Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 - sak 1/14 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.01.14 1/14

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

 

RS 1/14

Søknad om oppføring av lager for jordbruksrelatert redskap/utstyr - 1719/100/5 Augdal - Reidar Kvam - Godkjent

RS 2/14

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/247/39 Krønet - Lenart Ottoson - Godkjent

RS 3/14

Søknad om oppføring av fuglekikkertårn - 1719/156/1 Falstadbukta fuglekikkerskjul - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - godkjent.

RS 4/14

Søknad om oppføring av generasjonsbolig - 1719/119/2 Sørmo - Hilde Sørmo - godkjent.

RS 5/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/182/4 Dullumsve - Ole Ivar Dullum - Boligtomt - Godkjent

RS 6/14

Søknad om montasje av nitrogentank - 1719265/15 - Godkjent

RS 7/14

Søknad om oppføring av bod/anneks - 1719/3/469 - Godkjent

RS 8/14

Søknad om oppføring av flytebrygge - 1719/158/3 - Godkjent

RS 9/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/213/13 - Godkjent

RS 10/14

Revidert søknad om oppføring av tak over veranda - 1719/16/55 - Godkjent

RS 11/14

Søknad om endring av gitt tillateklse til tiltak på eiendommen 1719/303/10 - Håkon Fiskvik - godkjent.

RS 12/14

Søknad om riving av naust og bygging av nytt naust - 1719/349/1/5 - Godkjent

RS 13/14

Søknad om igangsettingstillatelse for flytting av eksisterende telestolpe - 1719/37/25 - godkjent

RS 14/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/332/37 Solbakken vestre - Soley Einarsdottir - godkjent.

RS 15/14

Søknad om oppføring av generasjonsbolig - 1719/119/2 Sørmo - Hilde Sørmo - utslippstillatelse.

RS 16/14

Revidert søknad om oppføring av driftsbygning for slaktegris og ny gjødselkum - 1719/205/1 - Godkjent

RS 17/14

Søknad om nedlegging av drivstoffanlegg Statoil Skogn - 1719/32/18 Solvang Statoil Fuel & Retail ASA - Godkjent

RS 18/14

Vedtak - Etablering av 5 punktfester på eiendommen 1719/243/1 Løvtangen - Irene Løvtangen - Godkjent

RS 19/14

Søknad om innglassing av veranda - 1719/275/4 - Godkjent

RS 20/14

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/117/1 Sjevelås - Øystein Sjevelås - godkjent.

RS 21/14

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/138 Tomt nr 120 Tomtvatnet øst - Kari Følstad Olsen - Godkjent

RS 22/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/331/1 Nordhalla Hyttefelt - Remy Møen - Fradeling av tomt nr 12 - Godkjent

RS 23/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av returvirkemottak - 1719/34/3 - Godkjent

RS 24/14

Søknad om oppføring av grillhytte - 1719/275/813 Okkenhaugvegen 18 - Leira Mottak - godkjent.

RS 25/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/253/29 Rinnleiret - Levanger kommune - Fradeling av to bebygde tomter - Godkjent

RS 26/14

Søknad om ombygging og bruksendring av seksjon 2 - 1719/315/272 Sjøgata 6 - Sjøgata Utvikling AS - Godkjent

RS 27/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/2/75 - Godkjent

RS 28/14

Søknad om tilbygg av hagestue til bolighus - 1719/13/93 - Kleivstuevegen 21, 7607 Levanger- Vegar Rangul - Godkjent

RS 29/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/317 Moafjæra 10 - BE Moafjæra 10 AS - Tomt til bolig, forretning, kontor, tjenesteyting - Godkjent

RS 30/14

Søknad om endring av tillatelse for miljøtorg - 1719/315/1/4 - Godkjent

RS 31/14

Søknad om oppføring av ny enebolig med utleie - 1719/275/57 Ringvegen 50 - Øyfrid Brekken - godkjent.

RS 32/14

Søknad om tilbygg til eksisterende lager - 1719/32/228 Reemyra - Kjølen og Nydal Bygg AS - Godkjent

RS 33/14

Vedtak - Punktfeste - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Naust - Tomt nr 43 - Godkjent

RS 34/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/34/3 Fiborgtangen - Norske Skog Skogn AS - Industritomt - Godkjent

RS 35/14

Vedtak - Utslippstillatelse for tomt av 1719/182/4 Dullumsve - Godkjent

RS 36/14

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/169 - Godkjent

RS 37/14

Søknad om rammetillatelse for ombygging av mannskapskjøkken i bygning 33 - 1719/253/5 - Godkjent

RS 38/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/226/9 Bjørkheim østre (Stallmyra) - Levanger kommune - Industri - Godkjent

RS 39/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/6/114 Sjøsiden Kjønstadmarka B2 - Expo-Nor AS - Tomtene 1 - 4 - Godkjent

RS 40/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/16/38 Julsborg 2 A - Svein Erik Veie - Godkjent

RS 41/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/2/22 - Godkjent

RS 42/14

Søknad om rammetillatelse for tilbygg og ombygging av bygning 2 - 1719/253/5 - Godkjent

RS 43/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/99/2 Torsbustaden - Skogn Bygdealmenning - Tilleggsareal til 1719/99/5 - Godkjent

RS 44/14

Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til skolebygning/riving av eksisterende toalettbygg - 1719/157/3 - Ekne skole, 7624 Ekne - Godkjent

RS 45/14

Søknad om oppføring av leilighetsbygg med 19 boenheter - 1719/32/227 og 228 Reemyra 1 og 2 - Reemyra AS - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 22.01.2014 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051