Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 - sak 66/11 - Plan- og utviklingskomiteen`s valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. – oppnevning av valgnemnd

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr:   
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 66/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra plan- og utviklingskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i plan- og utviklingskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: _______________

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Plan- og utviklingskomiteen skal foreta valg av medlemmer til følgende utvalg, råd og nemnder:


For at valgene i plan- og utviklingskomiteen skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er foreberedt av en arbeidsgruppe som kan fungere som valgnemnd.

Vurdering:
Rådmannen vil foreslå at det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra plan- og utviklingskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd i forbindelse med valg av andre råd, nemnder utvalg m.m. Valgnemndas innstilling bør kunne legges fram til behandling i plan- og utviklingskomiteens møte den 16. november 2011.

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051