Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 - sak 6/14 - Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum

Marthe Veie - klikk for personkort
Saksbehandler: Marthe Veie
Arkivsaknr:  202013/5540
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 6/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Forslag til plankart 19.12.13 PDF  -  JPG (nettbrett)
 

2

Forslag til reguleringsbestemmelser PDF
 

3

Forslag til planbeskrivelse PDF
 

4

Registrering 1. etasje pr. 20.09.13 PDF - JPG (nettbrett) -  utlagt 21.01.14


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Innspill til varsel om oppstart


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Flere av gårdeieren i Levanger sentrum som eier bygårder hvor første etasje i dag er regulert til forretning, kontor ønsker omregulering til boligformål. Utenfor sentrum er det lokalisert store forretningsarealer som gir sterk konkurranse til handelen i sentrumskjernen, dette gjelder i hovedsak kjøpesentrene på Moan. Gjeldende reguleringsplan er fra 2007 og situasjonen med tanke på bruk av første etasjer er endret siden den gang. Det er derfor behov for å foreta en ny vurdering.

Dagens situasjon

Hovedtyngden av den daglige handelen i Levanger foregår i dag på Moan. I tillegg er det handelsområder i sentrum, da i hovedsak i Kirkegata og Håkon den Godes gate. Forretningene i sentrum må konkurrere mot handelsområdene på Moan, noe som har ført til en endring i tilbudet i sentrum. Sentrum har blitt en arena for en annen type handel en tidligere. Det er ikke lenger bare handel det dreier seg om, men også opplevelsen rundt handleturen er viktig. Trehusbebyggelsen i Levanger er med på å skape en god ramme for denne typen opplevelser.

Henviser til vedlagt planbeskrivelse for mer utfyllende beskrivelse.

Vurdering:

Kriterier som er lagt til grunn for vurderinger for hvor det forslås at kravet til næring i 1.etasje opprettholdes er:

  • Konsentrerte og attraktive handelsområder.
    Handel og næringsvirksomhet er en drivkraft i all byutvikling og en forutsetning for at bysentre skal være attraktive.
  • Bevare næring i Kirkegata.
    Kirkegata har tidligere vært hovedgata for handel i Levanger, og den er i dag hovedferdselsåren hvor folk møter byen og det er derfor viktig at denne har et bymessig preg.
  • Bevare tilgjengeligheten til Sundet.
    Dette da området historisk sett har vært viktig for utviklingen av Levanger by. 


Henviser til vedlagt planbeskrivelse for mer utfyllende beskrivelse. 

Konklusjon

Kravet om forretning i første etasje foreslås opprettholdt i de fleste områdene hvor dette gjelder i dag, dette da handel og næring er viktig for å oppnå en positiv byutvikling. I enkelte områder gis det muligheter for bolig helt ned på gateplan, dette er områder som ligger i utkanten av sentrumskjernen og hvor det i dag i hovedsak er boligbebyggelse. I tillegg foreslås det også at det åpnes for bolig over 1. etasje for noen eiendommer hvor det i dag er ren næringsregulering. 

Områder hvor kravet om forretning/kontor opprettholdes er markert med rødt/blått, områder hvor det åpnes for bolig i 1.etasje er markert med grønt. - klikk for større kart

Områder hvor kravet om forretning/kontor opprettholdes er markert med rødt/blått, områder hvor det åpnes for bolig i 1.etasje er markert med grønt.

Vedlagte planforslag og reguleringsbestemmelser er revidert slik at de er i henhold til ny Plan- og bygningslov fra 2008. 

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 22.01.2014 16:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051