Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.10.17 - sak 62/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.10.17 62/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 520/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål i Kommunedelplan Levanger sentrum og plan- og bygningsloven § 1-8 -  Tiltak på tomt for hyttebebyggelse - 1719/7/90 Nordsivegen 294 - Maria og Terje Dalen

RS 521/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 1719/314/234 Moafjæra 16 - BE Moafjæra 16 AS

RS 522/17

Supplering av ansvarsretter - Søknad om oppføring av prosessanlegg for biogass - 1719/733/16 Fiborgtangen - Biokraft AS

RS 523/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/62/23 Grytesvegen 330 - Liv Astrid Røstad Eggen.

RS 524/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende/oppføring av nytt venterom ved Hokstad Ferjeleie - 1719/534/1 Øvresflata 135 - Statens Vegvesen

RS 525/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til boenhet for utleie - 1719/276/16 Sørvegen 27 - Bendik Andersen

RS 526/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - 1719/2/12 - Heggelia 12 - Kjetil Klungre

RS 527/17

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/73/19 Boligfelt I Gotås - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/73/39 Brasethvegen 2 - Godkjent

RS 528/17

Godkjent - Søknad om innglassing av balkonger - 1719/315/343 Gunlaug Ormtunges gate 3 - Boligsameiet Havna Terrasse

RS 529/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av enebolig og garasje - 1719/332/49 Strandheim

RS 530/17

Godkjent - Søknad om oppfylling av tomt for driftsbygning - 1719/73/1 Gottåsvegen 85 - Ove Norstad

RS 531/17

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/313/13 Tømtevegen 92 - Pernille Jørgensen og Alf Øistein Østerås - godkjent.

RS 532/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/53/8 Finstad / Damevegen 238 - Trond Lynum - Fradeling av tun og generasjonsbolig - Godkjent

RS 533/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/65/1 Storaunet - Einar Storaune - Fradeling av tun - Godkjent

RS 534/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/165/1 Bergbygda 159 - Jorid Finsvik Kosberg

RS 535/17

Godkjent - Søknad om oppføring av gjødselkum - 1719/92/1 Nesgardsvegen 19 - Arild G Nesgård

RS 536/17

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1719/371/1/16 Grønningsvegen 304 - Gunfrid Vinje Størvold

RS 537/17

Godkjent - Søknad om endring til gitt tillatelse - Bolig i Hegglia 12

RS 538/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/142 Vulusjøvegen 1071 - Per Morten Olsen

RS 539/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/330/10 Innbygda 66 - Veslemøy Grong.

RS 540/17

Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av garasje - 1719/162/24 Gevikvegen 68 - Anita og Frode Pettersen - godkjent.

RS 541/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig - 1719/84/5 Gamle E6 872 - Catharina og Einar Kristoffersen Skei

RS 542/17

Avslag - Søknad om ferdigattest for riving av hytte og melding om endring av ansvarsrett - 1719/232/88 Sagtun 60 og 62 - Jan Hoff

RS 543/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/207/1 Fossing søndre - Trond Fossing - Tilleggsareal til 1719/207/56 Areal til idrettsanlegg og parkering - Godkjent

RS 544/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/208/19 Reita 6 - Live Marita Didrichsen.

RS 545/17

Godkjent -  søknad om igangsettingstillatelse (IG6) for innredning og utomhusarbeid - 1719/314/4 Kirkegata 2

RS 546/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/16/137 Nesheimvegen 39 - Ane Ø Bergquist og Petter L Bremseth

RS 547/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/210/9 Øystua - Mette Marie Lernæs.

RS 548/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/315/186 Jernbanegata 36 A - Aud Inger Sandøy.

