Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 - sak 74/12 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12 74/12

 

* dokument lenket i saker med avslag (ingen dette møtet)

RS 466/12
Søknad om oppføring av enebolig med carport - 1719/275/937 Nordlibuen 2 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 467/12
Søknad om reparasjon av skade og tilførsel av steinmasse - 1719/6/70 Hjørnet og 1719/6/8 Øra - Liv O. Johansen og Knut Johansen - godkjent.
RS 468/12
Søknad om oppføring av enebolig med carport - 1719/275/935 Nordlia 3 - Nordlijordet AS -Godkjent
RS 469/12
Søknad om oppføring av bod og overbygg for lagring av campingvogn - 1719/332/44 Strandheim - Berit Stavran - Godkjent
RS 470/12
Søknad om innsetting av to porter i bygning - 1719/262/50 Televerkstomta - Eiendomsinvest Trøndelag AS - innvilget
RS 471/12
Søknad om bruksendring til bolig - 1719/85/6 -Kåre Skilbrigt - godkjent.
RS 472/12
Søknad om tilbygg av bod til forsamlingshus - 1719/277/17 Hegle Forsamlingshus - Jehovas Vitner Levanger - Godkjent
RS 473/12
Vedtak - Deling av eiendommene 1719/32/51 Abeltun og 1719/32/36 Abelsve nedre - Levanger kommune - Boligtomt - Godkjent
RS 474/12
Kommunens vedtak oppheves etter klage på avslag om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal PDF - (samleside)
RS 475/12
Søknad om bad og grovkjøkken - 1719/157/71 - Bursflata 20 - Stine Skilbrigt - Godkjent
RS 476/12
Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/332/39 Haugan II - Per Tetli - Godkjent
RS 477/12
Søknad om oppføring av grillhus - 1719/35/25 - Skogvegen 38 - Rune Rønning - Godkjent
RS 478/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/7/70 Nordengbakkan 19 - Sonja Johansen og Ronny Myrvold - Godkjent
RS 479/12
Søknad om tilbygg til og ombygging av bolighus - 1719/275/177 Ringvegen 23 - Kari Hveem og Vegar Karlsen - innvilget
RS 480/12
Søknad om fradeling av gårdstun med bygninger - 1719/104/4  Moen - Ivar Sjaastad - Godkjent
RS 481/12
Behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for fradeling - kommunens vedtak stadfestes PDF - (samleside)
RS 482/12
Søknad om oppføring av bolighus med carport - 1719/275/945 Roligheten 10 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 483/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/226/61 Berga - Anne Mari Solberg - Tilleggsareal til 1719/226/60 Solberg II - Godkjent
RS 484/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/36/1 Mønsterhaug - Aksel Stokke - godkjent.
RS 485/12
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - 1719/243/1/53 Løvtangen - Trond Bersvendsen - Godkjent
RS 486/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/244/1/5 tomt nr 59 Djupvika - Morten Larsen - Godkjent
RS 487/12
Søknad om oppføring av prosessanlegg for biogass - 1719/34/3 Fiborgtangen - Biokraft AS - Godkjent
RS 488/12
Søknad om ombygging/fasadeendring - 1719/315/226 - Kirkegata 11 - Godkjent
RS 489/12
Vedtak - Legging av ledningsnett for vann og avløp - 1719/232/7 Sagtun - Sagtun Vann- og avløpslag - Godkjent
RS 490/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - Område for industri - Godkjent
RS 491/12
Søknad om takoverbygg og utvidelse av eksisterende veranda - 1719/1/167 Eidsbotnvegen 2 - Jan Arild Orahaug - innvilget
RS 492/12
Søknad om rahabilitering av 2 stk teglpiper - 1719/11/2 Alfheim - Arne Lorås - Godkjent
RS 493/12
Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4 boligblokker - 1719/6/81 Tronnofoten - Tronnofoten Eiendom AS - innvilget
RS 494/12
Søknad om riving/brenning av hus på tomtene 1719/275/937 1719/275/938 og 1719/275/17 - Nordlijordet AS -Godkjent
RS 495/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/275/942 Roligheten 4 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 496/12
Søknad om igangsettingstillatelse for veg, vatn og avløpsanlegg samt boliger på område B3-2, 1719/7/68 Kjønstadmarka boligfelt B3 - Block Watne AS - innvilget
RS 497/12
Vedtak - Reviderte tegninger garasje - 1719/307/20  - 1719/307/20 Knausen - Marita G og Hans Ove Nordbach - Godkjent
RS 498/12
Søknad om oppføring av maskinhus ved skytebane - 1719/99/1 Torsbustaden - Levanger Jeger- og fiskerlag - godkjent.
RS 499/12
Vedtak - Veranda med takoverbygg - 1719/372/1/43 - Reinsjø statsalmenning - Gunn Anny Sletnes Haarstad - Godkjent
RS 500/12
Søknad om bruksendring av lagerbygninger til landbruksbygg - 1719/180/1 Hammer - Gunnar Kjølen - godkjent.
