Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 22.01.14

Meninger:

17.01.14 - PS 6/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum

Ser av sakspapirene at jeg har uttalt meg. Det stemmer. Angivelsen av min uttalelse er imidlertid så upresis og så lite dekkende for hva jeg har sakt og skrevet som det kan få blitt.

Slik saken nu fremstilles og ligger foran dere som beslutningstakere vil jeg sterkt anbefale en nyansering for bestemmelsene innenfor der dere måtte bestemme at det SKAL være forretning i 1. etg. Dette er et tungt pålegg for eierne i og med at den politiske vilje og de økonomiske realiteter ikke peker i samme retning.

Lokaler står tomme, og vil bli stående tomme og det skaper ikke noe liv i sentrum. Derfor vær begrensende mht. områder. Dessuten ber jeg om at dere ser på følgende nyansering som jeg har gjort innspill om: Der en gjør pålegg om forretning i 1. etg. skal det begrenses til lokaler som vender mot gata slik at lokaler som ikke har gatefasade kan benyttes til bolig i disse områdene

På den måte vil det politiske ønskemål bli ivaretatt og de økonomiske ulemper for gårdeierne vil bli mindre tyngende.

Ola A. Storaker

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 17.01.2014 13:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051