RS 549/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt - retting - forelegg - tvangsmulkt - Søknadspliktige fasadeendringer -  1719/252/1/8 Hoøya 12 - Hallgeir Rustan

RS 550/17

Godkjent - Søknad om riving av bygninger - 1719/212/23 Stokkanvegen 10 - Duun Smia AS

RS 551/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje m/bod - 1719/275/511 Ludvig Bremers veg 12 - Cecilie Bergseth

RS 552/17

Tillatelse til seksjonering av eiendommen 1719/330/17 Oterstein 86 - Christian og Ragnar Kjeldstad - To boligseksjoner (fritidsbolig)

RS 553/17

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Innløsing av hyttetomt eksisterende hytte - 1719/244/1/1 - Godkjent

RS 554/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/212/34 Dr Berg Nilsens veg 16 D - Terje Hovdal

RS 555/17

Omgjøring av vedtak - Søknad om ferdigattest for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 1719/232/88 Sagtun 60 og 62 - Jan Hoff - Avslag

RS 556/17

Godkjent - Søknad om plassering av salgsvogn for thai-mat ved Coop Extra Åsen - 1719/207/19 Hammerøyvegen 1 - Coop Frosta SA

RS 557/17

Godkjent - Søknad om montering av ny skorstein - 1719/232/14/8 Langøyvegen 84 - Astrid Bersvendsen.

RS 558/17

Godkjent - Søknad om etablering av deponi for gravemasser - 1719/309/1 og 1719/309/6 - Halsan steinbrudd - Frøseth AS

RS 559/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til kjøkken i sokkel til utleie av hybler - 1719/314/66 Skreddervegen 5 - Boye Welde

RS 560/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting, søknadsplikt, forelegg, tvangsmulkt - 1719/252/1/8 - Hallgeir Rustan

RS 561/17

Godkjent - Søknad om flytting av midlertidig brakkerigg - 1719/253/5 og 29 - Rinnleiret 45 - Levanger kommune

RS 562/17

Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra nytt venterom ved Hokstad Ferjeleie - 1719/534/1 Øvresflata 3 - Nord-Trøndelag Fylkeskommune

RS 563/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av tre eneboliger - 1719/3/379 Lins veg 2 - Kirkegata 57-59 AS

RS 564/17

Godkjent - Søknad om oppfylling / oppretting av boligtomt - 1719/157/49 Bursflata 6 - Andrea Granlund og Lars Morten Dahlen Tvete

RS 565/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/53/3 Vestgård/Finnevegen 44 - Bjarne Håkon Jørås - Fradeling av tun - Godkjent

RS 566/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for ombygging og bruksendring av lokaler til 9 leiligheter - 1719/315/233

RS 567/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av to eneboliger - 1719/16/113 Vårtunvegen 13 - Leve Utvikling AS

RS 568/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/503/1 Rv 774 - Tilleggsareal til 1719/315/1/4 Sagbruket Borettslag - Godkjent

RS 569/17

Søknad om opparbeiding av sti til hytte - 1719/372/1/93 Vulusjøvegen 924 - Harald Hildrum - Godkjent

RS 570/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende toalett/oppføring av nytt toalett - 1719/303/58 Munkeby Klosterruiner - Levanger kommune

RS 571/17

Godkjent - Søknad om fjerning av baldakin og maling av fasade - 1719/315/299 Sjøgata 2 B - Ullvaren AS/Borettslaget Sjøgata 2 B

RS 572/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse - Riving av eksisterende barnehage og oppføring av ny barnehage - 1719/272/26 Mellomvegen 7 C Abra Cadabra Barnehage AS

RS 573/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/264/58 Gamle Kongeveg Nord 396 - Marius Lundemo

RS 574/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/62/8 Bekkevold - Tore Jan Tangen - Fradeling av tun - Godkjent

RS 575/17

Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra 2 bolighus - 1719/123/5 Sørgrenda 455 og 1719/123/6 Sørgrenda 457 - Per Marius Mølnås

RS 576/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 1719/275/74 Ringvegen 8 - Kirsti Hammer og Sigurd Øvrebø

RS 577/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/176/1 Risberg - Risbergvegen 74 - Knut Fanum - Tilleggsareal til 1719/176/14 og 1719/176/15 - Boligformål - Godkjent
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 11.10.2017 16:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051