Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.11 - sak 67/11 - Referatsaker

Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 16.11.11 67/11

 

RS 480/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/198/1 - Åsen bygdealmenning - Tomt 24 Sagtjønna - Godkjent
RS 481/11
Søknad om dispensasjon for bruksendring av Kommandantboligen - 1719/156/17 Elvetangen - Falstadsentret - Godkjent
RS 482/11
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm - Tomt for eksisterende hytte - Innløsing av feste 14 - Godkjent
RS 483/11
Søknad om tillatelse uten ansvarsrett for oppføring av 4 uteboder - 1719/315/1/18 - Markvegen 2 - Borettslaget Markvegen 2
RS 484/11
Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen  1719/253/6  Rinnan Mellom - Per Olav Høilo - Godkjent
RS 485/11
Søknad om oppføring av rekkehus m/14 leiligheter, garasjer og boder - 1719/275/449 - Frol Boligpark - Stiklestad Eiendom AS - Innvilget
RS 486/11
Søknad om gjesterom / anneks - 1719/2/23 - Nordsivegen 21 - Torbjørn Sørheim - Godkjent
RS 487/11
Søknad om riving av eksisterende lagerbygning/oppføring av ny lagerbygning - 1719/89/1 Skjerve nordre - Fridtjov Skjerve - godlkjent.
RS 488/11
Søknad om rehabilitering av våtrom i eksisterende bolig - 1719/2/240 Bambergvegen 9 - Anders Eggen - godkjent.
RS 489/11
Søknad om riving av 2 stk driftsbygninger - 1719/19/14 Lyng - Joar Røberg - innvilget
RS 490/11
Søknad om tillatelse til tiltak for bygging av to nye rømningsveier - 1719/274/1 HINT Røstad - Statsbygg - innvilget
RS 491/11
Søknad om rehabilitering av bad - 1719/314/88 Fiolvegen 7 - Anne K Hiberg - godkjent.
RS 492/11
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte på eiendommen 1719/252/1/14 Hoøya - Marianne Engdal - Godkjent
RS 493/11
Søknad om garasje - 1719/2/37 - Bambergvegen 2A - Geir Berg Lennertzen - Godkjent
RS 494/11
Søknad om rehabilitering av 2 skorsteiner - 1719/267/1 Storborg øvre - Johannes Bye - godkjent.
RS 495/11
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/4/1 Staupslia 40 - Knut Ivar Gjemble - godkjent.
RS 496/11
Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/289/1 Kløvjan vestre - Marita Gjemble og Bjørnar Matberg - Godkjent
RS 497/11
Søknad om garasje - 1719/32/148 - Blilivegen 9 - Morten Gåsland - innvilget
RS 498/11
Søknad om tilbygg/påbygg bolig - 1719/275/778 Engvegen 8 B - Sissel Myhre - Endring av ansvarsrett - Godkjent
RS 499/11
Søknad om utslipp av gråvann/ påkobling til eksisterende anlegg - 1719/252/1/7 Tomt nr 14 Hoøya, Åsenfjorden - Kåre Henriksen - Innvilget
RS 500/11
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/399 Ankolmvegen 33 - Karin Eidem og Vegard Woll - Godkjent
RS 501/11
Vedtak - Fradeling av tomt til eksisterende kårbolig fra eiendommen 1719/276/2 Gjeite østre - Janne og Ole Ronny Jørstad - Godkjent
RS 502/11
Søknad om veranda - 1719/275/521 - Jamtvegen 62 - Eirik Langås - godkjent.
RS 503/11
Søknad om utslipp av gråvann påkoblet eksisterende anlegg - 1719/252/1/16 Hoøya, Åsenfjord - Jorulf Andersen -  Innvilget
RS 504/11
Vedtak - Fradeling av veiparsell fra eiendommen 1719/7/1 Kjønstad østre - Svein-Erik Granli - Godkjent
RS 505/11
Søknad om oppføring av terrasse - 1719/359/1 Vesterhus - Trude Marian Nøst - Godkjent
RS 506/11
Søknad om tillatelse til våtrom - 1719/2/85 - Nelius Hallans veg 2A - Anne K Holthe - godkjent.
