Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 - sak 40/14 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 40/14

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

RS 200/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/32/49 Skogstad Byåsvegen 11 - SB Plan og Prosjekt AS - Boligtomt - Godkjent

RS 201/14

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/192/3 Aspaas nordre - Torbjørn Ekle - Godkjent

RS 202/14

Søknad om hydroteknisk anlegg/opprusting av lukka bekkeløp- 1719/178/1 Fonnåen søndre - Oddbjørn Svendgård - Godkjent

RS 203/14

Søknad om innglassing og utvidelse av altan - 1719/16/46 - Julsborg 24, 7607 Levanger - Tove Haugdahl og Kjell Inge Lie - Godkjent

RS 204/14

Søknad om igangsettingstillatelse for rigging - graving og utstikking - 1719/274/1 Røstad - Levanger kommune - Godkjent

RS 205/14

Søknad om ny kunstgressbane - 1719/275/561 Fabritiusbakken - Il Sverre - Godkjent

RS 206/14

Søknad om oppføring av to boligbygg - 1719/16/8 Hagetun Sørlia Felt C - Nordbohus Byggservice AS - Godkjent

RS 207/14

Søknad om oppføring av rullestolrampe - 1719/275/489 Ole Vigs veg 9 - Vidar Røstad - Godkjent

RS 208/14

Revidert søknad om oppføring av vedbod som tilbygg til garasje - 1719/315/1/27 - Bakkevegen 3, 7605 Levanger - Jorun Flåt Ertsaas - Godkjent

RS 209/14

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1719/54/23 Bjørnangvegen 55 - Per Anders Hoven - Godkjent

RS 210/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/82 Industriområde I Moan - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/314/412 - Godkjent

RS 211/14

Revidert søknad om riving av eldre hytte/oppføring av ny hytte - 1719/371/1/16 - Grønningen, 7620 Skogn - Gunfrid og Bjørn Størvold - Godkjent

RS 212/14

Søknad om oppføring av støttemur mot veg - 1719/6/83 Klostervegen 4 - Astrid Ulvin - Godkjent

RS 213/14

Revidert søknad om oppføring av utebod - 1719/234/12 - Skjoesolvegen 38, 7632 Åsenfjord - Frode Reinaas - Godkjent

RS 214/14

Vedtak - Utslippstillatelse for to boligtomter - 1721/339/1 Bjørvik østre - Øystein Nøst - Godkjent

RS 215/14

Søknad om tak over inngangsparti og utvidelse av terrasse - 1719/2/116 Bambergvegen 50 - Jozsef Fekete - Godkjent

RS 216/14

Søknad om endring av tillatelse til oppføring av bolighus - 1719/73/27 Pinenga 13 - Jonas Skogmo og Christina Johansen Øien - godkjent.

RS 217/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/445 - Gimlevegen 17, 7605 Levanger Karianne Aunet og Arne Martiniussen - Godkjent

RS 218/14

Søknad om igangsettingstillatelse for fundamentering og pelearbeider - 1719/274/1 Røstad - Levanger kommune - Godkjent

RS 219/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1719/16/144 og 145 - Marit Sofie og Ketil Hveding - Godkjent

RS 220/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/1/118 Eidsbotnvegen 25 - Einar Halten og Torunn Ødegaard - Godkjent

RS 221/14

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Storholmen for flytting av tomt B14 - 1721/234/1/362 - Innsholmen - Tor Erik Ekseth - Godkjent dispensasjonssøknad

RS 222/14

Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 1719/271/38 Jørås - Kjell Steinar Jørås - godkjent.

RS 223/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/37/181 Skaun 2 - Sør-Inntrøndelag Høgskolelag - Tomt til internatbygg - Godkjent

RS 224/14

Revidert søknad om fasadeendring og tilbygg av garasje og terrasse/balkong til bolig  - 1719/1/59 - Staupslia 24, 7603 Levanger, Bjørn Storli - Godkjent garasje

RS 225/14

Søknad om ombygging/innredning av hybel i bolighus - 1719/2/37 Bambergvegen 2 A - Guri Gunnes- Godkjent

RS 226/14

Vedtak - Flytting av vareport - 1719/314/317 Moafjæra 10 - BE Moafjæra 10 AS - Godkjent

RS 227/14

Søknad om oppføring av nytt internatbygg - Rammetillatelse - 1719/37/181 Skaun 2 -  Skogn Folkehøgskole - Godkjent.

RS 228/14

Søknad om oppføring av tak over terrasse - 1719/275/478 - Ludvig Bremers veg 8, 7604 Levanger - Ragnar Leverås - Godkjent

RS 229/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/263/11 Skånes nedre - Steinar Hojem - Godkjent

RS 230/14

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/273/36 Leirabekkvegen 6 - Bjørn Pedersen - Godkjent

RS 231/14

Revidert søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - 1721/225/6/1 - Stormoen østre- Harry Stormo og John Henrik Stormo - Godkjent

RS 232/14

Søknad om riving av gammel altan/oppføring av ny altan til bolighus - 1719/265/11 - Sætersmyra 326, 7609 Levanger - Gunnhild og Idar Valstad - Godkjent

