Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 76/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 77/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 78/17 Orientering om lokal luftkvalitet i Levanger sentrum, november 2017 utredning vedtak
PS 79/17 Tilsyn i byggesaker - pbl. kapittel 25 utredning vedtak
PS 80/17 Detaljregulering ny Sæter bru utredning vedtak
PS 81/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane i Levanger kommune - Korsbakken utredning vedtak
PS 82/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva utredning vedtak
PS 83/17 Detaljregulering for Stokkberget B9 utredning vedtak
PS 84/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 utredning vedtak
PS 85/17 Byggeskikkprisen 2017 (sak opprettet i møtet) - vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 + 6 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf - Forfall 
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem frp - Forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - Forfall 
Bo Vidar Rotmo mdg varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås
Asgeir Persøy frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy
Per Olav Gilstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Lars Forberg sp varamedlem ap/sp/krf x Eva Høyem Anderssen
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, Samfunnsutvikling, fagleder plan Per Anders Røstad, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Til toppen av siden

 

 

PS 76/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Asgeir Persøy, FRP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Asgeir Persøy, FRP
Til toppen av siden

 

 

PS 77/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 78/17 Orientering om lokal luftkvalitet i Levanger sentrum, november 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til etterretning
Til toppen av siden

 

 

PS 79/17 Tilsyn i byggesaker - pbl. kapittel 25

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Orientering i møte:

Orientering v/Tone Tyholt  -  presentasjon PDF

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til etterretning.
Til toppen av siden

 

 

PS 80/17 Detaljregulering ny Sæter bru

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for ny Sæther bru, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for ny Sæther bru, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 81/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane i Levanger kommune – Korsbakken

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 82/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør – Kleiva

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for E6 åsen sør – kleiva, med de endringene som er gjort etter høringsperioden og foreslått ved behandling av saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for E6 åsen sør – kleiva, med de endringene som er gjort etter høringsperioden og foreslått ved behandling av saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 83/17 Detaljregulering for Stokkberget B9

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Stokkberget B9 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Stokkberget B9 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 84/17 Detaljregulering Jamtvegen 22

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Jamtvegen 22 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Detaljregulering for Jamtvegen 22 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 85/17 Byggeskikkprisen 2017 (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Følgende velges til jury for tildeling av byggeskikkprisen 2017:


Juryen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende velges til jury for tildeling av byggeskikkprisen 2017:


Juryen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken. 
Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 07.12.2017 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051