Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 - sak 56/14 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.08.14 56/14

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre referatsaker

RS 269/14

Klage på Innherred samkommunens vedtak av detaljregulering for Djupvika hyttefelt i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

RS 270/14

Søknad om igangsettingstillatelse IG2 ombygging/tilbygg Megakvartalet - 1719/315/47 - Coop Mega Levanger - Godkjent

RS 271/14

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/55 - Frol Bygdealmenning - Grete Gystad - Godkjent

RS 272/14

Søknad om oppføring av gapahuk - 1719/44/10 Lønset - Oddleiv Terje Brenne - Godkjent

RS 273/14

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 1719/94/2 Auringan - Erle og Lars Waade - Godkjent

RS 274/14

Søknad om endring av gitt tilltalse for oppføring av to-mannsbolig - 1719/208/9 Fossen - Gunnar Stormoen - Godkjent

RS 275/14

Reviderte tegninger bolighus - 1719/271/51  Røstadlia øvre 25 - Godkjent

RS 276/14

Søknad om fasadeendring/påbygging av gavlvegg mot vest - 1719/275/892 Okkenhaugvegen 5 - REA Eiendom AS - Godkjent

RS 277/14

Vedtak - Punktfeste på eiendommen 1719/167/1 Kristivika - Heidi og Per Arve Hammer - Bebygd hyttetomt - Feste 14 - Godkjent

RS 278/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/34/243 Ellen Salbergs veg 16 - Morten Myhraas - Godkjent

RS 279/14

Søknad om oppføring av terrasse - 1719/3/273 Iduns veg 7 - Øyvind Ervik - Godkjent

RS 280/14

Søknad om tilbygg til bolighus og oppføring av ny garasje - 1719/2/149 Gårdsvegen 5 - Sabine og Idar Kjølsvik - Godkjent

RS 281/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/16/100 Fredrikkefryd 1 - Raymond Brønn og Trine How Olsen - Godkjent

RS 282/14

Revidert søknad om rammetillatelse for ombygging av 1960-bygget ved 1721/18/646 - Stiftelsen Bakketun Folkehøgskole - Volhaugvn. 40, 7654 Verdal - Godkjent rammesøknad

RS 283/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen - Boligtomt - Godkjent

RS 284/14

Kommunens vedtak omgjøres - vedr klage på Levanger kommunes vedtak om avslag på dispensasjon for deling av eiendommen Fagernes 1719/1/4

RS 285/14

Søknad om oppføring av modulbygg som midlertidig barnehage - 1719/275/350 Frol barnehage - Levanger kommune - Godkjent

RS 286/14

Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1719/316/1/147 - Godkjent

RS 287/14

Søknad om oppføring av fasadeskilt - 1719/275/59 Okkenhaugvegen 5 - Ernst & Young AS - Godkjent

RS 288/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/276/72 Boligfelt Vestgård - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/276/131 Alosavegen 43 - Godkjent

RS 289/14

Søknad om oppgradering av brannvegg - 1719/315/228 Kirkegata 13 A og C - Borettslaget Kirkegata 13 - Godkjent

RS 290/14

Søknad om oppføring av hagebod - 1719/37/107 Åsvegen 44 - Håvard Hjelmstad - godkjent.

RS 291/14

Søknad om oppføring av redskapshus - 1719/29/1 - Brennemål, 7608 Levanger - Einar Rønningen - Godkjent

RS 292/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/35/42 - Skogvegen 42, 7620 Skogn - Jeanette Solli og Lasse Solvold Sund - Godkjent

RS 293/14

Søknad om oppføring av tak over terrasse - 1719/213/3 - Stokkanvegen 24, 7630 Åsen - Kjell Stokkan - Godkjent

RS 294/14

Søknad om ombygging og påbygg på bolighus - 1719/276/68 Geitevegen 1 - Heidi Hansbakk og Kyrre Skjetne - Godkjent

RS 295/14

Søknad om overbygg terrasse - 1721/23/82 - Reinsholm 12C, 7654 Verdal - Johnny Søreng - Godkjent

