 1434

RS 178/16

Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolig og tilbygg av carport til garasje - 1719/315/225 Kirkegata 5

RS 179/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Hyttetomt S2 - Godkjent

RS 180/16

Utslippstillatelse - Søknad om oppføring av enebolig og riving av eksisterende bolig - 1719/283/9 Hojemsvegen 248 - Johan Skjerve - godkjent

RS 181/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av del av butikk og nytt tilbygg til butikk/drivhus - 1719/1/9 Staupslia Hagesenter

RS 182/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS - To tomter til bolig/forretning - Godkjent

RS 183/16

Godkjent - Revidert søknad om ombygging av kontor til leilighet - 1719/19/46 Gråmyrvegen 18

RS 184/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 - Eilif Due - Innløsing av festetomt 1719/315/1/20 Markvegen 13 - Godkjent

RS 185/16

Søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny garasje - 1719/315/1/52 Storørvegen 1 - Inger Karen S. Ness og Ingvar Ness - godkjent

RS 186/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/6 Gamle Kongeveg 13 - Åsta Ramfjord

RS 187/16

Klagebehandling - Søknad om dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig - 1719/267/34 Børøyvegen 184 - Heidi Flaten

RS 188/16

Godkjent - Revidert søknad om riving og gjenoppbygging av garasje etter brann - 1719/314/54 Movaldet 10

RS 189/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for endring av eldre driftsbygning til overnatting og sanitæranlegg - 1719/303/10 Munkebyvegen 249 - Håkon Fiskvik

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.04.2016 15:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051