Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 09.12.15
Tid: 12:00 (Befaring)
Møtestart: 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 67/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 68/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 69/15 Disposisjonsplan for Torsbustaden utredning vedtak
PS 70/15 Reguleringsplan Nordlijordet - mindre reguleringsendring utredning vedtak
PS 71/15 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74 utredning vedtak
PS 72/15 Estetikkutvalget utredning vedtak
PS 73/15 Byggeskikkprisen 2015 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf - forfall
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h x  
Ingebjørg Roel Bye ap vara ap/sp/krf x Eva Høyem Anderssen 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Øystein Lunnan, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld 

Orientering


Merknader

Sak 69/15 Disposisjonsplan for Torsbustaden ble behandlet som første sak.

Kjersti Nordberg orienterte om planen.

 

 

PS 67/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 68/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, Ap, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, Sp

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, Ap, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, Sp
Til toppen av siden

 

 

 

PS 69/15 Disposisjonsplan for Torsbustaden

Rådmannens forslag til innstilling:

Disposisjonsplan for Torsbustaden vedtas.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Orientering i møtet:

Kjersti Nordberg orienterte om planen.

Habilitet:

Olav Strid, Ap, ba om vurdering av sin habilitet (medlem av Idrettsrådet).

Strid ble enstemmig ansett som habil i saken og deltok i behandlingen.

Saksordfører:

Olav Strid, Ap

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, Ap, på vegne av Ap og Sp:

Saken utsettes til neste møte.

Begrunnelse
Disposisjonsplanen for Torsbustaden er en meget viktig plan og få på plass. Derfor må man sikre at det blir gjort en skikkelig gjennomgang etter høringsrunden. Uttalelsene medførte noen endringer, så den reviderte utgaven er en del forandret. Dette er det viktig at alle involverte får med seg. PUK ønsker dessuten å få foretatt en befaring, for å få et korrekt helhetsinntrykk, før saken sendes videre til kommunestyret. Dette, samt at vi har fått liten tid på en så omfattende sak, gjør det nødvendig å utsette den til neste møte i PUK.

Avstemning:

Utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Begrunnelse
Disposisjonsplanen for Torsbustaden er en meget viktig plan og få på plass. Derfor må man sikre at det blir gjort en skikkelig gjennomgang etter høringsrunden. Uttalelsene medførte noen endringer, så den reviderte utgaven er en del forandret. Dette er det viktig at alle involverte får med seg. PUK ønsker dessuten å få foretatt en befaring, for å få et korrekt helhetsinntrykk, før saken sendes videre til kommunestyret. Dette, samt at vi har fått liten tid på en så omfattende sak, gjør det nødvendig å utsette den til neste møte i PUK.
Til toppen av siden

 

 

PS 70/15 Reguleringsplan Nordlijordet - mindre reguleringsendring

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Nordlijordet vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Reguleringsendring for Nordlijordet vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 71/15 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 72/15 Estetikkutvalget

Rådmannens forslag til innstilling:

Estetikkutvalget avvikles som underutvalg til Plan og utviklingskomiteen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, Ap

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Estetikkutvalget avvikles som underutvalg til Plan og utviklingskomiteen.
Til toppen av siden

 

 

PS 73/15 Byggeskikkprisen 2015

Rådmannens forslag til vedtak:

PUK velger 3 personer som jury for å tildele byggeskikkprisen for 2015:

……………………

……..……………..

……..……………..

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Forslag i møte:

Forslag fra Nina Elisabeth Berget, Ap og Sp:

Jury for å tildele byggeskikkprisen for 2015:

Leder i PUK pluss tre medlemmer utgjør en jury.
De får delegert fullmakt av PUK til å foreta en tildeling av prisen.

Jurymedlemmer er: Nina Elisabeth Berget, Ap, Olav Strid, Ap, Lars Petter Holan, Ap og Gunnar Morten Løvås, Sv.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Jury for å tildele byggeskikkprisen for 2015:

Leder i PUK pluss tre medlemmer utgjør en jury.
De får delegert fullmakt av PUK til å foreta en tildeling av prisen.

Jurymedlemmer er: Nina Elisabeth Berget, Ap, Olav Strid, Ap, Lars Petter Holan, Ap og Gunnar Morten Løvås, Sv.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 10.12.2015 09:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051