RS 501/12
Revidert søknad om oppføring av bolighus med carport - 1719/275/933 - Godkjent
RS 502/12
Endringssøknad om oppføring av enebolig med carport - 1719/275/935 Nordlia 3 - Nordlijordet AS - Godkjet
RS 503/12
Søknad om innglassing av veranda på bolig - 1719/366/23 Erstadberget - Olav Støre - Godkjent
RS 504/12
Søknad om oppføring av gjødselkumme - 1719/253/6 Rinnan mellom - Per Olav Høilo - innvilget
RS 505/12
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - 1719/198/1/115 Åsen Bygdealmenning - John Anders Husby - godkjent.
RS 506/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/7/65 Strandbakken - Eivor Alette Laugsand og Anders Hestmann - Godkjent
RS 507/12
Søknad om tilbygg og endring av terrasse - 1719/372/1/125 Heståsdalen - Reidar Lian - godkjent.
RS 508/12
Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje - 1719/16/141 Nesheim Sør 5 - Hege Erlandsen og Dag Steiro - innvilget
RS 509/12
Søknad om gjenlegging av bekk på tomt regulert til boligformål - 1719/31/8 Nyheim - John Løvås - innvilget
RS 510/12
Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 1719/275/908 Skolevegen 11 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 511/12
Søknad om  tilbygg til uthus / bod - 1719/184/8 -  Einar Aaknes - innvilget
RS 512/12
Søknad om oppføring av redskapshus/garasje - 1719/113/3 Elveplassen - Skogn og Grønningen Almenninger - godkjent.
RS 513/12
Søknad om igangsettingstillatelse med unntak for riving av bygg - 1719/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - innvilget
RS 514/12
Søknad om driftsbygning - 1719/193/1 - Vinanvegen 359 - John Roar Kvam - godkjent.
RS 515/12
Søknad om endring av tillatelse for enebolig med hybel og carport  - 1719/275/931 - Godkjent
RS 516/12
Søknad om carport som tilbygg til bolig - 1719/2/81 Grindvegen 4 - Bjørg og Jens Harald Holmen _ Godkjent
RS 517/12
Søknad om tilbygg/fasadeendring av hytte - 1719/232/30 Knausen - Randi H Fiske Skogseth - Godkjent
RS 518/12
Søknad om riving av uthus og oppføring av tilbygg til våningshus - 1719/342/2 Bergsøren - Monica Bjørvik - innvilget
RS 519/12
Søknad om oppføring av enebolig og støttemur - 1719/6/111 Kælvtrøa 6 - Randi Aakervik og Espen Munkvold - godkjent.
RS 520/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/267/18 Borgslia - Per Sverre Aune - Godkjent
RS 521/12
Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/303/18 Fossen - Inge Fossen - Godkjent
RS 522/12
Søknad om oppføring av enebolig med carport - 1719/275/927 Nordlia 5 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 523/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/262/19 Enlihaug - Anne Kristin og Thor Granaune - Fradeling eksisterende bebyggelse - Godkjent
RS 524/12
Søknad om bruksendring i kjeller og fasadeendring av bolig - 1719/273/36 Leirabekkvegen 6 - Peyman Rad -Godkjent
RS 525/12
Søknad om ombygging/bruksendring av masstu - 1719/22/3 Støre - Camilla Støre -Godkjent
RS 526/12
Søknad om ansvarsrett sanitæranlegg - 1719/244/1/12 Djupvika - Aage Wigum -Godkjent
RS 527/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 1719/235/5 Rognli - Bjørn Ringen - godkjent.
RS 528/12
Søknad om gjødselkumme - 1719/142/1 - Moan Østre - Svein Opheim - godkjent.
RS 529/12
Fylkesmannens avgjørelse i klagesak - Klage på vedtak om fradeling av to parseller til fritidsformål - Vedtaket stadfestes PDF - (samleside)
RS 530/12
Søknad om rehabilitering av bolighus - 1719/157/77 Åvik II - Anna Maria og Erlend Bjøru - Godkjent
RS 531/12
Vedtak - Punktfeste - 1719/316/1 Frol Bygdealmenning - Tomt nr 311 feste nr 252 - Godkjent
RS 532/12
Søknad om oppføring av 10 tilleggsplasser til flytebrygge - 1719/243/1 Løvtangen - Irene Løvtangen - Korrigert areal - Godkjent
RS 533/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/267/43 Børøya - Dag Rune Johansen - innvilget
RS 534/12
Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/305/2 - Bjørås Søndre - Magnus Vestrum - Fradeling av tun - Godkjent
RS 535/12
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - 1719/243/1/3 Tomt nr 8 Løvtangen - Eilert Wangberg - Godkjent
RS 536/12
Søknad om påbygg - Fasadeendring og utvidelse terrasse - 1719/16/11 - Sørkleiva 22  B - Jon Øyvind Vik-Haugen - godkjent.
