Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 29.08.12 - sak 52/12 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 29.08.12 52/12

 

* dokument lenket i saker med avslag

RS 271/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/37/1 Ree - Erik Ree - godkjent.
RS 272/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/175 Gjemblevegen 35 - Vigdis Holm - godkjent.
RS 273/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/23 Tomt nr 229 Frol bygdealmenning - Tove og Helge Rosenlund - Godkjent
RS 274/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/23/54 Bergstad 2 - Marita H og Jonas Nordbakk - Godkjent
RS 275/12
Søknad om legging av avløpsledning - 1719/204/8 Mossingvegen 200 - Knut Christiansen - godlkjent
RS 276/12
Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/176 Tomt nr 14 Lo sør - Geir Olav Furunes - innvilget
RS 277/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/283/4 Hojemsaunet - Olav Hogstad - godkjent
RS 278/12
Søknad om utvidelse av kjøkken og gang - 1719/289/16 - Løvhaugen - Kristian Matberg - Godkjent
RS 279/12
Søknad om garasje 50m2 - 1719/53/10 - Vestgård Søndre - Bjørn Jøraas - Innvilget
RS 280/12
Søknad om å oppføre støyskjerm ved fv 126 - 1719/275/496 Engvegen 16 - Frode Bergeland - innvilget
RS 281/12
Søknad om oppføring av bod - 1719/272/15 Mellomvegen 18 - Bjørn Tore Jørgensen - Godkjent
RS 282/12
Søknad om carport under terrassebygg - 1719/2/48 - Bambergvegen 37 - Tom Smedbye - Innvilget
RS 283/12
Søknad om oppføring av gjødselkumme og lager - 1719/181/3 Holing østre - Geir Skjesol -godkjent.
RS 284/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/6/82 Klostervegen 2 - Roger Morten Storsve - Godkjent
RS 285/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/35/118 Rådyrvegen 34 - Frank Mosve - Godkjent
RS 286/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra 3 hytteeiendommer - 1719/363/13 - 14 og 15 Nordbostad - Terje Wandsvik - Godkjent
RS 287/12
Søknad om tak over altan + utepeis - 1719/276/49 - Skogheimvegen 3 - Knut Bentzen - Godkjent
RS 288/12
Vedtak - Veranda - 1719/6/99 - Nordengbakkan - Anita Renbjør og Christian Bergersen - Godkjent
RS 289/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/16/11 Haugberg - Aud og Torbjørn Lundemo - Boligtomt - Godkjent
RS 290/12
Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/265/91 Haugskottvegen 17 C - Arild Dahl - godkjent.
RS 291/12
Søknad om tilbygg av veranda til hytte og oppføring av uthus - 1719/372/1/18 Heståsdalen - Arne Dag Pettersen - innvilget
RS 292/12
Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/35/126 Bjørnehiet - Holåsen Borettslag - Godkjent
RS 293/12
Søknad om riving av bolighus - 1719/17/43 Solhaug - Tania og Erlend Grimstad - godkjent
RS 294/12
Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/342/1 Berg vestre - Saltvik Samdrift - godkjent.
RS 295/12
Søknad om tilbygg av nytt inngangsparti til 2 etasje - 1719/273/39 Røstadlia nedre 18 - Ronny B Johansen - Godkjent
RS 296/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/98 Nordengbakkan 10 - Cecilie og Kai Aamot - godkjent
RS 297/12
Søknad om oppføring av terrasse  m/rekkverk på hytte - 1719/316/1/25 Tomt nr 122 Frol Bygdealmenning - Kari Reistad - godkjent.
RS 298/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/24 Tomt nr 118 Frol bygdealmenning - Vigdis Skårdal - godkjent.
RS 299/12
Endringssøknad vedrørende ansvarsforhold for oppføring av enebolig og carport - 1719/275/926 Nordlia 7 - Nordlijordet AS - innvilget
RS 300/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/276/160 Skogheimvegen 21 - Mahmut Eken - godkjent.
RS 301/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/37/82 Åsvegen 40 - Ole Morten Friberg - Godkjent
RS 302/12
Søknad om oppføring av tilbygg/påbygg til bolig - 1719/41/5 Blomset - Kjell Harald Friberg - godkjent.
