Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 - sak 49/15 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15 49/15

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre referatsaker


RS 334/15

Søknad om oppføring av utvendige boder - 1719/315/280 - Sjøgata 17, 7600 Levanger -Sameie Sjøgata v/Olav Einar Falstad - Godkjent

RS 335/15

Søknad om riving av bygning - 1719/13/7 Eidsbotnvegen 66 - Marte Reitan og Karl Moen - Godkjent

RS 336/15

Søknad om oppføring av støttemur - 1719/34/13 Holanvegen 12 - Lars Petter Holan - Godkjent

RS 337/15

Vedtak - Etablering av punktfeste på eiendommen 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 338/15

Søknad om tilbygg til og bruksendring av bygninger - 1719/209/1 Vatn - Godkjent

RS 339/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/296 Kringsjåvegen 1 - Roger Pedersen - Godkjent

RS 340/15

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/331/31 Nordhalla 44 - Godkjent

RS 341/15

Søknad om oppføring av skogshusvære - 1719/193/4 Leangsgrenda 37 - Bård Olav Leangen - Godkjent

RS 342/15

Søknad om tilbygg til bolighus og tilbygg uthus - 1719226/21 Nyheim Frostavegen 282 - Godkjent

RS 343/15

Søknad om fasadeendring og bruksendring av sokkel til utleie - 1719/275/789 Skolevegen 23 - Sonja Endresen - Godkjent

RS 344/15

Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse - 1719/232/6 Tinbuen - Treco AS - Godkjent

RS 345/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/125/21 Burelva 36 - Øystein Vinje - Godkjent

RS 346/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/29 - Fåraaunet, 7633 Levanger - Nils Ole Krogstad - Godkjent

RS 347/15

Søknad om tilbygg til redskapshus - 1719/185/1 Midnesset Husbygrenda 526 - Godkjent

RS 348/15

Revidert søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/201 Tomt nr 275 Frol Bygdealmenning, 7607 Levanger - Ivar Nordbach - Godkjent

RS 349/15

Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse - 1719/1/1 Staup - Levanger kommune - Godkjent

RS 350/15

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/244/50 Tomt nr 31 Djupvika - Godkjent

RS 351/15

Søknad om oppføring av ny garasje - 1719/158/19 Falstadberget 12 - Margunn G Solheim og Asbjørn Solheim - Godkjent

RS 352/15

Søknad om oppføring av garasje - 1719/32/164 Blilivegen 3 - Terje Gripp - Godkjent

RS 353/15

Forhåndsvarsel i henhold til Plan- og bygningslovens § 32-2 - Vedrørende anneks på eiendommen 1719/232/56

RS 354/15

Søknad om takuttrekk og tilbygg veranda - 1719/162/9 Sjøgrenda 140 - Bernt Flyum - Godkjent

RS 355/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/55/7 Bygdavegen 275 - Godkjent

RS 356/15

Søknad om riving av 2 uthus - 1719/157/1 Falstad nedre - Godkjent

RS 357/15

Søknad om riving av uthus og gjerde - 1719/315/13 Jernbanegata 19 - Godkjent

RS 358/15

Søknad om oppføring av bolighus m/utleieleilighet - 1719/275/956 Jamtvegen 38 B - Øra Boligutvikling AS- Godkjent

RS 359/15

Søknad om fjerning av skytteranlegg – 1719/254/2 – Banemyra – Forsvarsbygg Skifte Eiendom - Godkjent

RS 360/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 Levanger gård - Eilif Due - Innløsing av festet boligtomt 1719/315/1/73 Elvestien 5 - Godkjent

RS 361/15

Søknad om dispensasjon - 1719/32/118 - Delvis godkjent

RS 362/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/34 - Fåraaunet, 7630 Åsen/Levanger - John Elverum - Godkjent

RS 363/15

Søknad om endring av ansvarsretter av tillatelse for ombygging/tilbygg Megakvartalet - 1719/315/47 og 1719/315/121 - Coop Inntrøndelag SA - Godkjent

RS 364/15

Søknad om oppføring av anneks til hytte - 1719/99/1/245 Tomt nr 9 Heggbekken, 7620 Skogn - Egil Aaknes - Godkjent

