Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.12 - sak 17/12 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.03.12 17/12

 

* dokument lenket i saker med avslag

RS 90/12
Søknad om oppføring av leskur for kjøttfe - 1719/79/1 Næss - Oddgeir Ness - Godkjent
RS 91/12
Vedtak - Fradeling av boligtomter fra eiendommen 1719/275/17 og 1719/275/898 Nordli og Nordli søndre - Elverhøy Terrasser AS - Godkjent
RS 92/12
Søknad om fradeling av tomt fra eiendommen 1719/32/40 Godkjent
RS 93/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/245/1  Nes - Ketil Wiik Johnsen godkjent
RS 94/12
Søknad om riving av hele bygg - 1719/303/33 - Munkeby - Fridtjof Munkeby - Godkjent
RS 95/12
Søknad om tillatelse til bygging av innvendig trapprom med brannskille - 1719/314/1 - Mo Gård - Eilif Due - innvilget
RS 96/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/271/13 Røstadlia øvre 23 - KS Eiendom AS - Boligtomt - Godkjent
RS 97/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/275/923 Nordlibuen 7 - B 3-4 - Elverhøy Terrasse AS - Godkjent
RS 98/12
Søknad om tillatelse ett trinn - 1719/303/33 - Enebolig - Munkeby gård - John Munkeby - Godkjent
RS 99/12
Søknad om restaurering / oppgradering av eksisterende naust - 1719/331/1 Øvre - Remy Møen - Innvilget
RS 100/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/273/74 Røstadlia nedre 12 - Ole Jørgen Næss - godkjent.
RS 101/12
Søknad om tilbygg 8m2 til eksisterende hytte og nytt uthus 15m2 (gammelt uthus rives) - 1719/267/1/4 Storborg øvre - Snorre Johnsborg - Innvilget
RS 102/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/79/1 Næss - Oddgeir Ness - Godkjent
RS 103/12
Vedtak - Punktfeste for naust på eiendommen 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent
RS 104/12
Søknad om oppføring av enebolig - 1719/6/96 Nordengbakkan 6 - Beate og Vidar Stavseth - Godkjent
RS 105/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/350 Njårds veg 4 - Ola A Storaker - godkjent.
RS 106/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/125 Gjemblevegen 18 - Reidar Sjøbakk - godkjent.
RS 107/12
Søknad om tak over terrasse - 1719/5/5 - Nesset - Ola Lind - Innvilget
RS 108/12
Søknad om oppføring av bolighus med utleiedel på tomt 2 av - 1719/271/13 Røstadlia øvre 23 - KS Eiendom AS - Godkjent
RS 109/12
Søknad om fradeling av tomt til boligformål på eiendommen 1719/341/1  Berg Østre - Ole Aksel Forberg - innvilget
RS 110/12
Søknad om riving av eksisterende hytte samt grunnarbeid for ny hytte - 1719/316/1/74 - Godkjent
RS 111/12
Søknad om påbygg til bolighus - 1719/6/12 Vonheim - Tonje Kjønstad - godkjent.
RS 112/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/275/925 Nordlibuen 6 - B 7-3 - Elverhøy Terrasser AS - Godkjent
RS 113/12
Søknad om oppføring av utvendig trapperom/rømningsvei  til 2.etasje - 1719/266/1 - Ole Bård Rekstad - innvilget
RS 114/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/227/63 Tomt nr 35 Hopla - Kent  Arne Thomassen - Godkjent
RS 115/12
Revidert søknad om oppføring av enebolig - 1719/6/96 - Godkjent
RS 116/12
Fylkesmannens uttalelse til klage vedrørende avslag på dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - klagen tas ikke til følge
RS 117/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/136/7 Strandholmen - Jarle Asbjørn Rundhaug - Godkjent
RS 118/12
Søknad om oppføring av garasje - 1719/314/362 - Høgberget 19 - Henrik Sørli - Godkjent
RS 119/12
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/271/13 Røstadlia øvre 23 - KS Eiendom AS - Godkjent
RS 120/12
Søknad om utslippstillatelse fra bolig på tomt av eiendommen  1719/341/1 Berg - Ole Aksel Forberg - innvilget
RS 121/12
Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig - 1719/16/119 - Vårtunvegen 10 - Morten Lynum og Toril Hallberg - innvilget
RS 122/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/221/7 - Vollavegen 163 - Sissel og Jonny Nordaune - Fradeling av tun - Godkjent
RS 123/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/290/1 Gustad vestre - Heidi og Jo Severin Matberg - Godkjent
RS 124/12
Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/275/924 Nordlia 12 - B 4-3 - Elverhøy Terrasse AS - Godkjent
RS 125/12
Levanger kommune - VA-anlegg Skåneskorsen - Mule og ombygging av Skånes pumpestasjon, endring av trase - innvilget
RS 126/12
Søknad om montering av nytt ventilasjonsanlegg i barnehage - 1719/1/1 Staupslia 41 - Levanger kommune - Godkjent
RS 127/12
Søknad om utebod - 1719/314/308 - Hyllbærvegen 8 - Monica Gran Brath - Godkjent
     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 28.08.2012 13:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051