Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15 - sak 62/15 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15 62/15

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 498/15

Søknad om fasadeendring og etterisolering ved Staup natur- og aktivitetsbarnehage - 1719/1/1/1 Staup – Levanger kommune - Godkjent

RS 499/15

Endringssøknad om gjenoppbygging av hytte - 1719/244/1/12 Djupvika - Aage Wigum - Godkjent

RS 500/15

Søknad om utslippstillatelse for utvidet hyttefelt - 1719/244/1 Djupvika hyttefelt - Weto Eiendom Norge AS - Godkjent

RS 501/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/315/349 Markvegen 32 - Torvald Sund - godkjent,

RS 502/15

Varsel om endring av plassering bygg, eiendommen 1719/207/58 SAK 660/15 - Godkjent

RS 503/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/183/1 Gamle Kongeveg Sør 116 - Sveinung Husby - godkjent.

RS 504/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/314/189 Blåbærvegen 1 - Torunn Skavdahl - godkjent.

RS 505/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/34/41 Nedre Alle 13 - Bjørn Eide - godkjent.

RS 506/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/16 Arne Vestrums veg 2 - Tove Maria Guttelvik - godkjent.

RS 507/15

1719/22/35 - Søknad om endring av tillatelse for tilbygg til bolig og garasje - Margareth Bøhn - godkjent.

RS 508/15

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/18/141 - Gamle Kongeveg Sør 473, 7623 Ronglan - Anne Kari Ottem - Godkjent

RS 509/15

Søknad om tilbygg til bolighus og garasje - 1719/282/3 Brækken - Godkjent

RS 510/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/421 Ole Vigs veg 8 - Godkjent

RS 511/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/234/5 Skjesolvegen 40 - Milian Myraunet - godkjent.

RS 512/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/214/9 Dr Berg Nilsens veg 13 - Godkjent

RS 513/15

Revidert søknad om tilbygg til hytte og nytt uthus/anneks - 1719/316/1/230, Tomt nr 262 - Ruth og Per Lian - Godkjent

RS 514/15

Søknad om tilbygg og ombygging av eksisterende driftsbygning - 1719/160/2 Gevikvegen 66 - Jon Magne Eidem - godkjent.

RS 515/15

Søknad om endring av ansvarsretter for oppføring av bolighus - 1719/212/25 Torgard - Godkjent

RS 516/15

Søknad om rammetillatelse for ombygging og tilbygg til bolighus - 1719/315/36 - Håkon den godes gate 48 B, 7600 Levanger - Godkjent

RS 517/15

Søknad om utvidelse av Elvesanden kloakkanlegg fra 9 til 11 hytter - 1719/232/1 Lo - Tilkobling gjelder for eiendommene 1719/232/103 og 1719/232/64 - Hovdal VVS AS - Godkjent

RS 518/15

Søknad om tilbygg til hytte  - 1719/232/103 - Elvsanden 6, Levanger - Guri Eggan - Godkjent

RS 519/15

Søknad om oppføring av Staup helsehus - 1719/1/1 Staup - Levanger Kommune igangsettingstillatelse for bæresystem - godkjent.

RS 520/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks - 1719/228/37 Fåraaunet 105 - Godkjent

RS 521/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/253/1 Rinnan nedre - John Bjørken Skjørholm - Tilleggsareal til 1719/253/20 Lyngmo - Godkjent

RS 522/15

Revidert rammesøknad om oppføring av leilighetsbygg og nytt uthus - 179/157/1 Falstadvegen 36, 7624 Ekne - Falstad Nedre AS - Godkjent

RS 523/15

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/37/226 Åsvegen 27 - Per Åge Berg - Godkjent

RS 524/15

Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av 5 stk eneboliger i kjede m/carport og utebod -  1719/275/103 - Gamle Kongeveg 23,7604 Levanger - Godkjent

RS 525/15

Søknad om riving av eksisterende tilbygg og nytt tilbygg til bolighus - 1719/29/2 Leinsvegen 150 - Godkjent