RS 296/14

Søknad om bruksendring av del av bygning til hundepensjonat - 1719/100/5 - Augdal - Reidar Kvam - Godkjent bruksendring

RS 297/14

Søknad om riving av fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 1719/246/43 - Åsenfjord - Rolf Nygård - Godkjent

RS 298/14

Søknad om igangsettingstillatelse 2 resterende arbeider - 1719/314/412 - Moafjæra 8 - BE Moafjæra 8 AS - Godkjent

RS 299/14

Søknad om endring av tillatelse - støttemur del 1 - 1719/275/863 - Levanger Boligbyggelag - Rekkehus med 4 boenheter - Bakken II - Godkjent

RS 300/14

Søknad om endring av tillatelse for plassering av garasje - 1719/23/34 Støreshøgda 189 - Trond Kirknes - Godkjent

RS 301/14

Søknad om endring av tillatelse - støttemur del 2 - 1719/275/863 - Levanger Boligbyggelag - Rekkehus med 4 boenheter - Bakken II - Godkjent

RS 302/14

Søknad om oppføring av redskapshus - 1719/178/1 Fånnåen søndre - Oddbjørn Svendgård - Godkjent

RS 303/14

Søknad om riving av eldre garasje/oppføring av ny garasje - 1719/35/81 Stubben 5 - Tommy Vangen - Godkjent

RS 304/14

Vedtak - Pumpeledning for sement på Levanger Havn - 1719/315/142 Havnekai 2 - Norcem AS - Godkjent

RS 305/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/247/3 Åvikaunet - Steinar Røkke - Fradeling av bebygd tomt og dispensasjons til bruksendring fra fritidsbolig til bolighus - Godkjent

RS 306/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/76/5 Rydningsberg - Britt Line Tvete og Jarle Øystein Øverby - Godkjent

RS 307/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasje - 1719/6/82 - Klostervegen 2 - Roger Morten Storsve - Godkjent

RS 308/14

Søknad om oppføring av hytte - 1719/99/1/151 Tomt nr 132 Skogn Bygdealmenning - Anders Hoås - Godkjent

RS 309/14

Søknad om oppføring av tak over uteplass (pergola) - 1719/315/290 - Sjøgata 36, 7600 Levanger - Geir Isaksen - Godkjent

RS 310/14

Søknad om tilbygg av carport til bolighus - 1719/275/504 Klivlebakken 1 - Tore Lien - Godkjent

RS 311/14

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig til lukket tank - 1719/243/1/41 Tomt nr 44 Løvtangen - Vidar Bjerkås - Godkjent

RS 312/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/69/3 Storsveet - Randi Marie og Frode Lynum - Fradeling av gårdstun - Godkjent

RS 313/14

Søknad om riving av del av bygg 51 - 1719/253/27 Rinnleiret - Ritek AS - Godkjent

RS 314/14

Søknad om oppføring av utebod - 1719/275/943 Roligheten 6 - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 315/14

Revidert søknad om oppføring av anneks/uthus ved  hytte - 1719/316/1/6 - Heståsdalen - Oddbjørn Kjenstadbakk - Godkjent

RS 316/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/313/9 Aunet - Brit og Arild Gripp - Godkjent

RS 317/14

Søknad om endring av ansvarsrett betong - 1719/13/98 saknr. 659/13 - Rognhaugen, 7600 Levanger - Godkjent

RS 318/14

Søknad om tilbygg av lager for mottak av brukte hjelpemidler - 1719/315/60 Kirkegata 2 B - HNT Sykehuset Levanger - Godkjent

RS 319/14

Søknad om utvidelse av veranda på hytte - 1719/316/1/181 Tomt nr 231 Frol Bygdealmenning - Tore Lian - Godkjent

RS 320/14

Søknad om nytt ventilasjons- og varmeanlegg i bygg Pc - 1719/315/60 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag - Godkjent

RS 321/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1719/13/98 - Rognhaugen, 7600 Levanger - Godkjent

RS 322/14

Søknad om fasadeendring og bruksendring av deler av 1 og 2 etasje - 1719/315/297 Helga Den Fagres gate 12 - Helga den fagres gate 12 AS - godkjent.

