Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 11.05.16
Tid: kl. 11:00 Befaring
PUK-møtet satt 13:30-15:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 23/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS24/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 25/16 Detaljregulering for Mule boligfelt utredning vedtak
PS 26/16 Detaljregulering - E6 Mulelia - Trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak
PS 27/16 Endring av detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/32-34 m.m. utredning vedtak
PS 28/16 Definisjon av naust utredning vedtak
FO 1/16 Spørsmål fra Ola Skilbrigt (SP) - brannskadd bolig Kaivegen 13 A, Ekne tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo sv varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås

  
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, fagansvarlig plan Per Anders RøstadÅsmund Brygfjeld 

Orienteringer


Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget, AP:

  • Overføring av fylkesveger gjennom tettsteder i Levanger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til kommunen som ny eier?


Spørsmålet besvares i neste møte 15.06.16 

Til toppen av siden

 

 

PS 23/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 24/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ola Skilbrigt, SP og Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ola Skilbrigt, SP og Randi Johanne Nessemo, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 25/16 Detaljregulering for Mule boligfelt

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Mule boligfelt vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Mule boligfelt vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 26/16 Detaljregulering - E6 Mulelia - Trafikksikkerhetstiltak

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune godkjenner detaljregulering for E6 Mulelia, slik den er lagt frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunen samtykker til å overta fv. 134 som kommunal veg på strekningen Skåneskrysset – Åsaunvegkrysset ved Marienborg. Resterende vegareal fra Skåneskrysset – E6 Rinnleiret forutsettes nedrustet til landbruksveg. Strekningen E6 – Åsaunvegen ved Marienborg forutsettes opprettholdt som fylkesveg.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme. 

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner detaljregulering for E6 Mulelia, slik den er lagt frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

Kommunen samtykker til å overta fv. 134 som kommunal veg på strekningen Skåneskrysset – Åsaunvegkrysset ved Marienborg. Resterende vegareal fra Skåneskrysset – E6 Rinnleiret forutsettes nedrustet til landbruksveg. Strekningen E6 – Åsaunvegen ved Marienborg forutsettes opprettholdt som fylkesveg.
Til toppen av siden

 

 

PS 27/16 Endring av detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/32-34 m.m.

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreslått endring av plankartet, rev. 08.03.2016, tilknyttet detaljregulering for Sundberga, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Foreslått endring av plankartet, rev. 08.03.2016, tilknyttet detaljregulering for Sundberga, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 28/16 Definisjon av naust

Rådmannens forslag til innstilling:

Orientering i forbindelse med befaring.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP og Geir Tore Persøy, FRP:

Saken sendes tilbake.

PUK ønsker en klarere definisjon av hva naust skal være/inneholde, og synes dette første utkastet til definisjon blir for vagt. Bedre presisering ønskes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken sendes tilbake.

PUK ønsker en klarere definisjon av hva naust skal være/inneholde, og synes dette første utkastet til definisjon blir for vagt. Bedre presisering ønskes.
Til toppen av siden

 

 

FO 1/16 Spørsmål fra Ola Skilbrigt (SP) - brannskadd bolig Kaivegen 13 A, Ekne

Administrasjonen kommer tilbake med svar via e-post.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 07.01.2019 11:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051