Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 - sak 73/15 - Byggeskikkprisen 2015

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivsaknr: 2015/5946 - /076
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 73/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

PUK velger 3 personer som jury for å tildele byggeskikkprisen for 2015:

……………………

……..……………..

……..…………….. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Byggeskikkprisen i Levanger ble starta i Kommunestyret i sak 54/12. I statuttene står at det er estetikkutvalget som er jury. De siste åra har PUK satt ned en jury blant medlemmene i PUK, delvis forsterka med et medlem av estetikkutvalget. For 2015 har ikke PUK satt ned en slik jury, og PUK må nå velge prosedyre for tildelinga.

Det er informert på kommunens hjemmesider og i annonse om Byggeskikkprisen 2015, og frist for nominasjon var 20/11 2015. Det kom inn 7 forslag, se informasjon på kommunens heimesider. 

Vurdering:

Dette er en tildeling der vurdering har foregått utenom administrasjonen. I samråd med politiske ledelse om saken foreslår rådmannen at også årets tildeling skjer på samme måte. For å kunne gjøre dette i tide slik at utdeling kan skje på kommunestyrets siste møte før jul, må PUK sette ned en jury blant sine medlemmer som får delegert fullmakt til å tildele prisen. Dette har også blitt gjort før.

Administrasjonen vil om ønskelig stille med fagfolk som kan støtte vurderingene.

Rådmannen vil vurdere å fremme en sak om det framtidige arbeidet med byggeskikkprisen. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.12.2015 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051