RS 365/15

Revidert søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/104 Reinsjø Statsalmenning - Godkjent

RS 366/15

Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1719/275/389 Ankolmvegen 18 - Peyman Rad - Godkjent

RS 367/15

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/97/4 Sjøvegen 365 -  Bjørn P Westrum - Høring

RS 368/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/1/205 Staupslia 1 - Godkjent

RS 369/15

Søknad om oppføring av boligbygg med 8 leiligheter - 1719/158/35 og 36 Falstadberget 9 og 11 - Kjølen og Nydal Bygg AS - Godkjent

RS 370/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/228/2 Fåraaunet - Fåraaunet AS - 7 tomter til fritidsboliger - Godkjent

RS 371/15

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/44 Tomt nr 7 Frol Bygdealmenning - Godkjent

RS 372/15

Rammesøknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/241/1 Skjesol østre - Knut Anders Nordheim- Godkjent

RS 373/15

Søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - 1719/340/18 Lystad - Anne Line og  Andre Bremseth- Godkjent

RS 374/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/224/13 Maurveglia 46 - Godkjent

RS 375/15

Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende uthus og oppføring av ny på Roknesvollen - 1719/372/1/173 Reinsjø Statsalmenning - Godkjent

RS 376/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/242/1 Undlien søndre - Godkjent

RS 377/15

Søknad om igangsettingstillatelse for  naust gjenoppbygging av naust - 1719/7/1/8 - Kjønstad østre - Svein Erik Granli m.fl. - Godkjent

RS 378/15

Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg av tre nye boenheter - 1719/1/342 Nordsivegen 16, 7600 Levanger - Levanger kommune - Godkjent

RS 379/15

Revidert søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/66 Reinsjø Statsalmenning, 7600 Levanger - Nina Storborg - Godkjent

RS 380/15

Søknad om ny gang- og sykkelveg Elvebredden - 1719/315/1/3 - 1719/315/1/57 - 1719/315/1/102 - 1719/274/1 - Levanger kommune - Godkjent

RS 381/15

Søknad om riving av eldre våningshus - 1719/250/2 Vuddudalen 390 - Arne Sigmund Vudduaune - godkjent.

RS 382/15

Revidert søknad om takoppløft på bolighus - 1719/104/8 - Øverbygda 27, 7622 Markabygda - Daniel Stamnli - Godkjent

RS 383/15

Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse - 1719/1/1 Staup - Levanger kommune - endring av ansvarsretter

RS 384/15

Søknad om dispensasjon oppføring av garasje - 1719/3/134 - Baldersveg 3 - Kathrine Linn og Stig Terje Pedersen - Godkjent

RS 385/15

Søknad om endring av tillatelse ansvarsrett ansvarlig søker - 1719/1/342 Nordsivegen 16, 7600 Levanger - Levanger kommune - Godkjent

RS 386/15

Søknad om installering av vannklosett med tett tank - 17169/356/3 Nordvegen 450 - Ole Andreas Worum - godkjent.

RS 387/15

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av nytt uthus på Roknesvollen - 1719/372/1/173 - Reinsjø Statsalmenning - Godkjent

RS 388/15

Søknad om igangsettingstillatelse for fasadeskilting Coop Mega Levanger - 1719/315/47 - Coop Inntrøndelag SA - Godkjent

RS 389/15

Søknad om oppføring av støttemur - 1719/312/18 Tomt nr 6 Brubakken - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 390/15

Søknad om riving av eldre garasje/oppføring av ny dobbelgarasje - 1719/38/9 Hovd Gamle E6 1203 - Ronny Pettersen - Godkjent

RS 391/15

Revidert søknad om ombygging/bruksendring av 2 etasje i garasje til boligformål - 1719/307/20 - Knausen, Halsan, 7608 Levanger - Ronny Sagmo - Avslag

RS 392/15

Søknad om oppføring av ballbinge på eksisterende basketball-bane - 1719/16/91 Vårtun - Godkjent

RS 393/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/351/1 Myr øvre - Nils Ivar Myhr - godkjent.

