Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 - sak PS 30/19-Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19 30/19

 
* dokument i PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 222/19

Konsesjon for erverv av 5037/140/11 Kjølavegen 245 - Tor Oluf Kjølen - INNVILGET

RS 223/19

Klage på vedtak om oppføring av barnehage og stall/uthus - 5037/67/3  Grytesvegen 93 - Purktrøa Gårdsbarnehage SA - ikke tatt til følge

RS 224/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/227/1 Hopla 34 - Andreas Haabeth - Tilleggsareal til 5037/227/56 Åsen settefisk AS - Godkjent

RS 225/19

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5037/331/1 Nordhalla 42 - Remy Møen

RS 226/19

Sak 191/19 Søknad om etterhåndsgodkjenning - begrunnelse for valgt løsning - 5037/243/20 - Godkjent

RS 227/19

Godkjent - Søknad om tilbygg på bolighus - 5037/300/10 Munkebyvegen 601 - Kristoffer Heirsaunet

RS 228/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering og bruksendring av bygning - 5037/315/236 Kirkegata 20 - T3 Eiendom AS

RS 229/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Fradeling av tomt D2 - Godkjent

RS 230/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/244/1 Djupvikvegen 370 - Bjørn Broholm - Innløsing av 5037/244/1/13 Utsikten 32 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 231/19

Søknad om endring av tillatelse og igangsettingstillatelse - 5037/16/2 - Nesheimvegen- Bolig Eiendom AS - Godkjent

RS 232/19

IG-Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/3/328 Urds veg 1 - Siv Merete Wiseth og Knut Forberg Skreden - godkjent

RS 233/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Tillegg til 5037/244/94 Meviktoppen 12 - Fritidsformål - Godkjent

RS 234/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/223/34 fra 5037/223/6 Vollabakkvegen 43 - Anne Grete Simons - INNVILGET

RS 235/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende maskinhus - 5037/269/1 Gamle Kongeveg Nord 163 - Bjørn Røstad

RS 236/19

Godkjent - Søknad om oppføring av plasthall som garasjebygning - 5037/209/6 Breivegen 402 - Odd Jarle Kristoffersen

RS 237/19

Godkjent - Søknad om tilbygg over tre plan inkludert kjeller - 5037/309/56 Tømtevegen 228 - Rune Holmlimo og Ida Cecilie Hallset

RS 238/19

Vedtak om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/256/20 - Geir Flatås

RS 239/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/258/1 Hojemsvegen 79 - Kjell Helge Skjetnemark - Fradeling av bebygd tomt/tunområdet - INNVILGET

RS 240/19

Godkjent - Søknad om oppføring av vinterhage som overbygg på veranda - 5037/272/28 Mellomvegen 7 B - Hans Petter Myhrås

RS 241/19

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny bolig - 5037/54/27 Bjørnangvegen 36 - Skeyna Utvikling A

RS 242/19

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/13/38 Nesheimvegen 17 - Alexander Hrincsenko - Godkjent

RS 243/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/156/19 Eknesvegen 195 - Steinar Vestli.

RS 244/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/295/5 Okkenhaugvegen 1219 - Laila Grendahl.

RS 245/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/45/8 Myravegen 258 - Ingrid Myhr Houg og Alan Hough

RS 246/19

Godkjent - Søknad om oppføring av potetlager - 5037/30/1 Stavlovegen 60 - Bjarne Saltvik Faanes

RS 247/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende inngangsparti/oppføring av nytt tilbygg - 5037/48/40 Bygdavegen 81 - Anette og Steinar Aspås

RS 248/19

Godkjent - Søknad om tilbygg av kjøle og fryselager til slakteri Halsan Kjøtt - 5037/313/9 Tømtevegen 178 - Arild Gripp

RS 249/19

Søknad om tilbygg på hytte - 5037/349/14 Nesset 319 / Ytterbu - Jardar Sandstad - Godkjent

RS 250/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/259/1 Salthammervegen 292 - Magnus Stenstad

RS 251/19

Ulovlighetsoppfølging - Etablering av boenhet i kjeller uten tillatelse - 5037/315/68 Håkon den Godes gate 33 - Arto AS - Klage, ikke tatt til følge

RS 252/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og sommerstue/carport - 5037/1/133 Berglivegen 6 - Aril og Marte Bentzen Haugberg

RS 253/19

Godkjent - Søknad om bygging av ny garasje - 5037/315/368 Markvegen 20 - Viggo Murvold

RS 254/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende anneks og oppføring av nytt anneks - 5037/243/1/37 Djupvikvegen 296 - Ole Martin Steinvik

RS 255/19

Søknad om omdisponering av plansilo til husdyrrom - 5037/124/1 Sørgrenda 177 - Tor Nyborg - Godkjent

RS 256/19

Søknad om endring av gitt tillatelse - 5037/303/11 Munkrøstadvegen 27 - Godkjent

RS 257/19

Godkjent - Søknad om oppføring av 4 naust - 5037/244//10 Djupvikvegen 370 - Øystein Hanssen

RS 258/19

Godkjent - Søknad om oppføring av lager og bilpleie / klargjøring - 5037/314/12 Moafjæra 1 - Moan Bilsenter AS

RS 259/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/223/6 Vollabakkvegen 43 - Anne Grete Simons - Tilleggsareal til 5037/223/34 Boligformål - Godkjent

RS 260/19

Vedtak om planting av skog etter hogst - 5037/286/1 - Leif Magne Lian

RS 261/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/11 Nossumvegen 84 - Andreas Storli - Fradeling av bebygd parsell - INNVILGET

RS 262/19

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/5/8 Ytternesset 80 - Lina Musum og Simen Strandholmen - Godkjent

