Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.04.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 13.04.16
Tid: kl. 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 19/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS20/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/16 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata - 1719/315/264 Kirkegata 43 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 22/16 Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 4 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo
Arild Børseth ap varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem ap/sp/krf x Lars Petter Holan
Kaja Skårdal Hegstad sv varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås

  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, fagansvarlig plan Per Anders RøstadÅsmund Brygfjeld

Orientering:

  • Planer for boligfelt på Jørstadsjøen 1719/363 – start reguleringsprosess v/Jon Arne Sand
  • Per Anders Røstad orienterte om arbeidet med kommunedelplan Levanger sentrum og arbeidet med reguleringsplan Levanger sentrum.


Spørsmål/ønske om informasjon:

Geir Tore Persøy, FRP:

Standard på veidekke i Kirkegata og jernbaneovergang Skogn.

Svar: På neste møte orienterer administrasjonen om jernbaneovergang Skogn.

Trafikksikkerhetsutvalget vil også informere på neste møte.
Til toppen av siden

 

 

PS 19/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 20/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Arild Børseth, AP og Kaja Skårdal Hegstad, SV 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Arild Børseth, AP og Kaja Skårdal Hegstad, SV 
Til toppen av siden

 

 

PS 21/16 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata - 1719/315/264 Kirkegata 43 - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2015.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2016.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2015.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2016.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28
Til toppen av siden

 

 

PS 22/16 Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP og Knut Hjelmstad, H:

Plan og utviklingskomiteen er bekymret for parkeringsforholdene ved Sykehuset Levanger, og ber om at prosessen rund bygging av parkeringshus intensiveres, evt. med økonomisk bistand fra dette prosjektet.

Saksordfører:

Eva Høyem Anderssen, SP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Plan og utviklingskomiteen er bekymret for parkeringsforholdene ved Sykehuset Levanger, og ber om at prosessen rund bygging av parkeringshus intensiveres, evt. med økonomisk bistand fra dette prosjektet.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.04.2016 15:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051