Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 - sak 7/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.02.16 7/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 61/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/214/1 Stokkan mellom - Anne Irene Aune - Boligområde ihht til reguleringsplanen "Stokkberget" - Godkjent

RS 62/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/331/1 Øvre - Remy Møen - Sundberga - Tomter for boliger og fellesareal - Godkjent

RS 63/16

Delvis godkjent - Søknad om oppføring av anneks og vedbod - 1719/232/131 Tinbuen hyttefelt hytte nr 9 - Tore Welde

RS 64/16

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett ved tilbygg av bolig - 1719/315/7 - Håkon den godes gate 13 - Marit Helene Møen

RS 65/16

Søknad om oppføring av ammekufjøs og gjødselkumme - 1719/303/3 Munkeby øvre - Otte Munkeby - godkjent.

RS 66/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/102/1 Hallan søndre - Hilde og Sveinung Hallan - Tomt til eksisterende bolighus (feste til bruk) 1719/102/1/2 Hallanvegen 37 - Delvis godkjent

RS 67/16

Søknad om ombygging av hovedinngang ved Levanger Videregående skole - 1719/314/5 Kirkegata 1 - Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Godkjent

RS 68/16

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/232/48

RS 69/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/156/5 Grønvold Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - Boligtomt - Godkjent

RS 70/16

Ny søknad om dispensasjon for riving av eksisterende anneks/oppføring av nytt anneks - 1719/244/28 Svehaugen - Ikke godkjent

RS 71/16

Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje - 1719/312/2 - Næssan - Lilly Sandstad

RS 72/16

Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje - 1719/312/2 - Næssan - Lilly Sandstad

RS 73/16

Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1719/207/62 Fossingtrøa 17

RS 74/16

Søknad om oppføring av hytte, endring av ansvarsrett - 1719/232/153 Tomt nr 33 Langøya - Mette Helgesen - godkjent.

RS 75/16

Søknad om endring av gitt tillatelse for utomhusareal og utvendig bod ved eksisterende skoleanlegg - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Godkjent

RS 76/16

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til redskapsbu - 1719/364/1 Flatan 161 - Tore Nøst

RS 77/16

Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje - 1719/312/2 - Næssan - Lilly Sandstad

RS 78/16

Søknad om oppføring av Staup helsehus - 1719/1/1 Staup - Levanger Kommune søknad om ansvarsrett - godkjent.

RS 79/16

Avslag - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - 1719/223/64 - Ivar Hokling

RS 80/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/64/2 Grytesvegen 250 - Karl Erik Fostad - Tilleggsareal til boligtomt 1719/64/8 Grytesvegen 246 - Godkjent

RS 81/16

Søknad om igangsettingstillatelse Grunnarbeid tomter og opparbeidelse av veg og VA til felt - 1719/16/2 Eidsbotnvegen - Godkjent

RS 82/16

Søknad om oppføring av trimtrapp - 1719/1/17 Staupshaugen - Levanger kommune - Godkjent

RS 83/16

Varsel om Overtredelsesgebyr, pålegg, tvangsmulkt og politianmeldelse - ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje - 1719/312/2 - Næssan - Lilly Sandstad

RS 84/16

Varsel om overtredelsesgebyr - ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje 1719/312/2 - Næssan- Lilly Sandstad

RS 85/16

Innvilget - Søknad om dispensasjon for påbygging av enebolig - 1719/263/24 Skånesvegen 84 - Linn Sivertsen og Christer Løvåsen

RS 86/16

Søknad om riving av gammel driftsbygning - 1719/309/10 Tømtevegen 324 - Vegard Sandstad - godkjent.

RS 87/16

Søknad om riving av eldre vedskur og oppføring av ny garasje - 1719/211/8 Håmmårsvegen 91 A - Lars Ole Haugom - Godkjent

RS 88/16

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/228/2 Fåraaunet - Fåraaunet AS - 9 nausttomter - Godkjent

RS 89/16

Delvis godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - 1719/267/50 Børøyvegen 183

RS 90/16

Varsel om overtredelsesgebyr-ulovlig oppføring av bolighus med tilhørende garasje-1719/312/2-Næssan-Lilly Sandstad

RS 91/16

Søknad om riving av bolighus/oppføring av nytt bolighus - 1719/275/266 Sommervegen 6 - Tron Tronsen - Godkjent

RS 92/16

Søknad om igangsettingstillatelse 3 for resterende arbeider - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Levanger kommune - Godkjent

RS 93/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG 1) for utbygging av vei/parkering og tursti og oppføring av naust - 1719/244/1 Djupvika

RS 94/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/117/5 Øverbygda 173 - Svein Hodne

RS 95/16

Avslag - Søknad om omdisponering av fritidsbolig til helårsbolig - 1719/267/34 Børøyvegen 184 - Heidi Flaten

RS 96/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/37/2 - Småland 11 - Hege Dalen Vist - To boligtomter - Godkjent

RS 97/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring/innsetting av vindu - 1719/3/368 Verdandes veg 2 C

RS 98/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks/uthus - 1719/316/1/74 tomt 43  Alosavegen 4 - Arne Talseth

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.02.2016 14:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051