RS 233/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/6/111 - Kælvtrøa 6, 7602 Levanger - Kjønstadmarka boligfelt etappe 1 - Espen Munkvold - Godkjent

RS 234/14

Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/158/18 Falstadberget 10 - Marius og Siv Anita Brenne - Godkjent

RS 235/14

Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1719/31/8 - Nyheim - Støreshøgda 24, 7620 Skogn - Inger Elin Løvås - Godkjent

RS 236/14

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/345/6 - Ratbua - Mads Kristian Laugsand - Godkjent

RS 237/14

Søknad om oppføring av skihytte/klubbhus - 1719/316/1 Storlidalen - Frol IL - Godkjent

RS 238/14

Søknad om oppføring av driftsbygning for slaktegris - 1719/5/5 - Ytternesset 104, 7607 Levanger - Ola Lind - Godkjent

RS 239/14

Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1719/54/23 Bjørnangvegen 55 - Per Anders Hoven - Godkjent

RS 240/14

Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging/fasadeendring - 1719/315/226 Kirkegata 11 - Levanger kommune - Godkjent

RS 241/14

Søknad om riving av eksisterende naust/oppføring av nytt naust - 1719/158/2 Falstadberget - Jan Vegar Dalen - Godkjent

RS 242/14

Søknad om oppføring av enebolig m/leilighet og garasje - 1719/54/25 Bjørnangvegen 32 - Christoffer Berg - Godkjent

RS 243/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/198/1 Åsen Bygdealmenning - Etablering av to punktfester - Tomt nr 162 og 178 - Godkjent

RS 244/14

Endringssøknad om bolighus m/garasje - 1719/275/912 - Skolevegen 15 D - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 245/14

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/91 Nylandet 6 - Astrid Rygvik Grøset - Godkjent

RS 246/14

Søknad om oppføring av garasje som tilbygg til bolighus - 1719/52/19 Bergslia 14 - Geir Øyen - Godkjent

RS 247/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/339/1 - Bjørvik øvre - Øystein Nøst - To boligtomter - Godkjent

RS 248/14

Søknad om plassering av kunst - hest og slede - i Sjøparken - 1719/315/4 Levanger - Levanger kommune Kommunalteknikk - Godkjent

RS 249/14

Søknad om bruksendring av bod til soverom - 1719/3/270 - Gjemblevegen 26 L, 7602 Levanger - Harald Hildrum - Godkjent.

RS 250/14

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/345/6 Ratbua - Mads Kristian Laugsand - Godkjent

RS 251/14

Søknad om fasadeendring på bolighus - 1719/3/32 - Jacob Schives veg 14, 7603 Levanger - Rolf Engstrøm - Godkjent

RS 252/14

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/227/1/1 Hopla 61 - Tor Magne Skorstad - Godkjent

RS 253/14

Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/13/92 Rognhaugen 1 - Kjetil Ravlo - Godkjent

RS 254/14

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/275/218 - Ulvevegen 5, 7604 Levanger - Egil Skjelbred - Godkjent

RS 255/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/262/7 Norsve - Anita Haugen - godkjent.

RS 256/14

Søknad om oppføring av 3 stk murer - 1719/16/119  Vårtunvegen 10 - Morten Lynmo - Godkjent

RS 257/14

Søknad om tilbygg til bolighus og oppføring av garasje - 1719/92/4 - Nesgardsvegen 20,7620 Skogn - Gudmund Nesgård - Godkjent

RS 258/14

Revidert søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje som tilbygg til bolighus samt oppføring av stue, oppholdsrom, bod og loftsareal som tilbygg til bolig- 1719/314/183 - Jordbærstedet 3, 7606 Levanger - Tore Forbord - Godkjent

RS 259/14

Søknad om oppføring av bulklager - 1719/34/253 - Mule Sorteringsanlegg, 7609 Levanger - Retura IR AS - Godkjent

RS 260/14

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/361/22 Tomt nr 10 Osnebben - Guri og Frode Johansen - Godkjent

RS 261/14

Revidert søknad om tilbygg til bolighus og riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/275/426 - Bøkestien 8, 7604 Levanger - Hilde Munkeby og Adeeb Hanna Hanti - Godkjent

RS 262/14

Søknad om klopplegging i Øvre Forra Naturreservat - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Godkjent

RS 263/14

Søknad om fasadeendring på bolighus - 1719/1/140 Solglimt - Randi Aina Sagen - Godkjent

RS 264/14

Søknad om oppføring av nedgravd avfallsanlegg - 1719/315/265 Gunnlaug Ormstunges gate 2 - Sagas Hall Borettslag - Godkjent

RS 265/14

Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/314/22 - Branesvegen 13, 7606 Levanger - Steinar Hågensen - Godkjent

RS 266/14

Revidert søknad om oppføring av støttemur langs grense - 1719/18/131 - Sjømarkvegen 29, 7606 Levanger - Geir Olav Jensen - Godkjent

RS 267/14

Søknad om flytting av garasje - 1719/232/36 - Wangberg, 7633 Frosta - Gunnar Barstad - Godkjent

RS 268/14

Søknad om oppføring av veranda - 1719/289/18 Kløvjanvegen 77 - Jan Jacobsen - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 11.06.2014 15:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051