Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.04.19- FO 1/19 - Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Tomter i Kjønstadmarka

Håndtering av tomtene i Kjønstadmarka byggetrinn 2 og håndtering av inngåtte kontrakter med forpliktelser.

Den 15.12.16 ble det avhold en loddtrekning på tomtene i Kjønstadmarka trinn 2. I kontrakten for kjøp av tomtene er det skrevet under på at kjøper forplikter seg til å bygge på tomten innen to år har gått.

"Kjøper er kjent med at dette bekreftes ovenfor plan og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 2 år."

"Levanger kommune har forkjøpsrett til selvkostpris, ved salg av ubebygd tomt. Levanger kommune har gjenkjøpsrett, dersom tomten fortsatt står ubebygd etter 2 år, regnet fra tidspunkt for tinglyst skjøte."

Nå er situasjonen slik at det er flere tomter i feltet som enda står ubebygd. Det ytres mye frustrasjon blant flere i lokalbefolkningen for at kommunen ikke tar grep og forholder seg til de regler som de selv har satt opp. Nemlig at hvis tomtene ikke blir bebygd, har kommunen rett til å kjøpe tomtene tilbake til selvkostpris for så å selge de videre til andre interesserte.

Det er flere som står i kø og veldig gjerne vil kjøpe disse tomtene. Er det ikke da rettferdig at kommunen overholder reglene som er satt?

De som enda ikke har begynt å bygge bør pålegges å selge tomten tilbake til kommunen, dersom byggeplanene er like rundt hjørnet og kommunen gir disp. på utsettelse bør det foreligge en eller annen form for reaksjon fra kommunens side med tanke på at firsten på to år allerede er passert.

Det bør også legges vekt på at kommunen tidligere har vært tydelig på at det ikke skal innvilges disp. på noen søknader i forbindelse med husene som settes opp i feltet.

I denne saken er det brukt store beløp fra kommunens side på infrastruktur og det er derfor svært viktig økonomisk for kommunen at inngåtte kontrakter blir fulgt opp innen fastsatte frister.


Spørsmål i møtet blir da som følger:

  1. Hva tenker kommunen å gjøre med dette forholdet?
  2. Er det rettferdig at det innvilges disp. på utsettelse?
  3. Hvilke tiltak/reaksjoner tenker kommunen å gjennomføre i denne saken?
  4. Hva taper kommunen økonomisk på at kontrakter brytes?


Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Gunnar Morten Løvås, SV


behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

Publisert: 06.05.2016 08:48 Sist endret: 10.04.2019 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051