RS 537/12
Søknad om oppføring av enebolig med carport - 1719/275/931 Nordlibuen 5 - Nordlijordet AS - Godkjent
RS 538/12
Søknad om tilbygg og garasje - 1719/340/7 - Svanhild Sørli - innvilget
RS 539/12
1719/22/35 - Søknad om tilbygg til bolig og garasje - Bjørn-Thore Bøhn - godkjent.
RS 540/12
1719/314/376 - HUNT Biobank Eiendom AS - Tilbygg til biobanken - Byggetrinn II - Halsanvegen 24 - Godkjent
RS 541/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/244/15 Tomt nr 6 Djupvika - Synnøve og Pål Torsethaugen - Godkjent
RS 542/12
Søknad om ombygging/tilbygg og fasadeendring - 1719/315/261 Kirkegata 67 - Bjørn Eriksen- Godkjent
RS 543/12
Søknad om oppføring av hytte - 1719/232/153 Tomt nr 33 Langøya - Mette Helgesen - igangsettingstillatelse- Godkjent
RS 544/12
Søknad om oppføring av bolighus m/garasje på tomt av eiendommen 1719/32/51 Abeltun - Eirik Aabakken -godkjent.
RS 545/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/183/1 Sonstad Nedre - Bodvar Sonstad - Tomt for fritidsbebyggelse - Godkjent
RS 546/12
Søknad omigangsettingstillatelse for boligblokk bygg A og B - 1719/6/81 Tronnofoten - Tronnofoten Eiendom AS - innvilget
RS 547/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 Levanger gård - Eilif Due - Innløsing av feste 1719/315/1/68 Elvestien 13 - Godkjent
RS 548/12
Søknad om driftsbygning - 1719/102/9 - Hallseth - Kenneth Skjerve - godkjent.
RS 549/12
Vedtak - Flislager/Redsakpsbod - 1719/141/2 Dalingen vestre - Jan Erik Ronglan - Godkjent
RS 550/12
Søknad om endring av tillatelse for enebolig med carport - 1719/275/937 - Godkjent
RS 551/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/244/1 Djupvika - Bjørn Broholm, til hyttetomt gnr. 244, bnr. 67 - innvilget
RS 552/12
Deling av eiendommen 1719/3/3 Østvig - Ruth Skauge - Eksisterende bolig - Godkjent
RS 553/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/288/21 Østgaard Sagbruk - Severin Munkeby - Tilleggsareal til 1719/288/36 - godkjent
RS 554/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/157/10 Kaivegen 11 - Roar A Lund - godkjent.
RS 555/12
Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/184/7 Bergbua - Tor Erik Aaknes - Godkjent
RS 556/12
Søknad om oppføring av trapp/terrasser og platting - 1719/315/1/16 Markvegen 18 - Marit Veie og Håvar Fjerdingen - Godkjent
RS 557/12
Søknad om rammetillatelse for  veg, vann- og avløpsledninger og riving av bygg - 1719/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - innvilget
RS 558/12
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje og utvidelse av veranda - 1719/2/49 Odins veg 25 - Egil Østerås og Grete Ludvigsen - innvilget
RS 559/12
Søknad om utslipp av gråvann og svartvann fra 1719/267/14/4 og 1719/267/42 Børøya - Hans Martin Anderssen og Kjell Langaunet - Godkjent
RS 560/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/3/3 Odins veg 52 - Ruth Skauge - Tilleggsareal til 1719/3/356 Odins veg 52 B - Godkjent
RS 561/12
Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra hytte - 1719/198/1/86 Tomt nr 136 Rotbutjern - Harald Haltvik - godkjent.
RS 562/12
Søknad om innglassing av veranda - 1719/315/96 seksjon 21 - Håkon den godes gate 2 B - Rolf Wesche - Godkjent
RS 563/12
Søknad om oppføring av pyntemurer - 1719/314/287 Hyllbærvegen 15 - Athanasios Xanthoulis - Godkjent
RS 564/12
Søknad om utvidelse av altan - 1719/37/165 Konvalvegen 15 - Tommy Arne Guldseth -godkjent.
RS 565/12
Søknad om utførelse av sprinkleranlegg i hovedbygning 1719/274/1 HINT Røstad - Statsbygg Midt-Norge - innvilget
RS 566/12
Søknad om endring av gitt tillatelse -1719/275/394 - Ankholmvegen 32  -Godkjent
RS 567/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/36/2 Langli - Aksel Stokke - godkjent.
RS 568/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/48/4 Reitan - Anne M Leite - Tilleggsareal til eiendommen 1719/48/11 Toppen - Godkjent
RS 569/12
Søknad om flytting av overgrunns dieselanlegg - 1719/19/68 Gråmyra - Statoil Fuel & Retail ASA - godkjent.
RS 570/12
Søknad om oppføring av hall/telt - 1719/362/6 + 7  Jørstad - Ytterøykylling AS - Godkjent
     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 14.11.2012 16:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051