RS 526/15

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra 2 fritidsboliger - 1719/245/11 og 1719/245/18 Nessvegen 193 og 195, Åsenfjorden - Godkjent

RS 527/15

Søknad om endring av ansvarsretter sanitæranlegg - Nordengbakkan 47, 49, 51, 53 og 71, 7607 Levanger - Godkjent

RS 528/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/332/5 Vaksdal - Anne Margrethe og Olav Karlsen - Fradeling av generasjonsbolig - Godkjent

RS 529/15

Søknad om rammetillatelse for oppføring av omsorgsboliger i Åsen - 1719/213/7 Dr Berg Nilsens veg 1 - Godkjent

RS 530/15

Revidert søknad om oppføring av hytte - 1719/99/1/174 - Tomt nr 171 Klavtjønna, 7622 Levanger - Per Arild Brantzæg og Anne Lise Langsåssve - Godkjent

RS 531/15

Klage på overtredelsesgebyr - Avslag

RS 532/15

Søknad rammetillatelse for oppføring av tilbygg og fasadeendring av garasje - 1719/275/102 - Ankolmvegen 17 B, 7600 Levanger - Sunniva N Karlsen og Andreas H. Storeheier - Godkjent

RS 533/15

Søknad om rammetillatelse for tilbygg og ombygging av bolig - 1719/275/102 - Ankholmvegen 17 B, 7600 Levanger - Sunniva N Karlsen og Andreas H Storeheier - Godkjent

RS 534/15

Vedtak - Matrikulering/Etablering av punktfeste - 1719/316/1 Frol Bygdealmenning - Eksisterende hytte - Tomt nr. 262 / Feste nr. 230 - Godkjent

RS 535/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 12 - Godkjent

RS 536/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 15 - Godkjent

RS 537/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 22 - Godkjent

RS 538/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 23 - Godkjent

RS 539/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 540/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 30 - Godkjent

RS 541/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 35 - Godkjent

RS 542/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 37 - Godkjent

RS 543/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 38 - Godkjent

RS 544/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 39 - Godkjent

RS 545/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 41 - Godkjent

RS 546/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 46 - Godkjent

RS 547/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 47 - Godkjent

RS 548/15

Søknad om oppføring av Staup helsehus - 1719/1/1 Staup - Levanger Kommune - Igangsettingstillatelse IG4 - godkjent.

RS 549/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for eksisterende naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 550/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for eksisterende naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 551/15

Vedtak - Oppretting av punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust nr. 36 - Godkjent

RS 552/15

Søknad om fjerning av eksisterende eldre hytte - 1719/307/2 - Tømtevegen 291, 7600 Levanger - Gunnar Arne Haugberg - Godkjent

RS 553/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Innløsing av feste nr 5 - Boligtomt - Godkjent

RS 554/15

Søknad om endring av plassering og form på tidligere gitt byggetillatelse av kårhus samt endring på tillatelse vedrørende ansvarsrett for oppføring av kårhus - 1719/64/1 - Kjesbu Nedre, 7620 Skogn - Bodil Oust - Godkjent

RS 555/15

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/85 Heståsdalen Reinsjø Statsalmenning - Aud Moe - godkjent.

RS 556/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/41 Fåraaunet 99 - Godkjent

RS 557/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/314/207 Blåbærvegen 16 - Magnar Jostein Moan - godkjent.

RS 558/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/271/16 Røstadlia øvre 6 B - Ellen Merethe G Hallem - godkjent.

RS 559/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/231/12 Stokkanvegen 22 - Guri Nøstvold - godkjent.

RS 560/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/308/18 Dalavegen 98 - Vidar Buran - godkjent.

