Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19 - sak PS 15/19-Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19 15/19

 
* dokument i PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 102/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/217/15 Grennegrenda 53 - Ola Grenne - Tillegg til 5037/217/12 Industriformål - INNVILGET

RS 103/19

Søknad om oppføring av driftsbygning i landbruket - 5037/288/1 Okkenhaugsvegen 819 - Ingeborg Indal Okkenhaug - Godkjent

RS 104/19

Godkjent - Søknad om påbygg på bolighus - 5037/212/80 Håmmårsvegen 31 - Vegard Hovdal

RS 105/19

Søknad om montering av to takvinduer over kjøkken - 5037/315/274 Sjøgata 11 B - Erik Winje - avsluttes som følge av fylkeskommunens avslag

RS 106/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/232/14 Langøya - Arvid Langø - Tomt til eksisterende fritidsbebyggelse - Innløsning av feste 1 - Godkjent

RS 107/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/232/14 Langøya - Arvid Langø - Tomt til eksisterende fritidsbebyggelse - Innløsning av feste 6 - Godkjent

RS 108/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/232/14 Langøya - Arvid Langø - Tomt til eksisterende fritidsbebyggelse - Innløsning av feste 8 - Godkjent

RS 109/19

Søknad om tilbygg til våningshus - 5037/63/1 Grytesvegen 248 - John Morten Svendgård - Godkjent

RS 110/19

Søknad om oppføring av garasje/uthus - 5037/315/55 Jernbanegata 26 A - Atle Naavik - Godkjent

RS 111/19

Jordlovsbehandling - deling av landbrukseiendom ifbm. makeskifte - 5037/182/3 Dullumgrenda 80 - Håvard Risberg - INNVILGET

RS 112/19

Jordlovsbehandling - deling av landbrukseiendom ifbm. makeskifte - 5037/69/1 Lynumvegen 257 - Kirsten Marie Lynum - INNVILGET

RS 113/19

Søknad om gravearbeid og forbelastning - 5037/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS - godkjent

RS 114/19

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning og oppsetting av gjerde mot Mønsterhaugvegen - 5037/38/11 Mønsterhaugvegen 101 - Kåre Trælnes

RS 115/19

Søknad om riving av eksisterende brannskadet bygning - Søknad om dispensasjon - 5037/315/253 Kirkegata 53 - Eivind Hagen og Jon Magne Wesche - Godkjent

RS 116/19

Søknad om riving av eksisterende brannskadet bygning - Søknad om dispensasjon - 5037/315/254 Kirkegata 55 - T3 Eiendom AS - Godkjent

RS 117/19

Søknad om bruksendring fra næring  til boligformål - 5037/315/240 Kirkegata 29 - Regi Eiendom AS – Godkjent

RS 118/19

Søknad om endring av ansvarsretter for oppføring av 2 leilighetsbygg (Åsen Sentrumsboliger) - 5037/208/50 og 5037/208/51 Hammerøyvegen-Stiklestad Eiendom Åsen AS - Godkjent

RS 119/19

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig med garasje - 5037/6/171 Enga 10 - Kristine og Oddgeir Hofseth - Godkjent

RS 120/19

Søknad om legging av ny vannledning 5037/10/1 m fl - Ytternesset - Levanger  kommune- Godkjent

RS 121/19

Søknad om fasadeendring med utskifting av vinduer samt sette inn en dør - 5037/1/1 Staupslia 41 - Levanger kommune- Godkjent

RS 122/19

Klage ikke tatt til følge - Søknad om bruksendring fra hytte til anneks 5037/202/5 Mossingveien 315 og 317 - Avslag

RS 123/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/228/45 Fåraaunet 80 A - D - Fåraaunet AS - 4 fritidseiendommer - Godkjent

RS 124/19

Søknad om ombygging og tilbygg til bolighus - 5037/312/64 Brubakken 17 - Hallvard Brandseth og Marthe Hagerup Indahl- Klage

RS 125/19

Godkjenning av forpaktningskontrakt mellom grunneiere Frøydis og Martin Holberg og forpakter Morten Grande Holberg på 5037/42/2 Haugen - INNVILGET.

RS 126/19

Godkjenning av forpaktningskontrakt mellom grunneier Olav Brustad og forpakter Per Kristian Skjerve på 5037/327/1 Brustad søndre - INNVILGET.

