Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 - sak 72/15 - Estetikkutvalget

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivsaknr: 2015/8062
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 72/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Estetikkutvalget avvikles som underutvalg til Plan og utviklingskomiteen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 53/08 å opprette estetikkutvalg som underutvalg til komiteen. Mandatet var tredelt:

  • Være et forum og et talerør for innbyggerne i Levanger i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.
  • Virke for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling
  • Øke kunnskapen om og interessen for estetikk i by- og landskapsutviklingen


Samtidig ble det pekt på at det politiske ansvaret lå hos PUK og kommunestyret, og at administrasjonen har ansvar for å opplyse sakene tilstrekkelig.

Erfaringene gjennom to valgperioder er på den ene side at fokus på spørsmålet har gjort at PUK har større fokus på estetikk i behandling av saker og etterspør opplysninger om dette. På den andre side har erfaringen vist vanskene med frittstående underutvalg uten beslutningsmyndighet. Spesielt vanskelig er det om PUK og kommunestyret, med full rett, går mot underutvalgets råd.

Det har i den siste perioden vokst fram en holdning i politisk miljø om at Estetikkutvalget er unødvendig, og ved valg av nemnder og råd på siste møte i PUK ble saken om valg av Estetikkutvalg utsatt fordi en ville vurdere berettigelsen av utvalget.

Levanger Kommune har i 2015 ansatt byantikvar, og har for tida også landskapsarkitekt ansatt sammen med Verdal i samkommunen. Fra politisk hold er det ønske om å nytte denne kompetansen som støtte i stedet for estetikkutvalget. 

Vurdering:

Rådmannen pekte allerede i 2008 under opprettelsen av Estetikkutvalget på den vanskelige rollen dette utvalget fikk, uten beslutningsmyndighet, og utenom administrasjonen som skal opplyse sakene tilstrekkelig. Det har vist seg at dette har utvikla seg i denne retningen.

Samtidig har fokus på estetikk som en følge av utvalget vært positiv i de to valgperiodene.

Administrasjonen har styrka kompetansen på feltet, og denne kan være en generell ressurs både for saksbehandlerne og for politisk valgte. 

Ut fra dette vurderer rådmannen det slik at det er fullt faglig forsvarlig, og samtidig en forenkling av saksgang, at estetikkutvalget legges ned. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.12.2015 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051