Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 - sak 28/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13 28/13

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

 

RS 126/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/7/70 Nordengbakkan 19 - Sonja Johansen og Ronny Myrvold - Midlertidig brukstillatelse - godkjent

RS 127/13

Søknad om oppføring av steinmur på eiendommen 1719/232/35 - avslag

RS 128/13

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/267/43 Børøya - Dag Rune Johansen - innvilget

RS 129/13

Ingvar Winje - Søknad om oppføring av hytte - 1719/372/1/115 - innvilget

RS 130/13

Søknad om tilbygg/påbygg til hytte - 14719/229/44 Saltbuvika 98 - Torstein Bjørgan - Godkjent

RS 131/13

Vedtak - Oppføring av garasje på eiendommen 1719/253/24 - Lena og Rolf Alstad - Godkjent

RS 132/13

Søknad om oppføring av terrasse til hytte og nytt anneks - 1719/224/1/44 Tomt nr 30 Hopla - Bjørnar Reitan - Godkjent

RS 133/13

Søknad om riving av hytte og uthus - 1719/85/6 Sandbakkhei - Kåre Skilbrigt - innvilget

RS 134/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune - Godkjent

RS 135/13

Søknad om oppføring av carport - 1719/315/1/71 Elvestien 11 - Sigrid Nordvoll Lian - godkjent.

RS 136/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/243/1 Løvtangen - Irene Løvtangen - Eksisterende bolig - Godkjent

RS 137/13

Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1719/275/149 P W Nilsens veg 1 - Vegard Thomassen - innvilget

RS 138/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/211/10 Hammertun - Geir Ove Haugom - innvilget

RS 139/13

Søknad om oppføring av vinterhage - 1719/314/357 Høgberget 56 - Leif Johnny Johannesen - innvilget

RS 140/13

Vedtak - Overbygg inngang/terrasse/utvidelse av terrasse - 1719/6/41 Brages veg 7 - Gunvor Strøm - Godkjent

RS 141/13

Klage på fylkesmannens vedtak om å avvise klage - Utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3

RS 142/13

Søknad om oppføring av tak over veranda - 1719/30/35 - Harald Morten Veimo - innvilget

RS 143/13

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/18/132 Neshaug II - Tone Merete Mo og Tor Andreas Aasen - Godkjent

RS 144/13

Endring av søknad om oppføring av bolighus - 1719/7/70 Nordengbakkan 19 - Sonja Johansen og Ronny Myrvold- Godkjent

RS 145/13

Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/357/2 Norvik - Bjørn Winje - innvilget

RS 146/13

Vedtak - Riving/oppføring av ny fritidsbolig med uthus - 1719/6/11 Langnes - Randi Wikdahl - Godkjent

RS 147/13

Søknad om rammetillatelse for endring av to fasader på forretningsbygg - Moafjæra 12 - 1719/314/377 - innvilget

RS 148/13

Vedtak - Tak over terrasse og innglassing av deler av terrasse - 1719/157/62 Bursflata 25 - Kjell Øksnes - Godkjent

RS 149/13

Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av avfallshus - 1719/315/2 - Levanger Stasjon - innvilget

RS 150/13

Søknad om bruksendring fra familiebarnehage til bolig - 1719/271/40 Røstadlia øvre 21 - Lena Samantha Graham - godkjent.

RS 151/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/180/1 Hammer - Sigdis og Gunnar Kjølen - Boligtomt eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 152/13

Vedtak - Punktfeste for naust - 1719/227/1 Tomt nr 13 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 153/13

Stig Fagerli - søknad om tilbygg til bolighus - Bambergvegen 43 - 1719/2/114 - innvilget

RS 154/13

Søknad om oppføring av takoverbygg over inngangsparti - 1719/314/169 Halssteinvegen 7 - Geir Halvard Risvik - innvilget

RS 155/13

Levanger kommune - Rammetillatelse om tilbygg/ombygging av Momarka barnehage - 1719/314/180 Halssteinvegen 1 - innvilget

RS 156/13

Søknad om tilbygg av garasje til redskapsbod - 1719/54/4 Slåtsve - Erlend Lorås - Godkjent

RS 157/13

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/357/2 Norvik - Bjørn Winje - innvilget

RS 158/13

Søknad om eneboliger - 1719/314/386 - Momarka II område B1 - Kjølen og Nydal bygg AS - Endring av ansvarsrett - godkjent

RS 159/13

Frank Jakobsen - søknad om oppføring av hagestue som tilbygg - Tangenvegen 1A - 1721/18/1229 - innvilget

RS 160/13

Søknad om riving av eldre garasje/oppføring av ny garasje - 1719/223/11 Vollamarka 8 - Geir Robert Aakvik - innvilget

RS 161/13

Vedtak - Punktfeste for naust - 1719/227/1 Tomt nr 34 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 162/13

Vedtak - Søknad om veranda / fasadeendring - 1719/3/91 - Frøysveg 13 - Bjørn Inge og Kristin Solvang - Godkjent

RS 163/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/201/11 Skoltun - godkjent.

RS 164/13

Søknad om etablering av treningsbane for skiskyting - 1719/290/1 Gustad vestre - Jo Severin Matberg - innvilget

RS 165/13

Søknad om omprofilering/utskifting av eksisterende skilter - 1719/315/164 Jernbanegata 11 - Gjensidige Forsikring ASA - innvilget

RS 166/13

Søknad om riving av eldre campinghytte - 1719/265/9 Morgengry - Asbjørn Sørholt - godkjent.

RS 167/13

Søknad om oppføring av carport som tilbygg til bolig - 1719/275/478 Ludvig Bremers veg 8 - Gunn og Ragnar Leverås - innvilget

RS 168/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/171 Hegglia 6 - Noralf J Wang - Tilleggsareal til eiendommen 1719/1/84 Hegglia 4 - Godkjent

RS 169/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/265/130 Haugskottvegen 13 B - Terje Reppen - Godkjent

RS 170/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/202/1 Mossing østre - godkjent.

RS 171/13

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/112 Reinsjø Statsalmenning - Åse og Einar Johan Svendgård - godkjent.

RS 172/13

Søknad om oppføring av grillhus - 1719/136/6 Hagaberget - Jarle Asbjørn Rundhaug - innvilget

RS 173/13

Søknad om tilbygg og restaurering - 1719/316/1/66 - Drivstua Storlivola - Tore Renbjør - innvilget

RS 174/13

Søknad om oppføring av 3 bolighus i rekke - 1719/37/80 Småland - Øra Eiendom Verdal AS- Godkjent

RS 175/13

Søknad om oppføring av bolighus med carport - 1719/275/941 Roligheten 2 - Nordlijordet AS - innvilget

RS 176/13

Søknad om oppføring av bolighus med carport - 1719/275/944 Roligheten 8 - Nordlijordet AS - innvilget

RS 177/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/362/1 Jørstad østre - Per Steinar Norum - Tilleggsareal til Ytterøykylling - Godkjent

     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.05.2013 16:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051