RS 303/12
Søknad om oppføring av skilt og folie  - 1719/314/377 Moafjæra 12 - Meny Levanger - Godkjent
RS 304/12
Søknad om tilbygg til kantine - 1719/274/1 HINT Røstad - Statsbygg - Godkjent
RS 305/12
Søknad om tilbygg av bod til garasje - 1719/275/411 Ringvegen 29 - Egil Kvåle - Godkjent
RS 306/12
Søknad om oppføring av anneks - 1721/285/2 - Børge Minsaas og Henriette Skjelbred - Godkjent
RS 307/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/267/452 Børøya - Kjell Langaunet - innvilget
RS 308/12
Søknad om tilbygg av lager til driftsbygning og oppføring av frittstående lager, til sammen 70m2 - 1719/154/3 - Brubakken - Bjørn Grenne - Innvilget
RS 309/12
Vedtak - Gjenoppføring av naust etter stormskade - 1719/227/1/24 - Hopla - Knut Li - Godkjent
RS 310/12
Søknad om oppføring av bod - 1719/3/358 Sivs veg 16 A - Bjørn E Johnsen - Godkjent
RS 311/12
Søknad om riving av eksisterende hytte samt grunnarbeid for ny hytte - 1719/316/1/74 Tomt nr 43 Vulusjøen - Arne Talseth - Godkjent
RS 312/12
Søknad om utskifting av eksisterende heis - 1719/315/219 Levanger videregående skole - Nord-Trøndelag fylkeskommune - Godkjent
RS 313/12
Søknad om hagestue - 1719/2/244 - Svend Svendsens veg 3A - Reidun Johansen - godkjent.
RS 314/12
Søknad om tilbygg til hytte og utslipp til eksisterende kloakkanlegg - 1719/244/9 Tomt nr 25 Djupvika - Hermod Bjørgen - Godkjent
RS 315/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/280/38 Kjærahaugen - Joar Andre Granås - innvilget
RS 316/12
Søknad om ansvarsrett for innredning av loftsetasje på enebolig - 1719/35/169 - Elgvegen 67 - Torhild og Egil Fossum - godkjent.
RS 317/12
Søknad om flytting av overgrunns dieselanlegg - 1719/19/95 Gråmyra - Statoil Fuel & Retail ASA - godkjent.
RS 318/12
Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje 47,5m2 samt nytt inngangsparti - 1719/37/126 - Skogvegen 16 - Idar Ringstad - Innvilget
RS 319/12
Søknad om tillatelse til tiltak - riving renovering av bolig med riving av eksisterende tilbygg samt oppføring av nytt tilbygg - 1719/315/290 Sjøgata 36 - Geir Isaksen - innvilget
RS 320/12
Søknad om overbygg og innglassing av veranda - 1719/212/1 - Frostavegen 8 - Olaf Vedul - Godkjent
RS 321/12
Revidert søknad om endring av adkomstveg til tomt - 1719/13/98 - Rognhaugen - Kjølen og Nydal bygg AS - Innvilget
RS 322/12
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende høyde og oppføring av garasje - 1719/6/107 Kælvtrøa 7 - Siw Engstrøm og Roger Fjelldal - innvilget
RS 323/12
Søknad om riving av eldre mur/oppføring av ny mur - 1719/35/171 Elgvegen 57 - Gunfrid og Bjørn Størvold - Godkjent
RS 324/12
Søknad om oppføring av paviljong - 1719/243/1/43 Tomt nr 48 Løvtangen - Grethe Karlsnes - Godkjent
RS 325/12
Søknad om oppføring av redskapshus/verksted - 1719/123/1 Mølnå - Jon Inge Haugen - Godkjent
RS 326/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/59 Staupslia 24 - Siri Ræder Haugen - Tilleggsareal til 1719/1/58 Staupslia 26 - Godkjent
RS 327/12
Søknad om fasadeendring med oppføring av balkonger på boligblokk - 1719/315/183 Jernbanegata 33 - Borettslaget Jernbanegata 33 - innvilget
RS 328/12
1719/372/1/138 - Kristen Fostad - Endringssøknad vedrørende tilbygg hytte med takoverbygd veranda - Reinsjø Statsalmenning - innvilget
RS 329/12
Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/280/30 og 55  Nyheim - Marit og Ola Hallset - Godkjent
RS 330/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/243/1/3 Tomt nr 8 Løvtangen - Eilert Wangberg - Godkjent
RS 331/12
Søknad om oppføring av lager/kjølelager for grønnsaker - 1719/272/34 Røstad øvre II - Aud Mari Folden - godkjent.
