Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

PS 27/18-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.05.18 27/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 197/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/39/4 Myravegen 76 - Odd Sigbjørn Ree

RS 198/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra krav til sprinkleranlegg - 5037/232/142 Tinbuen Friområde - Tyskerbrakka - Levanger kommune

RS 199/18

Søknad om riving av driftsbygning - 5037/83/1 Veiesvegen 49 - Inge Herland - Godkjent

RS 200/18

Igangsettelse søknad om riving av eksisterende bolig/oppføring av ny bolig - 5037/275/301 Gimlevegen 9 - Gaute Nilsen - Godkjent

RS 201/18

Konsesjon for erverv av fast eiendom - Gnr 35 Bnr 213 - Johan Holan - innvilget

RS 202/18

Godkjent - Søknad om etablering av returpunkt - 5037/296/9 - Innherred Renovasjon IKS

RS 203/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til oppholdsrom, fasadeendring og tilbygg av terrasser - 5037/2/142 Svend Svendsens veg 13 - Silje Engesvik

RS 204/18

Søknad om oppføring av trimtrapp/utbedring av området - 5037/264/7 Østborg Mule - Nordtun Grendehus og Mule og omegn velforening - godkjent.

RS 205/18

Godkjent - Søknad om etablering av parkerings-/oppstillingsplass for vedlikeholdsutstyr - 5037/296/9 Bustaås østre - Vulusjøvegen Driftsselskap SA

RS 206/18

Søknad om oppføring av flerbrukshall - 5037/207/126 - Reita 3 - Levanger kommune - Godkjent

RS 207/18

Vedtak - Fradeling av 4 boligtomter fra 5037/214/19 Stokkberget - Innherred Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 208/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/312/1 Halsan østre - Tilleggsareal til 5037/312/51 Tingstadvegen 60 - Boligformål - Godkjent

RS 209/18

Endrings søknad om bruksendring av kjellerrom - 5037/1/239 Nordsivegen 3 A - Elin B og Bård Thraning - Godkjent

RS 210/18

Konsesjon på erverv av 5037/159/2 Sjøgrenda 46B - Tor Stavrum Dahlen - innvilget

RS 211/18

Jordlovsbehandling - deling av eiendommen 5037/223/6 Vollabakken - Anne Grete Simons - Boligtomt - godkjent

RS 212/18

Søknad om oppføring av vinterhage - 5037/314/331 Høgberget 30 - Wenche Olsen og Ståle Guddingsmo - Godkjent

RS 213/18

Søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/159 Vulusjøvegen 635 - Øystein Veske - Godkjent

RS 214/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av næringsbygg - 5037/19/119 Gråmyrvegen - Innherred Næringsbygg AS

RS 215/18

Pålegg om retting - 5037/246/4 Sandvikvegen 386 - Raymond Molberg

RS 216/18

Godkjent - Søknad om oppføring av vinterhage - 5037/60/2 Lynumvegen 474 - Olav Jermstad

RS 217/18

Klagebehandling - Dispensasjon for utlegging av flytebrygge - 5037/1/35 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 218/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/262/70 Roaldmarka 8 - Anders Børstad

RS 219/18

Søknad om endring av fasader av tomannsbolig - 5037/37/226 Åsvegen 27 - Per Åge Berg - Godkjent

RS 220/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/37/152 Konvalvegen 25 - Lasse Jessen

RS 221/18

Godkjent - Søknad om tillatelse til tilbygg til bolighus - 5037/123/5 Sørgrenda 457 - Per Marius Mølnås

RS 222/18

Søknad om tilbygg av veranda og garasje til bolighus - 5037/3/82 Tors veg 9 - Dagfinn Jenssen - Godkjent

RS 223/18

Søknad om oppføring av parkering til flytebrygge - 5037/229/7 Saltbuvik - Bård Olav Leangen - Godkjent

RS 224/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om delvis godkjent krav om dekning av sakskostnader - Dispensasjon for oppføring av uthus - 5037/332/41 Strandheim 39 - Ingunn Bjørgum og Steinar Thorsen

