Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 - sak 15/17- Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 15/17

 

RS 101/17

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra hytte - 1719/246/17 Sandvikvegen 372 - Nina Karin og Håvard Grenstad

RS 102/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4 jf. § 20-1 - 1719/227/1/47 Naust nr. 43 - Egil Rød

RS 103/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1719/372/1/93 Reinsjø statsalmenning - Harald Hildrum

RS 104/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/332/10 Strandheim - Hilde Monica Grande - Ny boligtomt - Godkjent

RS 105/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/59 Naust nr. 36 - Terje Dahl

RS 106/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/194 Sagtun 82 - Grethe og Jon Andor Hovdal

RS 107/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/60 Naust nr. 42 - Idar Arne Vedul

RS 108/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse - Søknad om oppføring av kombinasjonsbygg med helikopterplattform - 1719/314/433 Kirkegata 2 A - Levanger kommune

RS 109/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4, jf. § 20-1 - 1719/227/1 Naust nr. 40 - Jørgen Marius Haugen

RS 110/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/308/5 Tingstad Lille - Ruth Høiås og Stig By - Tilleggsareal til boligeiendommen 1719/308/34 - Godkjent

RS 111/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf- plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/55  Naust nr. 37 - Kjetil Skåtterød

RS 112/17

Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan til fradeling av boligtomt 1719/332/10 Strandheim 24 - Hilde Monica Grande - Innvilget

RS 113/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/339/1 Bjørvik øvre - Øystein Nøst - Boligtomt - Godkjent

RS 114/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16, 1719/227/1/47 - Egil Rød

RS 115/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av bolighus/oppføring av nytt bolighus, garasje, bod og lysthus - 1719/163/18 Gevikvegen 160 - Marie og Arild Dalen

RS 116/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket for oppføring av skole - samfunnshus og barnehage - 1719/354/18 Midtbygda 100

RS 117/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 - 1719/227/1 Naust nr. 33 - Anne Mari Gerhardsen

RS 118/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/204/2 Mossingvegen 172 - Tor Fossum.

RS 119/17

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/242/24 Skjesolvegen 286 - Toril Størseth og Christian Ugelstad

RS 120/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1 Naust nr. 32 - Arild Hovdal

RS 121/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - forhold i strid med plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-1 - 1719/227/29 - Gretha Turid Viken

RS 122/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket  - 1719/275/967 Kvilstadvegen 1

RS 123/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket  - 1719/275/967 Kvilstadvegen 1

RS 124/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av fritidsbolig -1719/244/86 Djupvika

RS 125/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål for parsell av 1719/223/35

RS 126/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1  Naust nr. 29 - Runar Gulliksen

RS 127/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/40/1 Fostad Gruslina 196 - Roar Fostad - Tilleggsareal til 1719/39/2 landbruksformål - Godkjent

RS 128/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 - 1719/227/1 Naust nr. 24 - Hopla Småbåtforening

RS 129/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 1719/275/15 - 1719/275/967 Kvilstadvegen 1

RS 130/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/341/1 Berg østre - Ole Aksel Forberg - To boligtomter - Godkjent

RS 131/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av dobbelgarasje m/leilighet - 1719/275/41 Jamtvegen 60 . Siv Thorsdotter Loktu

RS 132/17

Revidert byggesøknad 1719/3/15 Pynten Levanger - Oddvar Bjørkmo

RS 133/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 - 1719/227/1/58 - Jan Gunnar Feragen

RS 134/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus og ny garasje - 1719/89/17 Lynumvegen 13 - Jan Arnstein Indahl

RS 135/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 1719/37/221 Mønsterhaugvegen 26 - Kenneth Kvande

RS 136/17

Ikke godkjent - Søknad om fritak av administrasjonsgebyrer i forbindelse med søknad om tilbygg til hytte i Vera - 1721/198/1/8 Veresvegen 1953 - Nord- Trøndelag Turistforening

RS 137/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719227/1/53 Naust nr. 30 - Andre Tømmerbakk

RS 138/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1 Naust nr. 24 - Hopla Småbåtforening

RS 139/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/246/4 Skarpvika - Raymond Molberg og RR Bolig AS- Tomt for eksisterende hytte - Godkjent

RS 140/17

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av tomt for ny driftsbygning for smågrisproduksjon - 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Jan Vegar Dalen