RS 507/11
Søknad om oppsetting av gjerde/ skillevegg - 1719/315/195 - Håkon den godes gate 3a - Roger Fjerdingen - Godkjent
RS 508/11
Vedtak - Tilbygg sokkel ny boenhet - 1719/207/95 - Fållåtrøa 3 - Halldis Ringen - Godkjent
RS 509/11
Vedtak - Deling av eiendom - 1719/166/1 Laupen - Anette Leverås Krogh - Tomt for eksisterende hytte - Innløsing av feste nr 1 - Godkjent
RS 510/11
Søknad om innkledning av varemottak for Coop Extra - 1719/314/319 Moafjæra 7 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
RS 511/11
Søknad om oppføring av tak over inngangsparti - 1719/271/25 Fredheim - Øyvind Falstad - Sak til uttalelse
RS 512/11
Søknad om oppføring av garasje - 1719/276/31 Aalosavegen 31 - Jan Arild Hamran
RS 513/11
Utslippssøknad  1719/229/55 - Tangmyrstuggu - Jostein Husby
RS 514/11
Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet - 1719/242/38 - Nils Jørgen og Kari Henrikke Aunaas - godkjent.
RS 515/11
Søknad om av ny pipe og innsetting av ovn - 1719/304/1/5 - Tuvasjøen - Odd Håpnes - godkjent.
RS 516/11
Vedtak - Fradeling av veiparsell fra eiendommen 1719/6/1 Kjønstad vestre - Terje K Kjønstad - Godkjent
RS 517/11
Søknad om nedgraving av søppelcontainere - 1719/314/112 Bøkkervegen Borettslag - Godkjent
RS 518/11
Søknad om fasadeendring av bolighus - 1719/314/118 - Bregnevegen 12 - Per Marius Sundby - Godkjent
RS 519/11
Søknad om forlengelse/rehabilitering av skorstein 1719/281/9 Leverås Midtre - Marius Skjetnemark - godkjent.
RS 520/11
Søknad om terrasse / balkong - 1719/358/1 - Nils Olav Wandsvik - Godkjent
RS 521/11
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/449 Levanger yrkesskole/Frol Boligpark - Frol Utvikling AS - Godkjent
RS 522/11
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/218/2 Følkesgrenda 132 - Jan Åge Skjelstad - godkjent.
RS 523/11
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/309/6 Lilleenget - Hermod Lilleenget - godkjent.
RS 524/11
Søknad om rehabilitering av våtrom i eksisterende bygning - 1719/16/38 Julsborg 2 A - Svein Erik Veie - godkjent.
RS 525/11
Søknad om oppføring av skilt og folie - 1719/274/12 Bjørås Trekanten - Flügger AS - Godkjent
RS 526/11
Søknad om oppføring av terrasse - 1719/359/1 Vesterhus - Trude Marian Nøst - Omgjøring av vedtak
RS 527/11
Søknad om bruksendring - 1719/47/18 - Villa Gerda - Bjørang - Erlend Standal - Godkjent
RS 528/11
Søknad om oppføring av garasje - 1719/276/31 Aalosavegen 31 - Jan Arild Hamran
RS 529/11
Klage på godkjent byggesøknad for oppføring av nye boliger i Skolevegen 15 B-C  1719/275/910
RS 530/11
Søknad om bruksendring av våningshus til lager for landbruk/drift - 1719/50/3 Myrås - Paul O Myhrås - godkjent.
RS 531/11
Søknad om uthus / sommerstue - 1719/26/6 + 12 + 17 - Bergstua - Ola Dragset - Godkjent
RS 532/11
Søknad om oppføring av bolighus på tomt av 1719/303/1 og 1719/303/8 Andrea og Lars Bjarte Myren - Godkjent
RS 533/11
Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet - 1719/243/1/66 - punktfeste til eksisterende hytte - innvilget
RS 534/11
Søknad om oppføring av garasje - 1719/354/14 Sentrum - Morten Salater - Godkjent
RS 535/11
Søknad om forlengelse/rehabilitering av skorstein - 1719/2/58 Bambergvegen 24 B - Stig Ove Bakkan - godkjent.
      Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 28.08.2012 13:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051