Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 26.08.15

Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 26.08.15
Tid: 13:00 - 14:05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 48/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 49/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 50/15 Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg
utredning vedtak
PS 51/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda utredning vedtak
PS 52/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7 utredning vedtak
 PS 53/15 Detaljregulering for Nesset barneskole utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Øystein Lunnan, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld


Merknader:

Tove Nordgaard orienterte som nytilsatt byantikvar.

Spørsmål:

Lars Petter Holan, AP: Handballvegen 11, Skogn, - skråning med store høydeforskjeller + gang og sykkelveg.

Svar: Saken sjekkes mot reguleringsplan, orienteres i neste møte. 

Astrid Juberg Vordal, AP: Arbeidet med nye badeplasser etterlyses.

Svar: Planbeskrivelse er utarbeidet.

Astrid Juberg Vordal, AP: Arboretet Staup – dugnad/evt. kommunal bistand?

Svar: Arboretet ligger ikke innenfor kommunale oppgaver.

Svein Erik Veie, AP: Status kommunedelplan Levanger sentrum?

Svar: Flere årsaker til forsinkelse, bemanning mm.

Møtet: Savner politisk avklaring på evt. avlastningsveg over flomvoll mot Levangerelva.
Saksbehandler bes orientere i neste møte.

Alf Magnar Reberg, SP: E6 Åsen-Stjørdal kommer som sak på neste møte.

Alf Magnar Reberg, SP: Etterlyser rehabilitering av garderober ved Åsen barne- og ungdomsskole.

Svar: Pågår
Til toppen av siden

 

 

PS 48/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og Gunnar Morten Løvås, SV
Til toppen av siden

 

 

PS 49/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 50/15 Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kryss Gjemblevegen – Sivs veg, dat. 25.05.15, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for kryss Gjemblevegen – Sivs veg, dat. 25.05.15, framlagt for høring og offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsbestemmelsenes §3.4 endres til:

«§3.4 Vilkår for gjennomføring

Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE’s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»

Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda vedtas deretter i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Habilitet:

Alf Magnar Reberg, SP, ba om møtets vurdering av habilitet.

Etter enstemmig vedtak om inhabilitet fratrådte Reberg under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt (10 stemmer).

INNSTILLING:

Reguleringsbestemmelsenes §3.4 endres til:

«§3.4 Vilkår for gjennomføring

Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE’s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»

Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda vedtas deretter i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert 23.03.2015, med bestemmelser sist rev. 13.08.2015 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert 23.03.2015, med bestemmelser sist rev. 13.08.2015 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/15 Detaljregulering for Nesset barneskole

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter, sist rev. 27.05.2015, med bestemmelser sist rev. 12.08.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 26.08.2015

Forslag i møte:

Rådmannens korrigerte forslag til innstilling:

Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev. 27.05.2015, med bestemmelser sist rev. 12.08.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Endringsforslag fra Nina Elisabeth Berget, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser.

Begrunnelse:

Minimum sykkelparkeringsplasser bør være 0,5 plasser pr. elev/ansatt. Dette tilsvarer 290 sykkelplasser; - 530 elever + 50 ansatte = 580 x 0,5 = 290.

Avstemning:

Endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser.

Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev. 27.05.2015, med bestemmelser sist rev. 12.08.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 26.08.2015 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051