RS 561/15

Søknad om oppføring av nytt bolighus og ny veitrase - 1719/259/12 Hojemsvegen 247 - Gerd Buran - Godkjent

RS 562/15

Søknad om oppføring av midlertidig barnehage ved Ytterøy skole - 1719/354/18 Midtbygda 100 - søknad

RS 563/15

Søknad om oppføring av midlertidig barnehage ved Ytterøy skole - 1719/354/18 Midtbygda 100 - Godkjent

RS 564/15

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av veg i tilknytning med hytte - 1719/162/1/3 - Gevik/Ekne, Skogn - Roar Kambuås - Godkjent

RS 565/15

Søknad om oppføring av anneks - 1719/32/232 Byåsvegen - Godkjent

RS 566/15

Søknad om endring av tillatelse for garasje - 1719/279/25 - Godkjent

RS 567/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/309/14 Mostad - Paula Sofie Haugan - Innløsing av feste nr. 1 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 568/15

Søknad om oppføring av virksomhetsskilt for Europris - 1719/314/108 Moafjæra 14 - Europris Butikkdrift AS - Godkjent

RS 569/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/32/116 - Støreslia 51, 7620 Skogn - Tommy Berg - Godkjent

RS 570/15

Søknad om tilbygg til kyllingfjøs - 1719/45/6 Røysing - Godkjent

RS 571/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Tilleggsareal til boligeiendommen 1719/227/24 Nydalen 25 - Godkjent

RS 572/15

Revidert søknad om tilbygg til og bruksendring av eksisterende lokaler - 1719/220/20 Storsveet søndre - Godkjent

RS 573/15

Søknad om bruksendring av kjellerrom til soverom - 1719/18/86 - Hyllvegen 20 C, 7606 Levanger - Morten Lorentzen - Godkjent

RS 574/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/4 H Jelstrups gate - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/314/4 Helse Nord-Trøndelag - Godkjent

RS 575/15

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/212/154 Håmmårsvegen 46 C - Godkjent

RS 576/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/163/2 Vestrum søndre - Kirsten Inderberg og Nils Vestrum - Tomt for eksisterende hytter - Godkjent

RS 577/15

Søknad om tilbygg til redskapshus - 1719/69/1 Lynum Nordre - Frode Lynum - godkjent.

RS 578/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/10 Gimlevegen 4 - Ester og Jostein Bjørgum - Veggrunn - Godkjent

RS 579/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/49/9 Bergtun - Johannes Haga - godkjent.

RS 580/15

Søknad om oppføring av gjødselkumme - 1719/159/1 Haugan østre - Godkjent

RS 581/15

Søknad om vinterstue på eksisterende terrasse - 1719/157/30 Grendevegen 11 - Peter Dalen - Godkjent

RS 582/15

Vedtak - Makeskifte mellom 1719/48/1 Brenne mellom og 1719/48/41 Trodalen II - Gry F og Anders O Eiternes og Marianne og Roald Eiternes - Godkjent

RS 583/15

Søknad om oppføring av skilt - 1719/274/24 Helge Ingstadsvei 1 - Innherred Helsehus - Godkjent

RS 584/15

Søknad om oppføring av garasje - 1719/271/10 Røstadlia øvre 2 - Godkjent

RS 585/15

Søknad om tilbygg til terrasse på hytte - 1719/130/17 Stugguskaret Movassvegen 196 - Godkjent

RS 586/15

Søknad om rammetillatelse for opprusting og fornyelse av eksisterende parkeringsplass mellom 1719/315/4 Halsanvegen og 1719/315/146 Stadionparken - Godkjent

RS 587/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/263/3 Skånes søndre - Brit Eva og Harald Andreassen - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 1719/263/18 - Godkjent

RS 588/15

Revidert søknad om oppføring av anneks - 1719/372/1/15 Reinsjø Statsalmenning - Godkjent

RS 589/15

Søknad om oppføring av omsorgsboliger i Åsen - 1719/213/7 Dr Berg Nilsens veg 1 - Levanger kommune - Igangsettingstillatelse for grunnarbeider m.m. - Godkjent

RS 590/15

Søknad om etterhåndsgodkjennelse - 1719/232/17 - Høring

RS 591/15

Søknad om oppføring av ammekufjøs - 1719/62/16 Grytesvegen 365 - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.11.2015 15:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051