RS 127/19

Etablering av gårdsdestilleri og bryggeri - 5037/125/1 Sørgrenda 16 - Peder Angel Andresen - Godkjent

RS 128/19

Søknad om endring av tillatelse - klopplegging i Øvre Forra Naturreservat - Reinsjø fjellstyre - Godkjent

RS 129/19

Godkjent - Søknad om bruksendring av lagringshems til oppholdsrom - 5037/6/118 Nordengbakkan 11 - Walter Hanssen

RS 130/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 50374/6/175 Kjønstadmarka 3 - Iselinn og Anders Hartmann

RS 131/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/182/3 Dullum mellom - Håvard Risberg - Tilleggsareal landbruksformål til 5037/69/1 - Godkjent

RS 132/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/69/1 Lynum (Dullum vestre) - Kirsten Marie Lynum - Tilleggsareal landbruksformål til 5037/182/3 - Godkjent

RS 133/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/15 Kvilstad Boligpark - Rostu Bolig AS - Område BK3 i reguleringsplan for Kvilstad - Godkjent

RS 134/19

Søknad om bruksendring av låve til boligformål - 5037/340/17 Sørsia 423 - Turid Fossan Midjo - godkjent

RS 135/19

Søknad om tilbygg til hytte - 5037/228/24 Fåraaunet 59 - Gøran Andersen - Godkjent

RS 136/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/34/13 Holanvegen 12 - Lars Petter Holan - Tilleggsareal til kommunal veg 5037/34/123 - Godkjent

RS 137/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter enebolig - 5037/6/106 Kælvtrøa 5 - Heidi Nilsen

RS 138/19

Godkjent - Søknad om bruksendring av tilleggsdel til hoveddel - 5037/3/285 Tryms veg 16 - Bernt Eiler Kvarme

RS 139/19

Forhåndsvarsel om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/266/5 - Harald Otlo

RS 140/19

Godkjent - Søknad om oppføring av åpen gjødselkum - 5037/23/5 - Eggenvegen 47 - Ann-Margot Nørholm

RS 141/19

Søknad om oppføring av redskapshus - 5037/213/1 Stokkanvegen 32 - Tove Tvete Undlien - godkjent.

RS 142/19

Kommunens behandling av søknad om bygging av landbruksveg klasse 3 - 5037/184/1 - Leif Oskar Brænne - godkjent

RS 143/19

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/202/9 Mossingvegen 499 - Arild Teigen

RS 144/19

Søknad om oppføring av vinterhage - 5037/275/776 Engvegen 6 C - Arnulf Løken - Godkjent

RS 145/19

Endingssøknad om oppføring av 3 boligbygg - 5037/4/70 mfl Staupslitoppen Boligområde - Nesset Eiendom Levanger AS - Godkjent

RS 146/19

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/19/34 Gråmyrbakken 91 - Per Arne Nilsen - Godkjent

RS 147/19

Godkjent - søknad om riving av fritidsbolig - 5037/316/1/113 Vulusjøvegen 853 - Vegard Munkeby

RS 148/19

Søknad om tilbygg på bolighus - 5037/288/39 Okkenhaugvegen 724 - Tone og Terje Tetlien - Godkjent

RS 149/19

Søknad om riving av eksisterende bolig med uthus - 5037/15/3 Alstadhaugvegen 65 - Nordbohus Utvikling AS - Godkjent

RS 150/19

Søknad om oppføring av tak over eksisterende terrasse - 5037/32/134 Åsvegen 13 - Sentrum Eiendom AS - Godkjent

RS 151/19

Forhåndsvarsel om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/229/6 - Ole Øien

RS 152/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/214/24 Stokkbergvegen 16 - Tove Karin Røssing og Geir Morten Aakvik

RS 153/19

Godkjent - Søknad om tilbygg av inngangsparti og oppføring av garasje - 5037/275/321 Kringsjåvegen 2 - Jon Arne Haugen

RS 154/19

Søknad om etablering av parkeringsplass for brukere av friområdet - 5037/32/28 Holåsen - Levanger kommune - Godkjent

RS 155/19

Søknad om riving av deler av bygning - ny fasadekledning, porter og vinduer og  oppsetting av logo/skilt - 5037/19/50 Gråmyrbakken 28 - Steen Eiendom AS - Godkjent

RS 156/19

Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny lokstall - 5037/315/2 Levanger Stasjon - BANE NOR - Godkjent

RS 157/19

Søknad om rammetillatelse for ombygging av eksisterende lokstall v/Levanger stasjon - 5037/315/2 Jernbanegata 14 C - BANE NOR SF - Godkjent

RS 158/19

Søknad om oppføring av garasje ved idrettsplassen - 5037/82/24 Gamle E6 585 - Ronglan Idrettslag - Godkjent

RS 159/19

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasje - 5037/87/13 Veiesvegen 186 - Einar Veie - Godkjent

RS 160/19

Melding om endring av ansvarsretter bolighus - 5037/224/17 - Trine og Roger Hokstad - Godkjent

RS 161/19

Forhåndsvarsel om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/209/1 - Inger Johanne Todal Morset

RS 162/19

Forhåndsvarsel om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/256/6 - Per Kåre og Endre Martin Skjetnemark

RS 163/19

Søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - 5037/232/64 Sagtun 116 - Roald Brevik – Godkjent

RS 164/19

Søknad om oppføring av carport - 5037/363/7 Nordvegen 225 - Annar Sandstad – Godkjent
Til toppen av siden

 

Publisert: 04.04.2019 11:16 Sist endret: 10.04.2019 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051