RS 332/12
Søknad om oppføring av hytte - 1719/244/10 Sjølyst - Øystein Hanssen - Godkjent
RS 333/12
Vedtak - Oppføring av potetlager/kasselager - 1719/17/5 Prestsveet - Jarl Børre Hagen - Godkjent
RS 334/12
Søknad om tak og innglassing av eksisterende altan og oppføring av ny altan - 1719/314/281 Halssteinvegen 46 - Erik Bjørnes - innvilget
RS 335/12
Søknad om oppføring av terrasse - 1719/7/46 Våles veg 7 - Jørund Andre Ingebrigtsen - Godkjent
RS 336/12
Søknad om tilbygg til bolighus og støttemur - 1719/3/205 Brages veg 6 - Arne og Marit Elvemo - Godkjent
RS 337/12
søknad om oppføring av tak over veranda - 1719/16/38 - Svein Erik Veie - Godkjent
RS 338/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/32/40 og 151 Byåsvegen 15 - Øra Eiendom AS - Godkjent
RS 339/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune - innvilget
RS 340/12
Søknad om tilbygg 25m2 til eksisterende hytte - 1719/316/1/98 - Tomt 75 Frol Bygdealmenning - John Grønli - Innvilget
RS 341/12
Søknad om gjenoppbygging av naust - 1719/227/1/25 Hopla - Stig Roten - Godkjent
RS 342/12
Søknad om oppføring av spikertelt til campingvogn - 1719/167/1 Kristivik - Vegard Stav - godkjent.
RS 343/12
Klage på delvis avslag vedr. søknad  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra pbl §1-8 for fradeling av tomt på Tangen  1719/19/12 - Kommunens vedtak stadfestes
RS 344/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/117 Nordengbakkan 9 - Mari Barstad og Johan S Prestvik - Godkjent
RS 345/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/17/34 Julsborglia 2 C - Steinar Iversen - Godkjent
RS 346/12
Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolighus - 1719/137/11 Strandholm - Astrid Gladys Strandholmen Olsen - Godkjent
RS 347/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/223 Grids veg 5 - Grete Hernesvold - godkjent.
RS 348/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/309/46 Matbergvegen 10 - Kåre Røiseng - godkjent.
RS 349/12
Søknad om oppføring av hytte - 1719/228/28 Tomt nr 3 Fåra - Gunn Dybvad og Svein Trøen - Godkjent
RS 350/12
Søknad om bygging av veg og graving for vann og avløp - 1719/229/3 Leangen vestre - Bård Olav Leangen - godkjent.
RS 351/12
Makeskifte mellom eiendommene 1719/142/1 Moen østre og 1719/142/2 Moen vestre - Svein Opheim og Roald Berg - godkjent.
RS 352/12
Klage på byggetillatelse for leilighetsbygg i Handballvegen 11 - Kommunens vedtak stadfestes
RS 353/12
Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/126/1 Støringen - Geir Augdal - godkjent.
RS 354/12
Søknad om tilbygg av veranda - 1719/275/445 Gimlevegen 17 - Karianne Aunet - Godkjent
RS 355/12
Søknad om oppføring av tak over eksisterende balkong - 1719/1/244 - Byborgvegen 8 - Steinar Skauge - Innvilget
RS 356/12
Behandling av klage vedrørende rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendommen - 1719/232/153 - Langøya - kommunens vedtak stadfestes
RS 357/12
Søknad om tilbygg til og fasadeendring av hytte - 1719/243/1/32 Bergbu Tomt nr 61 Løvtangen - Pål Ulseth - Godkjent
RS 358/12
Vedtak - Søknad om dispensasjon - Endring av atkomst og fradeling av tilleggsareal - 1719/13/98 Rognhaugen - Kjølen og Nydal AS - Godkjent
RS 359/12
Søknad om endring av tillatelse vedrørende oppføring av ny garasje - 1719/157/30 Grendevegen 11 - Peter Dalen - innvilget
RS 360/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/41/6 Sletto - Tor Vegar Aabakken - Godkjent
RS 361/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/106 Sjøgata 33 C - Levanger kommune - Godkjent
RS 362/12
Søknad om tilbygg bolig/oppføring av utebod og tak over uteplass - 1719/275/748 Sørvegen 26 A - Bjørn Sandvik - godkjent.
