Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 - sak 21/18- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 21/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 147/18

Avslag - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og LNFR-formål for vesentlig endring av brygge - 5037/246/4 Sandvikvegen 385 - Raymond Molberg

RS 148/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - 5037/233/9 Seiberget 118 - Arnt Ove Grønli

RS 149/18

Godkjent - Revidert søknad om bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel - 5037/217/22 Frostavegen 172 - Marius Dolmen

RS 150/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/253/29 Rinnleiret - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/253/37 - Godkjent

RS 151/18

Søknad om bruksendring av kjellerrom - 5037/1/239 Nordsivegen 3 A - Elin B og Bård Thraning - Godkjent

RS 152/18

Forhåndsvarsel om søknadsplikt på reklameskilt 5037/233/12

RS 153/18

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. 20-1 - Etablering av boenhet i kjeller uten tillatelse - 5037/315/68 Håkon den godes gate 33 - Arto AS

RS 154/18

Godkjent - Søknad om oppføring av uthus - 5037/232/178 Lofjordvegen 3 - Jørund Geving

RS 155/18

Søknad om tilbygg av veranda og garasje til bolighus - 5037/1/116 Eidsbotnvegen 21 - Trond Ove Tangen - Godkjent

RS 156/18

Søknad om midlertidig bruksendring av deler av barnehage til base for hjemmetjenesten - 5037/262/3 Mulelia 12 - Levanger kommune - godkjent.

RS 157/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/223/63 Vollamarka 27 - Kristin og Magne Christiansen - Godkjent

RS 158/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA

RS 159/18

Godkjent - Søknad om riving, bruksendring og tilbygg til bolighus - 5037/275/457 - Ludvig Bremers veg 1 - Hans Erik Nyberg

RS 160/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/275/64 Gamle Kongeveg 19 - Ketil Kirknes - Godkjent

RS 161/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/308/5 - Tingstadvegen 145 - Godkjent

RS 162/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA

RS 163/18

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett fjerning av baldakin og maling av fasade - 5037/315/299 Sjøgata 2 B - Ullvaren AS/Borettslaget Sjøgata 2 B

RS 164/18

Godkjenning av søknad om bygging av landbruksveg vkl. 3 - 5037/170/1 og 5037/170/2 - Terje Veie

RS 165/18

Søknad om tilbygg av veranda til hytte og oppføring av uthus - 5037/372/1/18 Heståsdalen - Arne Dag Pettersen- godkjent.

RS 166/18

Søknad om omdisponering av dyrkajord til adkomstveg og nytt bolighus - 5037/307/5 - Tømtevegen 417 - Odd Langeland - Godkjent

RS 167/18

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - Etablering av boenhet i sokkel uten tillatelse - 5037/18/55 Hyllvegen 14 - Øyvind André Lie

RS 168/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - Oppføring av tilbygg til bolighus - 5037/312/40 Tingstadvegen 125 - Tina Larsen og Stian Sivertsen

RS 169/18

Søknad om oppføring av bolighus på tomt av 5037/332/1 Øvresflata 178 - May-Lis Sjåstad og Lars Forberg- Høring

RS 170/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og forstøtningsmur - 5037/311/2 Koiadalen - Svein Erik Nordmark

RS 171/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/229/3 Leangen vestre - Bård Olav Leangen - 3 hyttetomter Leangen hyttefelt - Godkjent

RS 172/18

Pålegg om retting - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 5037/243/20 Tomt nr. 36 - Torkild Reinertsen

RS 173/18

Jordlovsbehandling - deling av eiendommen 5037/159/2 Sjøgrenda 46 B - Pia Helen Hernes - godkjent

RS 174/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av enebolig - 5037/6/161 Reina 10 - Thomas Bratberg

RS 175/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/2/227 Grindvegen 11 B - Kerstin og Otto Bull - Boligtomt - Godkjent

RS 176/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG02) for tilbygg og ombygging av kommandantboligen - 5037/156/17 Falstadvegen 51 - Stiftelsen Falstadsenteret

RS 177/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/299/11 Nybrottsvegen 365 - Rune Fiborg

RS 178/18

Delvis innvilget - Krav om dekning av saksomkostninger - 5037/227/1 Hopla - Naust 46 og 47 - Svend Otto Søyseth

RS 179/18

Varsel om mulig omgjøring av vedtak - Tillatelse til oppføring av reklameskilt - 5037/233/12 Bergsvedalen 4 - Åsenfjord Eiendom AS/Frosta Fritid og Campingservice AS

RS 180/18

Delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Solberg østre 2 , gnr 217/15 i Levanger

RS 181/18

Delvis innvilget søknad om SMIL-tilskudd til utbedring av overflate- og drensvannsanlegg - 5037/31/2 Gruslina 83 - Johannes Håbrekke

RS 182/18

Søknad om tilbygg av vinterhage og balkong - 5037/275/895 Skolevegen 21 B - Espen Ingvar Leirset - Godkjent

RS 183/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - Sti anlagt uten tillatelse - 5037/232/1 Lo - Lornts Asmund Hovdal

RS 184/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse og igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig - 1719/7/88 Nordsivegen 314 - Kristin og Øystein Berg Winsnes

RS 185/18

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbu - 5037/279/6 Okkenhaugvegen 258 - Tor Erik Ertzaas

RS 186/18

Forhåndsvarsel om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 5037/329/6 Stranden -Jens Eirik Ramstad og Lone Sletbakk Ramstad

RS 187/18

Søknad om riving av gammelt/oppføring av nytt fjøs - 5037/180/1 - Gamle E6 95 - Jon Anders Hammer - Godkjent

RS 188/18

Delvis innvilget - Krav om dekning av sakskostnader - Oppføring av uthus - 5037/332/41 Strandheim 39 - Ingunn Bjørgum og Steinar Thorsen

RS 189/18

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/267/44 Børøyvegen 139 - Leif Gunnar Skjebred - Godkjent

RS 190/18

Vedtak etter plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/159/2 Sjøgrenda 46 B - Pia Helen Hernes - Fradeling av tun - Godkjent

RS 191/18

Søknad om oppføring av bygning med 4 boenheter - 5037/4/60 Staupslia 34 - Stiklestad Eiendom AS - Godkjent

RS 192/18

Godkjent - Søknad om oppfylling/etablering av massedeponi - 5037/208/1 Husbygrenda 55 - Brynjar Aarnseth

RS 193/18

Søknad om oppføring av hytte - 5037/316/1/124 Vulusjøvegen 841 - Trygve Thurn-Paulsen - Godkjent

RS 194/18

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/158 Vulusjøvegen 633 - Geir Olav Jørstad

RS 195/18

Melding om endring av ansvarsrett - 5037/232/194 Sagtun 82 - Godkjent

RS 196/18

Søknad om tilbygg til hytte -5037/99/1/46 Tomtvassvegen 1045 - Jørund Hølaas - Godkjent
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 03.05.2018 10:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051