Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 18.01.12

Meninger:

18.01.12 - PS 5/12 Bruksendring på eiendommen 1719/18/11 - Oppretting av frisørsalong i del av driftsbygning - Oda og Andreas Storli

Etablering av frisørsalong som tilleggsnæring på småbruk.
Når man ser hvor vidløftig og mye utredningsarbeid plan- og bygningsetaten gjør i forbindelse med bagatellmessige omdisponeringer, er det utidig når "småsjefene" påberoper seg ressursmangler.
Denne saka har kunnet vært avgjort administrativt for lenge siden, uten noen juridisk avhandling. Tatt i betraktning at overordna etater som Statens vegvesen og Fylkesmannen ikke hadde innvendinger, er det ikke rart at Levanger kommune ligger i bakleksa når det gjelder privat næringsutvikling.
Look to Verdal!

Bjørn Erik Dypdahl

-------------------------------

16.01.12 - PS 4/12 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage

Karianne og Erik Bakken argumenterer godt for sin klage. Et "makeskifte" bør i alle fall være mulig. Tatt i betraktning hvor mye penger Statens Vegvesen har sløset bort i Kirkegata, bør det ikke være manko på disponible midler/budsjetter.

Bjørn Erik Dypdahl

-------------------------------

15.01.12 - PS 4/12 Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage

Statens vegvesen endrer ikke på sine planer om gang og sykkelveg over Korsbakken.  Politikerne i Levanger kommune har gjennom tidligere vedtak prøvd å tale både de myke trafikantenes og grunneiernes sak.

Vedtak i kommunestyremøte 22/6-11: «Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.» Statens vegvesen svarer da med at pengene vil gå til en annen kommune. Vegvesenet har to argumenter mot å legge om veien:

  1. Areal- og landbruksmessige hensyn. Vårt synspunkt: En kompensasjon for medgått areal av vår eiendom vil medføre samme medgåtte areal, uansett hvor gang og sykkelvegen legges (viser til vedtak ovenfor).
  2. Økonomiske hensyn: Vegvesenet har ikke budsjett (jmfr. deres brev 8.12.2011) som kan dekke merkostnad.


Vi sitter med en følelse av at økonomi styrer både Statens vegvesen og rådmannens vurdering i saken. Vi opplever at rådmannen følger Vegvesenets vurdering uten å tenke på enkeltmenneskene i sin kommune.  Vi skjønner at det er enklest og minst komplisert.  Bl.a. viser vi til rådmannens vurdering hvor han støtter seg til Vegvesenets uttalelser i brev datert 8/12-11. «På den øvrige strekning mener vegvesenet at inngrepene i tomtene ikke blir så betydelig at fortausløsning kan forsvares». Her forventer vi at rådmannen kan komme med egne meninger. Han bør kjenne området og sakens sider gjennom sin enhetsleders besøk på vår eiendom.

Vi opplevde at enhetsleder Holand ved besøket godt forstod våre synspunkter, men opplever ikke at hans uttalelser under besøket her har ført til noen endringer i rådmannens innstilling.

I rådmannens vurdering ligger heller ingen opplysninger som tilsier at vedtaket på kommunestyremøtet 22/6-11 om arealkompensasjon vil bli opprettholdt. Se vedtakets tekst ovenfor.
Vi, som berørte parter har blitt lovt å bli tatt med på sakens gang. Bl.a. skulle det i regi av vegvesenet bli avholdt et møte med berørte parter, noe som ikke er gjennomført. (Viser til video fra kommunestyremøte 22/6-2011).

Håper at politikerne i PUK kan følge opp dette innlegget ved fortsatt å gi oss innbyggere i kommunen støtte.

Mvh.  Karianne og Eirik Bakken.

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 19.01.2012 11:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051