RS 141/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for grunn og fundamenter og VA - 1719/314/4

RS 142/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av våningshus og oppføring av nytt våningshus - 1719/19/17 Alstadhaugbukta 27 - Marthe Leistad Bakken og Arne Bakken

RS 143/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/303/33 Munkeby mellom søndre - John Munkeby - Tilleggsareal til 1719/303/67 Mariaklosteret - Godkjent

RS 144/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje for oppbevaring av båt og redskap - 1719/165/7 Bergbygda 288 - Oddrun og Tore Mjøsund

RS 145/17

Godkjent - Søknad om avløpsanlegg fra boligtomter på 1719/341/1 Bergshaugen 89

RS 146/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/46 Naust nr. 34 - Tore Vartdal

RS 147/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 1719/273/16 Arne Vestrums veg 9 - Casa Musica Barnehage AS

RS 148/17

Godkjent - Søknad om oppføring av varmestue - 1719/267/2 Gamle Kongeveg Nord 272 - Knut Thomas Johansen

RS 149/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - ny vannledning fra Ronglan mot Åsen

RS 150/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/54 Naust nr. 35 - Sverre Østerås

RS 151/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/54 Naust nr. 35 - Sverre Østerås

RS 152/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 1719/314/4 og 13 Kirkegata 2

RS 153/17

Kopi - klage over avslag på søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for anneks på eiendommen  1719/232/131 hytte 9 - Tore Welde

RS 154/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1 Naust nr. 29 - Runar Gulliksen

RS 155/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/274/18 Utbyggingsareal Røstad - Stiklestad Eiendom AS - Tilleggsareal til 1719/274/23 Boligformål - Godkjent

RS 156/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1719/99/1/48 Skogn Bygdealmenning - Turid Godhavn og Rune Morten Wærnes

RS 157/17

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/313/1 - Hans Ludvig Holberg

RS 158/17

Forhåndsvarsel om pålegg  om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3  jf. § 20-1 - 1719/227/1/55 Naust nr. 37 - Kjetil Skåtterød

RS 159/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/6/42 Nordsivegen 197 - Tommy Lund.

RS 160/17

Godkjent - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/227/1/44 Hopla - Kent Nergård Johansen

RS 161/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/11/6 Alstadhaugvegen 314 - John Arne Hoven

RS 162/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 15 - 1719/227/1/46 Naust nr. 34 - Tore Vartdal

RS 163/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/275/508 Jamtvegen 46 - Nils Petter Olsen

RS 164/17

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus - 1719/266/4 Rokneshøgda 21 - Rune Lie

RS 165/17

Godkjent - Søknad om riving av bygning - 1719/87/2 Brokstien 195 - Olav Heggvik

RS 166/17

Godkjent - Søknad om innbygging av veranda til oppholdsrom - 1719/275/246 Ulvevegen 13 - Gholam Abbas Paienda

RS 167/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/1 Mo Gård - Eilif Due - Fradeling av festetomter fra feste 4, 5 og 9 og areal til eksisterende veg/gangveg - Godkjent

RS 168/17

Godkjent - Søknad om oppføring av lager for redskap, traktor og ved - 1719/192/3 Vinanvegen 229 - Torbjørn Ekle

RS 169/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/25 - Stig Roten

RS 170/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven  § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1 Naust nr. 29 - Runar Gulliksen

RS 171/17

Godkjent - Søknad om ny avkjørsel til eiendommen - 1719/312/67 Brubakken 2, 4 og 6 - Brubakken 2 Borettslag

RS 172/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting, forelegg og tvangsmulkt - tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/26 Naust nr. 3 - Tor Inge Gjengaar

RS 173/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/228/1 Faara - Turid og Johannes Naavik - Tomt til fritidsbolig - Tomt nr. 12 - Godkjent

RS 174/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - Søknad om nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 1719/314 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 175/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/25 - Stig Roten

RS 176/17

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/314/197 Blåbærvegen 17 - Camilla Viken  og Sindre Aasen

RS 177/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter for  tilbygg og ombygging av asylmottak - 1719/275/813 Okkenhaugvegen 18

RS 178/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 1719/242/24 Skjesolvegen 286 - Toril Størseth og Christian Ugelstad

