Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 - sak 43/12 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12 43/12

 

* dokument lenket i saker med avslag

RS 215/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/62/23 Høyem - Gunnar Eggen- Godkjent
RS 216/12
Søknad om oppføring av platting med takoverbygg - 1719/2/75 Bambergvegen 35 - Irene og Jan Tommy Svebakk - godkjent.
RS 217/12
Søknad om takoverbygg over ytterdører/veranda - 1719/212/19 Åsensentret 18 - Anne Katrine Skogmo og Olav Petter Fossbakken - godkjent.
RS 218/12
Søknad om carport / utvidelse veranda / nye vunduer og dør - 1719/32/77 - Lundvegen 6 - Per Arild Tetlie - Innvilget
RS 219/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/245/36 - Godkjent
RS 220/12
Vedtak - Deling av  eiendommen 1719/19/86 Industritomt I Gråmyra - Tilleggsareal - Sand Eiendom AS - innvilget
RS 221/12
Søknad om tak over veranda - 1719/34/198 - Holanvegen 28 - Lars Inge Salater - innvilget
RS 222/12
Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1719/315/106 Sjøgata 33 C - Sjøgata 33 C AS - Godkjent
RS 223/12
Søknad om oppføring av hytte - 1719/232/3/18 Tomt nr 23 Framnes - Arild Bergmann - Godkjent
RS 224/12
Søknad om oppføring av boligbrakker - igangsettingstillatelse -  1719/279/30 Heir - Kjell Lian AS - godkjent.
RS 225/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/19/67 Industritomt I Gråmyra - Sand Eiendom AS - Godkjent
RS 226/12
Revidert søknad om veranda - 1719/314/47 - Movadet 9 J - Petter M Grindstad - Innvilget
RS 227/12
Søknad om driftsbygning - 1719/301/3 - Stokbakken - Joar Munkeby - godkjent.
RS 228/12
Søknad om forlenget takutstikk - 1719/99/1/188 - Lavøya - Steinar Voldseth - innvilget
RS 229/12
Søknad om riving av eldre driftsbygning/oppføring av ny driftsbygning - 1719/173/1 Skjelstadaunet nedre - Kjell Magne Ringstad - godkjent.
RS 230/12
Søknad om oppføring av fyrhus - 1719/331/1 Øvre - Remy Møen - godkjent.
RS 231/12
Oppføring av liten hytte m/lite uthus - 1719/191/2 Strømmen nedre - Hermann Storflor - Godkjent
RS 232/12
Midlertidig plassering av kulissene på Levanger Torv til Nedre Park - godkjent.
RS 233/12
Søknad om oppføring av altan - 1719/37/96 Åsvegen 47 A - Hege Røstad - godkjent.
RS 234/12
Søknad om oppføring av terrasse - 1719/275/208 - Okkenhaugvegen 25 - Randi Jensen og Gunnar Vatn - Innvilget
RS 235/12
Søknad om deling av eiendommen 1719/272/22 - Røyset 2 - Ruth Irene Granås - Godkjent
RS 236/12
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/226 Gjemblevegen 27 A - Toralf Granaune - godkjent.
RS 237/12
Søknad om tilbygg/fasadeendring anneks - 1719/243/1/60 Løvtangen - Bjørn Thorvik - Godkjent
RS 238/12
Søknad om oppføring av bolighus og carport - 1719/1/369 Berglivegen 7 A - Hveding AS - Godkjent
RS 239/12
Søknad om oppføring av hytte - 1719/244/10 Sjølyst - Øystein Hanssen - Godkjent
RS 240/12
Søknad om overbygg veranda - 1719/35/55 - Haugvegen 3 - Lars Ove Reinaas - innvilget
RS 241/12
Søknad om utvending skilting ved Levanger Museum - 1719/315/226 Kirkegata 11 - Levanger Museum - innvilget
RS 242/12
Søknad om tilbygg av carport til garasje - 1719/309/30 Furuly - Knut Togstad - godkjent.
RS 243/12
