Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 11.11.15
Tid: 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 62/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 63/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 64/15 Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg utredning vedtak
PS 65/15 Førstegangs behandling - Detaljregulering 1719/275/574 - Kvilstad - Utlegging til høring og offentlig ettersyn utredning vedtak
PS 66/15 Plan- og utviklingskomitéens valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. – oppnevning av valgnemnd utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo mdg vara mdg/sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Øystein Lunnan, fagansvarlig plan enhet Samfunnsutvikling Per Anders RøstadÅsmund Brygfjeld

Merknader
Per Anders Røstad orienterte om plan og bygningsloven - presentasjon PDF

Spørsmål:
Svein Erik Veie, AP, gangveg Julsborg
Lars Petter Holan, AP, sikring av Blilivegen, Skogn
Til toppen av siden

 

 

PS 62/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.11.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 63/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.11.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Knut Sigurd Hjelmstad, H og Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Knut Sigurd Hjelmstad, H og Randi Johanne Nessemo, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 64/15 Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg, dat. 25.05.15, sist rev. 23.10.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.11.2015

Forslag i møte:

Tilleggspunkt fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Ved ferdigstilling av rundkjøringen i krysset Gjembleveien/Sivs veg, må også frisikt i krysset Bragesveg/Gjembleveien ivaretas, jmf. paragraf 31 i vegloven  (av 21.06.63). Trafikksikkerhetsutvalget oversendes dette punkt.

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Tilleggspunkt fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg, dat. 25.05.15, sist rev. 23.10.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Ved ferdigstilling av rundkjøringen i krysset Gjembleveien/Sivs veg, må også frisikt i krysset Bragesveg/Gjembleveien ivaretas, jmf. paragraf 31 i vegloven  (av 21.06.63). Trafikksikkerhetsutvalget oversendes dette punkt.
Til toppen av siden

 

 

PS 65/15 Førstegangs behandling - Detaljregulering 1719/275/574 - Kvilstad - Utlegging til høring og offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for eiendommen Gnr 275 Bnr 574 – Kvilstad, datert 11.09.2015, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.11.2015

Forslag i møte:

Forslag til merknad fra Olav Strid, AP

Det anmodes om at denne saken og pågående reguleringssak på naboeiendommen sees i sammenheng, dvs. andre gangs behandling behandles i samme møte.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsmerknad enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for eiendommen Gnr 275 Bnr 574 – Kvilstad, datert 11.09.2015, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10.

Merknad
Det anmodes om at denne saken og pågående reguleringssak på naboeiendommen sees i sammenheng, dvs. andre gangs behandling behandles i samme møte.
Til toppen av siden

 

 

PS 66/15 Plan- og utviklingskomiteen`s valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. – oppnevning av valgnemnd

Rådmannens forslag til vedtak:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra plan- og utviklingskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i plan- og utviklingskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: ________________

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.11.2015

Forslag i møte:

Forslag fra Nina Elisabeth Berget, AP:

 1. Valget effektiviseres ved å gå til direkte valg av utvalget i stedet for å først å sette ned ei valgnemd.
 2. Valg av estetikkutvalget utsettes til neste møte.
 3. Trafikksikkerhetsutvalg:
  Leder: Gunnar Løvås, SV
  Medlem: Bjørg Boneng, SP
  Medlem: Knut Hjelmstad, H
  Vara: Arild Børseth, AP


Avstemning:

Forslag fra Berget pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme

Forslag fra Berget pkt. 2 enstemmig vedtatt

Forslag fra Berget pkt. 3 enstemmig vedtatt

VEDTAK:

 1. Valget effektiviseres ved å gå til direkte valg av utvalget i stedet for å først å sette ned ei valgnemd.
 2. Valg av estetikkutvalget utsettes til neste møte.
 3. Trafikksikkerhetsutvalg:
  Leder: Gunnar Løvås, SV
  Medlem: Bjørg Boneng, SP
  Medlem: Knut Hjelmstad, H
  Vara: Arild Børseth, AP

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 12.03.2019 12:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051