RS 394/15

Søknad om utvidelse av veranda - 1719/3/184 - Tors veg 16 A, 7602 Levanger - Ole Skrøvseth - Godkjent

RS 395/15

Søknad om oppføring av anneks - 1719/336/7 Holmebakken 3 - Odd Wandsvik - Godkjent

RS 396/15

Søknad om riving av fjøs - 1719/275/69 Gimlevegen 11 - Godkjent

RS 397/15

Søknad om oppføring av handicaptoalett i Stadionparken - 1719/315/146 Levanger stadion - Levanger kommune - Godkjent

RS 398/15

Søknad om tilbygg til bolighus og riving av garasje - 1719/2/200 Nelius Hallans veg 8 - Elisabeth H Aarøe og Lars Erik Hjulstad - Godkjent

RS 399/15

Søknad om flytting av vei i Sandingsgrenda - 1719/329/3 Oterstien 20 - Johan Skaufel - Godkjent

RS 400/15

Søknad om ferdigattest rivingsarbeider - 1719/275/350 Frol oppvekstsenter

RS 401/15

Søknad om oppføring av 8 omsorgsleiligheter m/parkering - 1719/1/1 Eplehagen Staup - Levanger kommune - Godkjent

RS 402/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/314/351 Høgberget 44 - Ingrid Juberg Moe og Lasse Sørli - Godkjent

RS 403/15

Søknad om oppføring av uthus/lagerhus - 1719/183/7 Gamle Kongeveg sør 115 - Bodvar Sonstad - Godkjent

RS 404/15

Søknad om igangsettingstillatelse for opparbeidelse av parkeringsplass for idrettsanlegg - 1719/4/64 Idrettsparken - Godkjent

RS 405/15

Endringssøknad vedrørende vedtak godkjent 12.02.2015 med saksnr. 33/15 - 1719/1/17/7 - Håkon Okkenhaug, også på vegne av Per Ivar og Kari Kummernes, Johan og Aasbjørg Fossan og Kristi Aarethun - Godkjent

RS 406/15

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/95 Reinsjø Statsalmenning - Godkjent

RS 407/15

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/73/38 Brasethvegen 5 - Marit Beathe og Jon Andre Fossum - godkjent.

RS 408/15

Søknad om bruksendring av redskapshus til verksted - 1719/159/2 Sjøgrenda 46 - Ole Kristian Hernes - Godkjent

RS 409/15

Søknad om oppføring av naust - 1719/34/11 Tomt nr 25 Holsand - Alf Morten Leira - Godkjent

RS 410/15

Revidert søknad om tilbygg av terrasse til hytte og oppføring av uthus - 1719/316/1/195 - Tomt nr. 247 Frol Bygdealmenning - Arild Dybdahl - Godkjent

RS 411/15

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/192/24 Utsikten - Godkjent

RS 412/15

Søknad om oppføring av hytte - 1719/198/1 Tomt 177 Åsen Bygdealmenning - Godkjent

RS 413/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/8/2 Håa nedre - Johanne Barkhall - Tilleggsareal til fritidseiendom 1719/8/17 Midtistua - Godkjent

RS 414/15

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/221/2 Langåsvegen 33 - Åge Grenne _Godkjent

RS 415/15

Søknad om rammestillatelse for riving av del av bygg og oppføring av boligbygg i 3 etasjer - 1719/315/114 Sjøgata 33 - Sebo Boliger AS - Godkjent

RS 416/15

Søknad om endring av tillatelse ansvarsrett gulv våtrom - 1719/207/119 - Fossingtrøa tomt nr. 8, Sørfossen 8, 7630 Åsen - Anne Grete og Jørgen Reitan - Godkjent

RS 417/15

Søknad om riving/sanering av bolighus - 1719/276/69 Geitevegen 3, 7605 Levanger - Hanne Sorger og Øystein Olsen - Godkjent

RS 418/15

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/213/16 - Stokkanvegen 7, 7630 Levanger - Arne Langås - Godkjent

RS 419/15

Kommunes vedtak stadfestes - klage på kommunens avslag på søknad om oppføring av tilbygg til hytte og anneks - 1719/243/1/49 Tomt nr 32 Løvtangen

RS 420/15

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/16/136 - Nesheimvegen 37, 7607 Levanger - Kristian Worum - Godkjent

RS 421/15

Søknad om opprusting av strekningen fra Sundbrua til Holmgangen etappe 2 med tilrettelegging for gående og syklende - 1719/315/4 Levanger 2 - Levanger kommune

RS 422/15

Nye plantegninger for tilbygg - 1719/1/50 Odins veg 6 - Ola Arne Bakken - godkjent.

