Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.12.18

Møtested/tidspunkt:
Levanger rådhus, formannskapssalen
kl. 13.00 - 14.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 66/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 67/18 Referatsaker  utredning vedtak
PS 68/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 69/18 Mindre endring - detaljregulering Purktrøa utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf - Forfall 
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - Forfall
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Eva Høyem Anderssen
Bo Vidar Rotmo uavh. varamedlem mdg/sv x Gunnar Morten Løvås
Per Olav Gilstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad

 
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders RøstadÅsmund Brygfjeld 

  
Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 66/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP
Til toppen av siden


 

PS 67/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 68/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Olav Strid, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 69/18 Mindre endring - detaljregulering Purktrøa

Rådmannens forslag til vedtak:

Mindre endring av bestemmelsen 6.5 i detaljregulering for Purktrøa vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 05.12.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Mindre endring av bestemmelsen 6.5 i detaljregulering for Purktrøa vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14. 
Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 06.12.2018 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051