RS 263/19

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks/uthus og takoverbygd terrasse - 5037/316/1/90 Vulusjøvegen 510 - Sveinung Røstad

RS 264/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/140/5 Jørås østre - Kjølavegen 245 - Lill Beate Jørås - Fradeling av gårdstun - Godkjent

RS 265/19

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny fritidsbolig - 5037/246/12 Sandvikvegen 321 - Trond Daling - Godkjent

RS 266/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/246/12 Sandviksvegen 321 - Trond Daling - Godkjent

RS 267/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/258/1 Hojemsvegen 79 - Kjell Helge Skjetnemark - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent

RS 268/19

Godkjent - Søknad om oppføring av carport som tilbygg - 5037/160/9 Sjøgrenda 82 - Erna Marie Haugsand

RS 269/19

Søknad om bygging av adkomstveg til Svartvika hyttefelt - 5037/242/3 Skjesolvegen 262 - Gitte Høst Jensen og Jørgen Aunaas - Godkjent

RS 270/19

Godkjent - Søknad om montering av tre takvinduer og et større vindu -  Sjøgata 24  - 5037/315/94 - Therese Granås og Geir Larsen

RS 271/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/331/1 Øvre - Remy A L Møen - Tomt for fritidsbolig - Nordhalla 42 - Godkjent

RS 272/19

Vedtak - Oppretting av punktfeste på eiendommen  5037/99/1 Skogn og Grønningen Almenninger - Fritidsbolig - Tomt 207 Tomtvassvegen 778 - Godkjent

RS 273/19

Søknad om bruksendring av uthus og tilbygg av veranda - 5037/175/7 Gamle E6 171 - Richard Kristensen - Godkjent

RS 274/19

Godkjent - Søknad om bygging av carport - 5037/18/97 Gilstadlia 59 - Rolf Gunnar Larsen

RS 275/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende bulklager - 5037/34/253 Sjøvegen - Retura IR AS

RS 276/19

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5037/3/289 - Kristine og Stian Hustad

RS 277/19

IG1- Søknad om oppføring av boligblokk m/næring i 1 etasje - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Levanger Brygge AS _Godkjent

RS 278/19

Søknad om IG 2 for oppføring av studentboliger - 5037/274/25 Helge Ingstads veg 3, 5 og 7 - Studentinord - Godkjent

RS 279/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/338/2 Sete/Flatan 229 - Svein Robert Waade - Fradeling av tun - INNVILGET

RS 280/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - Riving/nedbrenning av eksisterende bolig/oppføring av ny enebolig - 5037/159/7 Sjøgrenda 58 - Elisabeth og Sigbjørn Dalen

RS 281/19

Søknad om omgjøring av et område til bergkunstamfi - 5037/158/3 Ekne Småbåthavn - Ekne Småbåtforening - Godkjent

RS 282/19

Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging og fasadeendring Staup barnehage - 5037/1/1 Staupslia 41 - Levanger kommune - Godkjent

RS 283/19

Søknad om oppføring av garasje - 5037/271/31 Røstadlia øvre 53 - Tor Johnny Berg - Godkjent

RS 284/19

Godkjent - Søknad om oppføring av takoverbygg - 5037/314/403 Halsstein Idyll 13 - Roger Bøe

RS 285/19

Godkjent - Søknad om utvidelse av veranda - 5037/314/339 Moafjæra 2 B - Levanger Bowling AS

RS 286/19

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig og uthus - 5037/198/1 Ytterfjellet 164 (tomt nr. 166) - Åsen Bygdealmenning - Halldis Ringen

RS 287/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/267/55 Børøyvegen 135 - Torbjørn Bentzen - Godkjent

RS 288/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og snekkerverksted - 5037/212/52 Håmmårsvegen 70 - Kristian Hokling

RS 289/19

Behandling av klage på byggesak - godkjent oppføring av barnehage og stall/ uthus - Purktrøa gårdsbarnehage SA - 5037/67/3 - kommunens vedtak stadfestes

RS 290/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/338/2 Sete/Flatan 229 - Svein Robert Waade - Fradeling av tun - Godkjent

RS 291/19

Søknad om etterhåndsgodkjennelse av tiltak i strandsonen- 5037/243/20 Tomt nr. 36 Løvtangen - Torkild Reinertsen- ikke godkjent

RS 292/19

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5037/229/97 Tørøya 36 - Aud Marit og Kjell Erling Hagen - Godkjent

RS 293/19

Godkjent - Søknad om bruksendring av del av uthus til kattehotell - 5037/22/18 Støreslia 91 - Trine Lutdal Småland og Henrik Røstad Aunan

RS 294/19

Søknad om oppføring av støttemur - 5037/6/166 Enga 4 - Petter Hoel Holt - Godkjent

RS 295/19

Godkjent - Søknad om riving av eldre lager/redskapsbygning - 5037/8/1 Ytternesset 145 - Arnhild Lie Aarøe

RS 296/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av nye boliger på Felt A og B - 5037/276/5 Katrines Minde - Kathrines Minde AS

RS 297/19

Godkjent - Søknad om tilbygg av vinterhage til bolighus - 5037/273/11 Røstadlia nedre 5 - Arild Hegdal

RS 298/19

Søknad om igangsettingstillatelse for riving av enebolig og uthus/oppføring av ny enebolig m/garasje - 5037/7/7 Nordsivegen 306 - Ingrid og Harald Hildrum - Godkjent

RS 299/19

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for to bolighus på Felt A - 5037/276/172 tomt 1 og 5037/276/173 tomt 2 - Kathrines Minde AS

Til toppen av siden

 

Publisert: 04.04.2019 11:16 Sist endret: 13.06.2019 14:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051