Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 13.02.13

Meninger:

25.02.13 - PS 12/13 Klage på vedtak av 14.11.2012 - Søknad om diverse byggearbeider på eiendommen 1719/243/1/58 Tomt nr 14 Løvtangen - Jorun Marie Kirknes Bjerkli
Viser til ovennevnte sak og behandlingen i komiteen, samt rådmannens uttalelser.
Det foreligger mange ulovlige flytebrygger, flere hytteeindommer med flere enn to byggninger, ulovlige veier mm.

Vil Levanger kommune ta tak i disse ulovligheter på samme måte som i denne saken?

Hytteeier på Løvtangen

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 25.02.2013 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051