RS 323/14

Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1719/1/162 - Petter Nyenget veg 7, 7603 Levanger - Ali Alsam og Sardahee Farzaneh - Godkjent

RS 324/14

Søknad om tilbygg til bolighus og innglassing av altan - 1719/48/18 - Godkjent

RS 325/14

Revidert søknad om tilbygg av carport på eksisterende garasje - 1719/275/462 - Ludvig Bremers veg 6, 7604 Levanger - Sigbjørn Bordal - Godkjent

RS 326/14

Revidert søknad om tilbygg av vinterhage til bolighus - 1719/3/97 - Godkjent

RS 327/14

Søknad om oppføring av to-mannsbolig - 1719/18/108 - Bjørkly Hyllvegen 3- Heia og Skjerve Bygg AS - godkjent.

RS 328/14

Søknad om oppføring av prisskilt - 1719/19/30 Esso-stasjonen - Gråmyra Servicenter AS - Godkjent

RS 329/14

Søknad om fasadeendring på bolighus - 1719/83/9 Vigenstad - Kurt Georg Rossing - Godkjent

RS 330/14

Søknad om igangsettingstillatelse utearealer og bygningsmessig over fundament for ny ungdomsskole - 1719/274/1 - Godkjent

RS 331/14

Søknad om ombygging av kjeller til utleieleilighet - 1719/315/152 Halsanvegen 6 A - Ishak Bozkurt - Godkjent

RS 332/14

Søknad om oppføring av 3 stk frittstående eneboliger og ett rekkehus - 1719/6/114 - Sjøsiden Kjønstadmarka BF1 og BK3, 7602 Levanger - Expo-Nor Bolig & Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 333/14

Søknad om oppføring av løfteplattform - 1719/89/1 - Skjerve, 7620 Skogn - Fridtjov Skjerve - Godkjent

RS 334/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/82 Sundet-Eidsbotn-Moan - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/314/108 - Godkjent

RS 335/14

Søknad om tilbygg til garasje - 1719/6/50 Kjønstad nedre II - Anita og Frode Pettersen - godkjent.

RS 336/14

Søknad om oppføring av uteservering for Frk Renbjør AS- 1719/315/4 Håkon den godes gate 30 - Ine Johansen - Godkjent

RS 337/14

Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg og ombygging av bygning 2 - 1719/253/5 - Godkjent

RS 338/14

Søknad om bruksendring av kjeller til kjellerstue og soverom og endring av terreng - 1719/34/70 - Middelfarts veg 5, 7620 Skogn/Levanger - Gunnar Rennemo - Godkjent

RS 339/14

Revidert søknad om oppføring av redskapsbod og lekestue og flytting av naust - 1719/263/24 Kildberg - Skånesvegen 84, 7609 Levanger, Christer Løvåsen - Godkjent

RS 340/14

Søknad om bruksendring av uthus/sommerstue til boligformål - 1719/2/205 - Bambergvegen 1 A, 7603 Levanger - Grete og Rolf Egil Drågen - Godkjent

RS 341/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/309/38 Nordengvegen 2 - Tore Lien - godkjent.

RS 342/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/223/42 Vollamarka 18 - Toril Lillenes - Godkjent

RS 343/14

Søknad om oppføring av veranda på bolighus - 1719/37/196 - Åsvegen 35 B, 7620 Skogn - Hans Erlend Renbjør - Godkjent

RS 344/14

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/84/8 - Gamle E6, 830, 7623 Rognlan - Helge Reinås - Godkjent

RS 345/14

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/212/148 - Håmmårsvegen 44, 7630 Åsen/Levanger Kommune - Cecilie Jacobsen og Anne Lise Gran - Godkjent

RS 346/14

Søknad om tilbygg, samt utvidelse av veranda for fritidsbolig - 1719/243/1/25 Tomt nr 70 Løvtangen - Åsmund Hiis Hauge - Godkjent

RS 347/14

Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1719/22/39 - Gamle E6, 1443, 7620 Skogn - Kåren Johan Trælnes - Godkjent

