Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 - sak 67/15 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.11.15 67/15

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 592/15

Søknad om oppføring av nytt lagerbygg - 1719/253/27 - Rinnvegen 46, 7609 Levanger - Ritek AS - Godkjent

RS 593/15

Søknad om fasadeendring bolig - 1719/264/53 Viset  - Stein Cato Flått - Åsaunveien 83, 7609 Levanger - Godkjent

RS 594/15

Søknad om opparbeidelse av infrastruktur, VVA - V2 og V3 Stokkberget - 1719/214/1, 1719/231/13 og 1719/214/3 - Stokkberget, 7630 Åsen - Åsen Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 595/15

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/267/51 - Audun Johansen - Godkjent

RS 596/15

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/160/15 Sjøgrenda 97 - Godkjent

RS 597/15

Søknad om endring av tillatelse for utvidelse av eksisterende skoleanlegg (innvendig og utvendig) - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Levanger kommune - Godkjent

RS 598/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/233/50 Buen II - Per Øyvind Berg - Fradeling av nausttomt eksisterende naust - Godkjent

RS 599/15

Søknad om endring av tillatelse - 1719/6/116 Nordengbakkan 7 - Godkjent

RS 600/15

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bygg med 4 leiligheter - 1719/1/32 Staupslia 14 - Godkjent

RS 601/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Innløsning av bebygd festetomt - Feste 22 - Godkjent

RS 602/15

Søknad om oppføring av bolighus m/utleieleilighet - 1719/312/70 Brubakken 8 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 603/15

Tillatelse til  reseksjonering - Borettslaget Moafjæra 8 - 1719/314/412 Moafjæra 8 - BE Moafjæra 8 AS - Godkjent

RS 604/15

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av leilighetsbygg med 19 boenheter - 1719/32/227 og 228 Reemyra 1 og 2 - Godkjent

RS 605/15

Søknad om endret plassering/tilbakeføring av planer og fasader som opprinnelig søknad (inngangsparti) - 1719/4/63 - Staupslia, 7601 Levanger - Aunan Holding AS - Godkjent

RS 606/15

Søknad om oppføring av anneks - 1719/232/36 Elvsanden 10 - Ikke godkjent

RS 607/15

Søknad om oppføring av bod - 1719/275/912 - SKolevegen 15 D. 7604 Levanger - Erik Langås - Godkjent

RS 608/15

Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/2/33 Bambergvegen 7, 7603 Levanger - Elisabeth Strugstad - Godkjent

RS 609/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/313/1 Tømtevegen 42 - Hans Ludvig Holberg - godkjent.

RS 610/15

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasje - 1719/6/86 Klostervegen 1 - Godkjent

RS 611/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/3/78 Tors veg 17 - Teresa N Valle Aguilar og Carl G P Platou - Godkjent

RS 612/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Hyttetomter D1-D15 og M2 - Godkjent

RS 613/15

Søknad om unnlatelse av frikjøp ved bruksendring fra sykehjem til hybelhus. - 1719/315/177 Jernbanegata 29 - Den Katolske kirke i Midt-Norge - godkjent.

RS 614/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Innløsning av bebygd festetomt - Feste 12 - Godkjent

RS 615/15

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/158/34 Falstadberget 7 - Silje Tefre og Torje Heimdal - Godkjent

RS 616/15

Søknad om igangsettingstillatelse 2 for utvidelse av eksisterende skoleanlegg (innvendig og utvendig) - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Levanger kommune - Godkjent

RS 617/15

Søknad om oppføring av garasje - 1719/272/24 Mellomvegen 9 - Frank Robert Rysgård - endring av tillatelse, godkjent.

RS 618/15

Søknad om oppføring av tomannsboliger i 2 etasjer med utleiemulighet og carport - 1719/312/67, 68 og 69 - Brubakken 2-4-6 - Godkjent

RS 619/15

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/312/60 Brubakken 9 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 620/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/4 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF - Tomt for kombinasjonsbygg - Godkjent

RS 621/15

Søknad om tilbygg til veranda og takoverbygg - 1719/37/177 - Åsvegen 53, 7620 Skogn - Håkon Aune - Godkjent

RS 622/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/205/1 Mossingvegen 116 - Ole Martin Almlid - godkjent.

RS 623/15

Revidert søknad om ombygging/bruksendring av 2 etasje i garasje til boligformål - 1719/307/20 Knausen- Halsan - 7608 Levanger - Ronny Sagmo - Godkjent

RS 624/15

Søknad om endring av tillatelse tilbygg til bolighus - 1719/2/30 - Odins veg 34 - Brynjar Farstad - Godkjent

RS 625/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/2 Elberg Stadion - Levanger kommune - Festegrunn stadion og klubbhus - Godkjent

RS 626/15

Søknad om rammetillatelse for oppføring av kombinasjonsbygg med helikopterplattform - 1719/314/14 Kirkegata 2 A - Godkjent

RS 627/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/366/14 Flatan 42 - Stein-Ove Winnberg - godkjent.

RS 628/15

Søknad om endring av tillatelse for tilbygg til bolighus - 1719/2/149 Gårdsvegen 5 - Gårdsvegen 5 - Sabine og Idar Kjølsvik - Godkjent

RS 629/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/255 Ulvevegen 29 - Morten Sand - godkjent.

RS 630/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/282/5 Okkenhaugvegen 679 A - Kari Tetlie - godkjent.

RS 631/15

Søknad om riving av bygning - 1719/264/61 Mulelia 79 - Innherred Renovasjon - Godkjent

RS 632/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/314/28 - Branesvegen 8, 7606 Levanger - Bjarne Berre - Godkjent

RS 633/15

Utvidelse av eksisterende balkong med understøttelse - Nordengbakkan , 7602 Levanger - Block Watne AS - Godkjent

RS 634/15

Søknad om tilbygg til bolighus og carport - 1719/209/3 Breivegen 298 - Godkjent

RS 635/15

Pålegg om retting 1719/315/21

RS 636/15

Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolighus og oppføring av garasje - 1719/212/5 Stasjonsvegen 10 - Godkjent

RS 637/15

Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av hytte - 1719/371/1/25 Grønningen Statsalmenning - Tone Nergård og Terje Rønning - godkjent

RS 638/15

Søknad om ombygging av eksisterende stabbur til atelier - 1719/208/46 Reita 10 - Godkjent

RS 639/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/35 Fåraaunet 74 - Godkjent

RS 640/15

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig - 1719/275/10 Gimlevegen 4 - Espen Lyngsaunet

RS 641/15

Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg og ombygging av bolig og tilbygg til bolig samt fasadeendringer av garasje - 1719/275/102 - Ankholmvegen 17 B, 7600 Levanger - Sunniva N Karlsen og Andreas H Storeheier - Godkjent

RS 642/15

Søknad om tilbygg av garasje til bolighus - Dispensasjon fra 100-metersbeltet langs sjø - 1719/137/4 Strandholmen 107 - Godkjent

RS 643/15

Søknad om oppføring av 2 luftebalkonger - 1719/315/327 Havnevegen 10 B - Geir Tore Persøy - Godkjent

RS 644/15

Officerhagen 1719/232/17

RS 645/15

Søknad om veg - vann- og avløpsledninger i hyttefelt - 1719/164/1 Finsvik østre - Finsvika Feriekoloni AS v/Kåre Leverås - Godkjent

RS 646/15

Søknad om ombygging av kontor til leilighet - 1719/19/46 - Gråmyrvegen 18, 7608 Levanger - Gråmyra Næringspark AS - Søknad i retur/Manglende dokumentasjon

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.12.2015 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051