RS 179/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4, jf. § 20-1 - 719/227/1 Naust nr. 44 - Ole Magne Rønning

RS 180/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for ombygging av og tilbygg til bolighus - 1719/293/8 Okkenhaugvegen 1456 - Vegar Salthammer

RS 181/17

Godkjent - Søknad om carport og tak over veranda - 1719/37/124 - Småland 6 - Ronny Klemetsen

RS 182/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1 Naust nr. 40 - Jørgen Marius Haugen

RS 183/17

Søknad om oppføring av garasje - 1719/6/30 Nordsivegen 269 - Martin Böhringer - Godkjent

RS 184/17

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus - 1719/332/10 Strandheim 24 - Eva og Arnstein Holmli

RS 185/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/59  Naust nr. 36 - Terje Dahl

RS 186/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for legging av ny vannledning fra Ronglan mot Åsen - 1719/118/1 mfl - Levanger kommune

RS 187/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1 Naust nr. 44 - Ole Magne Rønning

RS 188/17

Godkjent - Søknad om utvidelse av eksisterende naust - 1719/1/17/3 Staupshaugen - Hans Hallan

RS 189/17

Godkjent - Søknad om oppføring av nytt inngangsparti - 1719/266/6 Sætersmyra 240 - Irene Flatås

RS 190/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/60 Naust nr. 42 - Idar Vedul

RS 191/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK 10 kapittel 16 - 1719/227/1/53 Naust nr. 30 - Andre Tømmerbakk

RS 192/17

Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2017 - 1719/315/264 - Orion Restaurant AS

RS 193/17

Godkjent - Søknad om bruksendring fra gang/bod til soverom - 1719/3/200 Odins veg 46 D - Svein Ole Brattgjerd

RS 194/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/301/3,4 og 5 Stokkbakken - Laila og Joar Munkeby - Tomt for eksisterende bolig - Godkjent

RS 195/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/56 Naust nr. 38 - Sigmund Moan

RS 196/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/54 Naust nr. 35 - Sverre Østerås

RS 197/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 og kap.19 - Anneks på eiendom 1719/244/8 - Karl G. Gaare

RS 198/17

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/73 Tors veg 5 - Linda M Lillevik - godkjent.

RS 199/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - Oppgradering av Moan stadion - 1719/315/310 Moafjæra 2 A - Levanger Fritidspark Moan AS

RS 200/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 1719/314/4 - Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 201/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus - 1719/73/39 Brasethvegen 2 - Torill Lunde Rødal og Odd Rødal

RS 202/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig - 1719/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta

RS 203/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - 1719/293/8 Okkenhaugvegen 1456

RS 204/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/1/123 Finnemarka 11 - Debora og Lars Hjelde

RS 205/17

Godkjent - Søknad om utskifting av vinduer og dør mot balkong - 1719/315/274 Sjøgata 11 B - Erik Winje

RS 206/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/56 Naust nr. 38 - Sigmund Moan

RS 207/17

Godkjent - Søknad om oppsetting av skilt for Stakset Sport - 1719/315/199 og 86 Håkon den godes gate 17 og 19 - Stakset & Capelli Eiendom AS

RS 208/17

Godkjent - Endring av utslippstillatelse for utvidet hyttefelt - 1719/244/1 Djupvika hyttefelt - Weto Eiendom Norge AS

RS 209/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og garasje på parsell av 1719/332/10 Strandheim - Eva og Arnstein Holmli

RS 210/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/25 Naust nr. 4 - Stig Roten

RS 211/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 1719/275/15 - 1719/275/967 Kvilstadvegen 1

RS 212/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra plankrav for riving av eldre hytte og uthus og oppføring av  ny hytte - 1719/233/37

RS 213/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting, forelegg og tvangsmulkt - tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/57  Naust nr. 39 - Jan R. Wetting

RS 214/17

Søknad om riving av deler av driftsbygning og tilbygg til eksisterende driftsbygning - 1719/39/2 Myravegen 104 - Karl Håvard Brenne - godkjent.

RS 215/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk av naust som fritidsbolig - jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og SAK10 kapittel 16 - 1719/227/1/57 Naust nr. 39 - Jan R. Wetting

RS 216/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av leilighetskompleks - 1719/32/158 Åsvegen 14 - Åsvegen 14 borettslaget

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 07.04.2017 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051