Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 - sak 28/16 - Definisjon av naust

Audhild Slapgård - klikk for personkort
Saksbehandler: Audhild Slapgård
Arkivsaknr: 2016/3226
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 28/16

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Orientering i forbindelse med befaring.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan- og bygningslovens § 1-8, (heretter pbl) pbl § 19-2 dispensasjon samt gjeldende reguleringsplan for Hopla og kommuneplanenes arealdel plan id 2008018.

Omlag halvparten av naustene reguleres av kommuneplanens arealdel, og den andre av delen reguleres av Hopla hyttefelt plan id 2003023

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Definisjon av naust

Det finnes ingen legaldefinisjon av naust. Men den alminnelige forståelsen av naust er slik:

«Naust er bygninger i strandsona som blir brukt til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet sjøutstyr. Naust som skal benyttes til overnatting og er innredet som hytte/fritidsbolig med ett eller flere av følgende funksjoner: kjøkken, bad, stue, oppholdsrom og soverom kommer ikke inn under dette begrepet.»

Vurdering:

Ulovlig innredning av naust

Naustene er av kommunen godkjent til naust/ oppbevaring av sjø og båtutstyr. Når tidligere godkjent bruk endres, må det søkes kommunen om en bruksendring, jf. pbl § 20-1. Å benytte et naust som fritidsbebyggelse er ulovlig.

Når et naust blir tatt i bruk til hytte, vil det i praksis kunne hindre folk flest å benytte nærområdet. Dette gjelder særlig der naustet ligger nært et område som er attraktivt for folk å ferdes i. Dersom et naust er innredet med overnattingsmuligheter, kjøkken, stue, har evt strøm og innlagt vann/avløp, blir bruken av bygningen en helt annen enn hva det ville vært dersom naustet kun var innredet for å benyttes som lagerplass for sjø og båtutstyr, og medfører en økt privatisering av strandsonen.

Et ulovlig innredet naust, brukt som hytte, vil av allmenheten lett oppfattes som nettopp ei hytte. Hytter har som kjent ei privat sone av «innmark» rundt seg der folk flest ikke har rett til å ferdes. Det er derfor naturlig at allmennheten ikke ferdes tett opp til et ulovlig naust benyttet som hytte. Mens man ved et lovlig naust, benyttet som naust, ikke ville hatt noen betenkeligheter ved å oppholde seg rundt.

Hopla naustrekke

Når det gjelder naustrekka i Hopla spesielt, ser man her at mange av naustene er påkostet en god del mer enn hva som er normalt for et naust. Kommunen har også tidligere vært på befaring og sett at her er det snakk om naust med kjøkkenanordning, gardiner, frysebokser/kjøleskap, vegghengt peis, hemser med muligheter for overnatting, bord, stoler og naustene er like pent innredet som andres hytter og anneks. Kommunens oppfatning er at et naust er et uthus og ikke skal være egnet for beboelse. Disse naustene har også en slik rominndeling at det ikke er mulig å lagre en båt inne i de. Portene på veisiden er fiktive og ikke mulig å åpne. Naustene har store glass vinduer/dører ut mot sjø med stor terrasse. Videre ser vi et omfattende kaianlegg som ikke er godkjent.

Kommunen mener det vi ser her er klare indikasjoner på at det legges til rette for å kunne bruke disse naustene til andre formål enn lagerbygning.

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Den videre saksgangen for disse bygningene er at kommunen vil sende hver enkelt et forhåndsvarsel der vi ber den enkelte nausteier redegjøre for sitt naust. Dette gjelder både for størrelsen på bygningen, flytebrygge, innredning, terrasseanlegg og bruken.

Samtlige vil få anledning til å søke om etterhånds godkjennelse av sitt naust. Det kommunen ser er at det i dette området vil være vanskelig å kunne gi dispensasjoner da formålet i plan fort vil bli vesentlig tilsidesatt. Og ikke minst utfordringene i forhold til steinrasfaren. Slik situasjonen er nå, og med NVE sin uttalelse har ikke kommunen anledning til å gi dispensasjon til bruksendring fra naust til sjøbod/ hytte.

Klikk for større foto

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.05.2016 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051