RS 423/15

Søknad om oppføring av Sjøparken avløpspumpestasjon - 1719/315/4 Sjøgata - Levanger kommune - godkjent.

RS 424/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/26/4 Rennåkervegen 23 - Merete Bøhn-Flatås - godkjent.

RS 425/15

Revidert søknad om oppføring av anneks - 1719/164/10 Bergsbygda 99, Finsvik Feriekoloni, Ekne, Levanger kommune - Delvis godkjent

RS 426/15

Søknad om montering av luftbehandlingsanlegg i bygg C og E - 1719/314/4 Kirkegata 2 - Godkjent

RS 427/15

Søknad om riving av speiderhytte - 1719/34/252 Holåsen øst friområde - Arnt J Øvreness - Godkjent

RS 428/15

Søknad om innglassing av 5 balkonger - 1719/315/210 Håkon den godes gate 38 A, 7600 Levanger - Godkjent

RS 429/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/228/2 Fåraaunet - Fåraaunet AS - Tilleggsareal til 1719/228/9 - Godkjent

RS 430/15

Søknad om påbygg av bolighus - 1719/100/11 Markabygdvegen 152 - Jonas Langåssve - Godkjent

RS 431/15

Søknad om oppføring av boligblokk m/10 leiligheter - 1719/4/62 - Staupslia 38, 7603 Levanger - Gjemble Lille AS - Godkjent

RS 432/15

Søknad om oppføring av to boligblokker (20 leiligheter) garasjer og boder - 1719/274/27 Helge Ingstads veg 9 - Godkjent

RS 433/15

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/122 Ringvegen 26 - Berit Ianssen - godkjent.

RS 434/15

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/6/114 B2 Kjønstadmarka Boligfelt - Expo-Nor AS - 4 boligtomter og garasjetomt - Godkjent

RS 435/15

Søknad om riving av mastue og tilbygg av vinterhage til bolighus - 1719/213/1 Stokkanvegen 39 - Tove Tvete Undlien - Godkjent

RS 436/15

Søknad om riving av eldre hytte/oppføring av ny hytte - 1719/316/1/145 Tomt nr 181 Frol Bygdealmenning - Inge Fossen - Godkjent

RS 437/15

Søknad om fasadeendring og bruksendring av eldre garasje - 1719/314/309 Hyllbærvegen 10 - Godkjent

RS 438/15

Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolig - 1719/17/31 - Julsborglia 14 A, 7607 Levanger - Olga Irene Silseth - Godkjent

RS 439/15

Søknad om utslipp av spillvann til eget renseanlegg - 1719/102/3 Hallberget - Bernt Hallan - Godkjent

RS 440/15

Søknad om riving av Åsen Helsetun - 1719/213/7 Dr Berg Nilsens veg 1 - Godkjent

RS 441/15

Søknad om tilbygg av teknisk rom ved HUNT - 1719/314/376 Forskningsvegen 2 - Levanger Rådhus AS - Godkjent

RS 442/15

Søknad om oppføring av badehus - 1719/245/2 - Nes lille, Levanger - Asbjørn Lillenes - Avslått

RS 443/15

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/229/52 Saltbuvika 22 - Godkjent

RS 444/15

Revidert søknad om oppføring av anneks/uthus ved hytte - 1719/371/1/40 - Skogn Grønningen, Levanger - Jorunn Hallam - Godkjent

RS 445/15

Søknad om oppføring av hagestue på eksisterende terrasse - 1719/3/282 - Tryms veg 10, 7602 Levanger - Per Anker Johansen - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 26.08.2015 15:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051