RS 363/12
Søknad om tilbygg til uthus - 1719/17/15 Mikkelhaug - Vibeke Haugen og Terje Johnsen - Godkjent
RS 364/12
Søknad om endring av ansvarsretter omlegging av sti - 1721/234/19 - Godkjent
RS 365/12
Søknad om terrasse - 1719/52/8 - Bymarka 8 - Jan og Bodil Rønning - Godkjent
RS 366/12
Søknad om tilbygg driftsbygning landbruk - 1719/141/1 - Moan østre - Svein Opheim - Godkjent
RS 367/12
Behandling av klage på avslag på dispensasjon for fradeling av hyttetomt fra eiendommen - 1719/363/4 Ytterøy - kommunens vedtak stadfestes
RS 368/12
Søknad om oppføring av prosessanlegg for biogass - 1719/34/3 Fiborgtangen - Biokraft AS - Godkjent
RS 369/12
Søknad om oppføring av antennemast og utstyrshytte - 1719/53/5 Berg - Telenor Norge AS - Igangsettingstillatelse
RS 370/12
Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 1719/102/8 Hjelmstad - Hallvard Krislok - Godkjent
RS 371/12
Søknad om oppføring av bolighus på tomt av 1719/55/1 Sunde øvre - Håvard Jermstad - godkjent
RS 372/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/315/1/28 Bakkevegen 11 - Thomas Pedersen - Godkjent
RS 373/12
Søknad om flytting og utvidelse av driftsbygning, riving av uthus og oppføring av nytt redskapslager - 1719/158/1 Falstad øvre - Jan Vegar Dalen -godkjent.
RS 374/12
Søknad om utslipp av avløpsvann fra hytte - 1719/232/54 Tufthaugen - Kyrre Berg - godkjent.
RS 375/12
Søknad om fradeling av tomt for naust fra eiendommen  1719/335/1 Kjølsvik - Anne Kristin Kjølsvik- Godkjent
RS 376/12
Tilbygg eksisterende hytte - Sigrid Gresseth og Gunnar Utvik - 1719/316/1/76 Tomt 46 Frol Bygdealmenning - godkjent.
RS 377/12
Søknad om opparbeidelse av veg vann og kloakk - 1719/232/112 - Lobakkhagen Hyttefelt - Innvilget
RS 378/12
Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1719/315/1/3 - Sagbrukstomta Stabelvollen - Stiklestad Eiendom AS - endring av ansvaretter - godkjent
RS 379/12
Søknad om anlegg av veg/parkeringsplass til hytte - 1719/186/5 Aunberget - Per O Haarberg - innvilget
RS 380/12
Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/171/3 Ringstad østre - Odin Ringstad -godkjent.
RS 381/12
Søknad om oppføring av uthus/anneks ved hytte - 1719/99/1/204 Skogn Bygdealmenning - Randi Myklebust Amdahl - Godkjent
RS 382/12
Søknad om gjenoppbygging av hytte - 1719/244/1/12 Djupvika - Aage Wigum- Godkjent
RS 383/12
Søknad om endring av tillatelse - Garasje/carport - 1719/158/28 Falstadberget 40 - Ola Buan Øien - Godkjent
RS 384/12
Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/68/14 Granås - Gunn Monica Veimo - Godkjent
RS 385/12
Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/3/408 Jacob Schives veg 24 B - Monica Renbjør Henriksen - godkjent.
RS 386/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - Endring av ansvarsrett - 1719/275/925 Nordlibuen 6 - Nordlijordet AS - godkjent
RS 387/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/13/2 Veske østre - Jon Magne Wesche - Tilleggsareal - Godkjent
RS 388/12
Søknad om tilbygg til låve (butikk) og veranda på bolighus - 1719/220/20 Vuddudalen 487 - Svend Otto Søyseth - godkjent
RS 389/12
Søknad om oppføring av trelavvo - 1719/332/32 Ytterøy Barnehage - Levanger kommune -Godkjent
RS 390/12
Søknad om lysthus - 1719/229/64 - Saltbuvik - Wivian B Heyerdahl - Godkjent
RS 391/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/44/4 Lund - Lillian S Skjørstad - godkjent.
RS 392/12
Søknad om gjenoppbygging av naust - 1719/227/1/26 - godkjent
RS 393/12
Søknad om gjenoppbygging av naust - 1719/227/1/26 Hopla - Tor Inge Gjengaar - Godkjent
RS 394/12
1719/303/3 - Otte Munkeby - Endring av tillatelse for oppføring av ammekufjøs til korntørke, redskapsbu- Munkeby vestre - godkjent.