RS 225/18

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 5037/18/15 Hammer veg 13 - Magni og Kai Alkanger

RS 226/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/3/282 Tryms veg 10 - Per Anker Johansen - Godkjent

RS 227/18

Søknad om endring av fasader på garasje - 5037/2/205 Bambergvegen 1 A - Rolf E Drågen - Godkjent

RS 228/18

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av fritidsbolig - 5037/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 229/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/279/30 Bylundvegen 69 - Magnar Heir og Kjell Lian AS - Tilleggsareal til 5037/279/32 - Godkjent

RS 230/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/279/32 Heir Industriområde - Magnar Heir - Tilleggsareal til 5037/279/30 - Godkjent

RS 231/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/223/6 Vollabakken - Anne Grete Simons - Boligtomt - Godkjent

RS 232/18

Godkjent - Søknad om oppføring av stålpipe - 5037/363/13 Nordvegen 194 - Oddvar Moås.

RS 233/18

Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/10/41 Ytternesset 399 - Anders Huseby Sundal

RS 234/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/10/41 Ytternesset 399 - Anders Huseby Sundal.

RS 235/18

Søknad om oppføring av bolighus på tomt av 5037/332/1 Øvresflata 178 - May-Lis Sjåstad og Lars Forberg _Godkjent

RS 236/18

Søknad om oppføring av anneks - 5037/331/20 Nordhalla 35 - Bartholomeus Kriens - Godkjent

RS 237/18

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av ny hytte - 5037/371/1/16 Grønningsvegen 304 - Gunfrid og Bjørn Størvold

RS 238/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om delvis krav om dekning av saksomkostninger - 5037/227/1 - Hopla - Naust 46 og 47 - Svend Otto Søyseth

RS 239/18

Jordlovsbehandling - deling av eiendom 5037/301/3 Stokkbakken - Boligtomt - godkjent

RS 240/18

Omgjøring av vedtak - Godkjent søknad om oppføring av reklameskilt - 5037/233/12 Bergsvedalen 4 - Åsenfjord Eiendom AS / Frost Fritid og Campingservice AS

RS 241/18

Søknad om oppføring av garasje med leilighet i 2 etasje - 5037/276/16 Sørvegen 27 - Bendik Andersen - Godkjent

RS 242/18

Vedtak - Seksjonering - 5037/314/434 Moafjæra 6 Blokk B - BE Moafjæra 6 AS - Godkjent

RS 243/18

Søknad om bruksendring av lager til røkterbolig - 1719/69/1 Lynumvegen 257 - Frode Lynum -Godkjent

RS 244/18

Vedtak - Flytting av nausttomt - 5037/246/1/10 Sandvik - Inge Jordet - Godkjent

RS 245/18

Søknad om terrenginngrep - 5037/4/37 mfl Staupslitoppen boligområde Staupslia - Nesset Eiendom Levanger AS - Godkjent

RS 246/18

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 stk kjedede eneboliger - 5037/275/125 Jamtvegen 22 - Stiklestad Eiendom AS

RS 247/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA

RS 248/18

Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny bru over Åselva - 5037/670/1 Vulusjøvegen - Vulusjøvegen Driftsselskap SA - Godkjent

RS 249/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig over eksisterende garasje - 5037/7/46 Våles veg 7 - Jørund Andre Ingebrigtsen

RS 250/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/315/4 - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/315/112 Fides Eiendom - Godkjent

RS 251/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/315/4 Vegareal - Godkjent

RS 252/18

Godkjent - Søknad om oppføring av levegg - 5037/228/40 Fåraaunet 97 - Rune Kristiansen

RS 253/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/157/42 Kaivegen 13 - Anita Østergaard og Bjørnar Rømo

RS 254/18

Søknad om riving av tilbygg og fasadeendring bolighus - 5037/3/13 Nordsivegen 48 - Per Arne Flått - Godkjent

RS 255/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for sanitæranlegg - Falstad kommandantbolig - 5037/156/17
Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 09.05.2018 17:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051