Vedtak - Fradeling av tomt for barnehage - 1719/3/7 Gjemble søndre - Magne Nydal - Godkjent
RS 244/12
Søknad om terrasseoverbygg - 1719/276/50 - Skogheimvegen 5 - Åsmund Bang - Innvilget
RS 245/12
Søknad om etablering av feste på eiendommen - 1719/176/1  Risberg - Knut Fanum - Innvilget
RS 246/12
Fylkesmannens uttalelse til klage på tillatelse til oppføring av levegg og plattinger- kommunens vedtak stadfestes PDF
RS 247/12
Endringssøknad vedrørende ansvarsforhol mm - 1719/315/50 og 99 Kirkegata 57 og 59 - Kirkegata 57-59 AS - innvilget
RS 248/12
Søknad om oppføring av garasje og endring av inngangsparti bolighus - 1719/16/111 Vårtunvegen 9 - Martin christensen - Godkjent
RS 249/12
Søknad om tilbygg - 1719/34/156 - Ellen Salbergsveg 13 - Erik Sundal Mæhla - godkjent.
RS 250/12
Vedtak - Oppføring av uthus ved hytte - 1719/372/1/84 Vulusjøen - Tor Arne Kolstad - Godkjent
RS 251/12
Søknad om oppføring av platting og bod ved hytte - 1719/198/1 Tomt 153 Lomtjønna - Frode Revhaug - godkjent.
RS 252/12
Søknad om legging av vann- og avløpsledninger - 1719/303/69 Høgaune II - Andrea og Lars Myren - innvilget
RS 253/12
Søknad om oppføring av skateboardrampe på lekeplass - 1719/35/87 Stubben 6 - Holåsen Velforening - Godkjent
RS 254/12
Søknad om gjennoppoppføring av brygge - 1719/97/7 Laberget Leirsted - innvilget
RS 255/12
Søknad om tilbygg trønderlån - 1719/189/2 - Husby nedre - Lars Petter Husby - innvilget
RS 256/12
Søknad om naust og anneks - 1719/227/1/2 - Hopla 59 - Ruth Stellander - innvilget
RS 257/12
Søknad om underjordisk avfallssystem - 1719/314/231 Moafjæra 2 D - Stiftelsen Studenboliger i Levanger - innvilget
RS 258/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/32/106 - Handballvegen 3 - Inge Arntsen - Godkjent
RS 259/12
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/265/101 Haugskottvegen 22 - Helene og Trygve Skogly - Godkjent
RS 260/12
Vedtak - Deling av eiendommen 1719/272/1 Røstad Øvre - Aud Mari Folden - Tomt for kjølelager - Godkjent
RS 261/12
Fylkesmannens uttalelse til vedtatt reguleringsplan Handballvegen - kommunens vedtak stadfestes PDF
RS 262/12
Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/314/201 Blåbærvegen 4 - Atle Naavik - endringssøknad vedrørende ansvarsforhold - innvilget
RS 263/12
Søknad om oppføring av anneks - 1719/233/43 - Eva Berg Røed - Godkjent
RS 264/12
Vedtak - Overbygg over veranda - 1719/3/84 - Tors veg 19 - Irene og Arne Munkeby - Godkjent
RS 265/12
Vedtak -  Fradeling av to tomter fra eiendommen 1719/267/14 Vågen - Johannes Fossum - Godkjent
RS 266/12
Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/242/1 Undlien søndre - Erik Undlien - godkjent.
RS 267/12
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/154/16 Siem østre 3 - Bjørnhild Neslund - Godkjent
RS 268/12
Søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge - 1719/229/2 - Oldret - Tove Asklund Munkeby - avslag
RS 269/12
Søknad om rammetillatelse for oppføring av skilt ved ny YX  bensinstasjon  - 1719/19/102 Gråmyra- Coop Inn-Trøndelag SA - innvilget
RS 270/12
Vedtak - Tilbygg til hytte - 1719/316/1/21 - Vulusjøen - Terje Weie - Godkjent
     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 28.08.2012 13:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051