Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.01.13 - sak 1/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 16.01.13 1/13

 

* dokument lenket i saker med avslag

RS 1/13

Søknad om eneboliger - 1719/314/386 - Momarka II område B1 - Kjølen og Nydal bygg AS -Godkjent

RS 2/13

Søknad om gjennoppbygging av brannskiller etter vannskade - 1719/213/7 - Åsen Helsetun, Dr Berg NIlsens veg 1-3 - Levanger kommune - Innvilget

RS 3/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/110 Kælvtrøa 4 - Erik Aarvik og Stine Marie Eggen - godkjent.

RS 4/13

Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/314/372 Bjørnebærvegen 21 - Wenche Moe og Håvard Kvernbråten - Godkjent

RS 5/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/309/1 Matberg østre - Halvard Matberg - Festegrunn steinbrudd - Godkjent

RS 6/13

Søknad om tilbygg til bolig på eiendommen 1719/275/747 Skolevegen 22 B - Fritjof Sandstad- Godkjent

RS 7/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/18/9 Foshaug - Karin Vestrum Eriksen - godkjent.

RS 8/13

Søknad om restaurering/bruksendring av eksisterende bygning - 1719/313/36 Norum II - Audun W Riser - godkjent.

RS 9/13

Søknad riving av vinterhage og oppføring av ny veranda - 1719/275/191 - Ringvegen 40 - Hanne Mari Kvaal - Innvilget

RS 10/13

Søknad om utslipp av avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/232/14/1 Langøya - Boye Berg -Godkjent

RS 11/13

Søknad om utskifting av bru til kulvert - 1719/277/1 Tingstadmoen - Levanger kommune - godkjent.

RS 12/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/2/6 Odins veg 18 - Arne Steffenrem - godkjent.

RS 13/13

Søknad om oppsetting av gjødselkum - 1719/359/1 - Vesterhus - Trude Nøst og Lars Skauge - innvilget

RS 14/13

Søknad om endring av gitt tillatelse vedrørende oppføring av enebolig og garasje - 1719/16/141 Nesheim Sør 5 - Hege Erlandsen og Dag Steiro - innvilget

RS 15/13

Søknad om oppføring av 6 mannsbolig - 1719/18/74 - Nossumhyllan D1 - Block Watne AS - Innvilget

RS 16/13

Klagebehandling - Oppføring av bolighus 1719/314/205 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 17/13

Klage på midlertidig dispensasjon fra utvidelse av Ekne småbåthavn - klage avvist

RS 18/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/247/2 Åvikåsen - Idar Ryggvik - Tilleggsareal - Godkjent

RS 19/13

Vedtak - Punktfeste 1719/316/1- Frol bygdealmenning - Feste nr 216 Tomt nr 232 - Godkjent

RS 20/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/309/6 Lilleenget - Hermod Lilleenget - Festegrunn steinbrudd -Godkjent

RS 21/13

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/228/14 Janbu - Håvard Fossum - Godkjent

RS 22/13

Søknad om tilbygg hytte - 1719/267/14/6 - Jan Helge Jacobsen - godkjent.

RS 23/13

Søknad om ombygging i 2 etasje - 1719/1/195 Staupshaugen Verksted - Levanger kommune - godkjent.

RS 24/13

Søknad om oppføring av rullestolrampe - 1719/1/1 Staup - Levanger kommune Bygg og eiendom - Innvilget

RS 25/13

Søknad om renovering av pipe - 1719/90/2 - Svengård Lille - Odd Arne Svendgård - godkjent.

RS 26/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/25/11 Solbakken - Nils Emil Glæstad - godkjent.

RS 27/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/892 Okkenhaugvegen 5 A - Midt-Norge Eiendom AS - Tilleggsareal til 1719/275/322 Gamle kongeveg 55 - Godkjent

RS 28/13

Søknad om oppføring av lagerhall - 1719/34/3 Fiborgtangen - Sea-Cargo AS - innvilget

RS 29/13

Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging/fasadeendring og tilbygg til bolig - 1719/315/225 - Kirkegata 5 - Tine Lian - Innvilget

RS 30/13

Søknad om bytte av vinduer og bordkledning - 1719/1/133 Berglivegen 6 - Arild Bentzen Haugberg - Godkjent

RS 31/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/32/104 Åsheim - Astrid Hegdal - godkjent.

RS 32/13

Søknad om oppføring av veranda - 1719/316/1/161 - Olaf Nyberg - Hytte - Tomt 204 Frol Bygdealmenning - Godkjent

RS 33/13

Klagebehandling - Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen - Vedtak oppheves - Søknad avslås
     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 16.01.2013 16:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051