Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.12.13 - ekstramøte

Møtested: 1008, 1. etasje, Levanger rådhus
Dato: 18.12.13
Tid: 13:30 - 14:10

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 82/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17 utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - inhabil
Ingvill Berg Fordal ap  varamedlem ap  x Torbjørn Andre Moe 
Svein Erik Musum frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger HaugnesÅsmund Brygfjeld

 

 

 

PS 82/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.12.2013

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Alf Magnar Reberg, SP:

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.  
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering:
 • Byggetrinn 1 skal minst inneholde 5 % andel næringsandel.
 • Byggetrinn 2 skal totalt sammen med byggetrinn 1 ha en næringsandel på minst 15 %. - forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Med forbehold om plangodkjenning kan andelen næringsareal løses ved utvidelse av planområdet med eget næringsbygg.
 • § 3.4 andre ledd erstattes med: «Byggetrinn 1 skal inneholde minst 5 %  forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting, men totalt 15 % for byggeprosjektet og skal ha universell utforming.»

 

Forslag til innstilling fra Vebjørn Haugom, H:

Som PUKS innstilling 04.12.13 med følgende endring:
Det gis dispensasjon fra kravet om 15% næringsareal under innstillingens punkt 3.

Avstemning:

Foreslått innstilling fra Haugom avvist med 8 mot 3 stemmer.

Forslag til innstilling fra Reberg tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

 1. For utbygging av denne detaljreguleringen gis det dispensasjon fra fellesbestemmelse § 3.1 andre ledd i områderegulering for Levanger havn, vedtatt 25.05.2011, som tilsier at kvartalslekeplass skal detaljreguleres senest samtidig med detaljregulering for felt som forutsettes å få dekket deler av sitt uteoppholdsareal i slike anlegg.
 2. Samtidig gis det dispensasjon fra områdereguleringens bestemmelse § 6.3 andre ledd som sier at kvartalslekeplasser skal ferdigstilles samtidig med boligene de skal betjene.  
 3. Forslag til detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn, sist rev. 11.10.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12, med følgende presisering:
 • Byggetrinn 1 skal minst inneholde 5 % andel næringsandel.
 • Byggetrinn 2 skal totalt sammen med byggetrinn 1 ha en næringsandel på minst 15 %. - forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting. Med forbehold om plangodkjenning kan andelen næringsareal løses ved utvidelse av planområdet med eget næringsbygg.
 • § 3.4 andre ledd erstattes med: «Byggetrinn 1 skal inneholde minst 5 %  forretning, kontor, annen næring eller offentlig eller privat tjenesteyting, men totalt 15 % for byggeprosjektet og skal ha universell utforming.»

Til toppen av siden

 

Publisert: 12.12.2013 15:00 Sist endret: 18.12.2013 14:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051