RS 348/14

Revidert søknad om oppføring av 2 stk redskapsboder - 1719/265/127 - Haugskottvegen 5 A, 7609 Levanger - Otto Storholmen - Godkjent

RS 349/14

Søknad om oppføring av veranda - 1719/34/141 Gustav Sjaastads veg 15 - Vegard Tangen - Godkjent

RS 350/14

Revidert søknad om bruksendring av bygning - 1719/247/27 - Sandvikvegen 159 - Leif Åke Bergner - Godkjent

RS 351/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/5/16 - Ytternesset 92, 7607 Levanger - Torunn Nordenborg - Godkjent

RS 352/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/3/363 - Sivs veg 18 C, 7602 Levanger - Anders Jensen - Godkjent

RS 353/14

Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/341/5 -  Sjølyst - SØrsiden 505, 7629 Ytterøy - Heidi og Frode Nøst - Godkjent

RS 354/14

Søknad om fasadeendring på bolighus - 1719/314/67 Skreddervegen 7 - Olav Holm - Godkjent

RS 355/14

Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/316/1/27 - Tomt nr. 92, Frol Bygdealmenning - Tone Merete og John Arne Lian - Godkjent

RS 356/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/137/10 Loraas - Kenneth Lorås - Godkjent

RS 357/14

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/16/143 Nesheimvegen 45 - Siv Nordholm og Jan Rocke - Godkjent

RS 358/14

Søknad om oppføring av redskapshus - 1719/261/1 Tynesaunet - Odd Eirik Flatås - Godkjent

RS 359/14

Søknad om tilbygg av trapperom til bolighus - 1719/2/16 Odins veg 23 - Roland v d Tillaar - Godkjent

RS 360/14

Søknad om riving/nedbrenning av  bolighus og låvebygning - 1719/228/2 Fåraaunet - Fåraaunet AS - Godkjent

RS 361/14

Søknad om oppføring av enebolig og uthus - 1719/303/37-38 Valhaug søndre - Torbjørn Eliasson - Godkjent

RS 362/14

Søknad om innglassing av fasade på bygg 2 og 4 1719/315/1/4 Sagbrukstomta - Sagbruket  Borettslag - Godkjent

RS 363/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/34/202 Øvre Alle 3 - Audun Burheim - Godkjent

RS 364/14

Søknad om fasadeendring av bolighus - 1719/265/128 Haugskottvegen 3 - Morten Okkenhaug Haug - Godkjent

RS 365/14

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/243/1/58 Tomt nr 14 Løvtangen - Per Olav Bjerkli - Godkjent

RS 366/14

Revidert søknad om riving av garasje - 1719/32/160 - Støreshøgda 9, 7620 Skogn - Anne Haugberg Mediås - Godkjent

RS 367/14

Søknad om oppføring av tilbygg og påbygg til bolighus - 1719/254/2 - Salthammerveien 121, 7609 Levanger - Frode Rygg - Godkjent

RS 368/14

Søknad om igangsettingstillatelse for leilighetsbygg med 17 boenheter - 1719/32/227 og 228 - Godkjent

RS 369/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/3/10 Tomtvasli - Astrid Svendgård og Steinar Hemming - Fradeling av tomt eksisterende hytte feste nr 8 - Godkjent

RS 370/14

Anmodning om ferdigattest - Klage på avslag sak 1719/244/1/12  søknad om dispensasjon

RS 371/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/208/5 Fossingsveet - Karl Ove Lynum - Tilleggsareal til 1719/207/104 Fossingtrøa boligfelt 4 - Godkjent

RS 372/14

Søknad om riving av eksisterende verandaer/oppføring av nye verandaer - 1719/315/299 - Sjøgata 2B Borettslag - Sjøgata 2B - Godkjent.

RS 373/14

Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 1719/275/266 Sommervegen 6 - Tron Tronsen - Godkjent

RS 374/14

Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1719/99/1/13 Tomt nr 36 Tomtvatnet - Bodhild og Tore Berg - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 21.08.2014 07:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051