RS 395/12
Vedtak - Endring av ansvarsrett - Enebolig - Falstadberget 14/16- Randi Solem og Magnus Kosberg - Godkjent
RS 396/12
Vedtak - Etablering av punktfeste for eksisterende naust på eiendommen 1719/196/4 Moslien søndre - Ove Hokstad - Godkjent
RS 397/12
Søknad om garasje - 1719/214/10 - Dr Berg Nilsens veg 11 - Morten Haabeth - Godkjent
RS 398/12
Søknad om oppføring av terrasse - 1719/315/1/41 Markvegen 15 - Eddie Hegdal Ribe - Godkjent
RS 399/12
Vedtak - Deling av eiendommen  - 1719/196/4 Moslien søndre - Ove Hokstad - Eksisterende hytte - Godkjent
RS 400/12
Søknad om tilbygg til hytte og oppføring av uthus - 1719/232/3/14 Framnes - Asbjørn Ørsleie - innvilget
RS 401/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - Endring av ansvarsretter - 1719/275/923 Nordlibuen 7 - B 3-4 - Elverhøy Terrasse AS - godkjent
RS 402/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - Endring av ansvarsrett - 1719/275/924 Nordlia 12 - Nordlijordet AS - godkjent
RS 403/12
Søknad om lysthus - 1719/229/64 - Saltbuvik - Wivian B Heyerdahl - Avslag
RS 404/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/163 Tomt nr 209 Frol Bygdealmenning - Bjørn Aune - Godkjent
RS 405/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/562 Sommervegen 4 B - Terje Stubbmo - godkjent.
RS 406/12
Søknad om riving av mastu - 1719/214/1 - Stokkanvegen 68 A - Ann Irene Aune - Godkjent
RS 407/12
Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1719/372/1/19 Reinsjø Statsalmenning - Frode Letnes - Godkjent
RS 408/12
Revidert søknad om utbygg over inngangsparti på bolighus - 1719/18/32 - Godkjent
RS 409/12
Søknad om carport - 1719/227/1/5 - Hopla 90 - Stig Ove Flekstad - godkjent.
RS 410/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/2/74 Linkjeldevegen 7 - Rune Aardal og Iris A Løvås - godkjent
RS 411/12
Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 1719/137/14 - Perlen - Anita Strandholmen - innvilget
RS 412/12
Søknad om installasjon av ventilasjonsanlegg - 1719/315/2 Levaner Stasjon - ROM Eiendom AS - godkjent
RS 413/12
Søknad om tilbygg av bod og platting til hytte - 1719/243/1/98 Tomt nr 88 Løvtangen - John Erik Lerfald - Godkjent
RS 414/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/24/18 Asphaugen - Ida Bøhn - Godkjent
RS 415/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/154/2 Bakken - Sverre Martin Falstad - godkjent.
RS 416/12
Vedtak - Uthus/anneks ved hytte - 1721/234/1/202 Ins Almenning - Marit Skogset Franssen - Godkjent
RS 417/12
Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/139 Tomt nr 121 Skogn Bygdealmenning - Harald Joar Aalberg - innvilget
RS 418/12
Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av enebolig - 1719/212/154 Håmmårsvegen 46 C - Jonas Myhr - godkjent.
RS 419/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/303/69 Munkeby - Andrea og Lars Bjarte Myren - Endring av ansvarsrett - Godkjent
RS 420/12
Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1719/99/1/234 Tomtvatnet - Kirsti Aune og Hans Petter Krogstad - Godkjent
RS 421/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/229/7 Saltbuvik - Bård Olav Leangen - Innløsing av feste - Hytte - Godkjent
RS 422/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/845 Jamtvegen 26 A - Brita Sønsteby og Hans Ivar Andersen - Godkjent
RS 423/12
Søknad om tilbygg av overbygd veranda - 1719/275/79 Gamle Kongeveg 14 - Morten B Petersen - Godkjent
RS 424/12
Søknad om etablering av uteservering - 1719/315/83 Kirkegata 31 - American House v/Azad Ahmad - Godkjent med forbehold
RS 425/12
Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 1719/16/118 Vårtunvegen 8 - Martin Herje - endringssøknad vedrørende plassering og ansvarsrett - innvilget
RS 426/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/209 Brages veg 15 - Sjur Harald Gjerde - godkjent.
RS 427/12
Søknad om hus - 1719/125/27 - John Olav Sørmo - Godkjent
RS 428/12
Søknad om bruksendring og ombygging av bygning til lettindustri og kontor - 1719/253/5 Rinnleiret industriområde - Rør og Pumpesystemer - innvilget
RS 429/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/293/5 Østmo - Helene Britt Austmo - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
RS 430/12
Vedtak - Overbygg trapp - 1719/211/8 - Håmmårsvegen 91 A - Lars Ole Haugom - Godkjent
RS 431/12
Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus - 1719/17/43 Solhaug - Tania og Erlend Grimstad - godkjent.
RS 432/12
Søknad om bruksendring av soverom til hybler i kjeller - 1719/275/295 Sommervegen 9 B - Karl Erik Hokstad - Godkjent
     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 29.08.2012 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051