Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 11.06.14
Tid: kl. 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 40/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 41/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 42/14 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble lille utredning vedtak
PS 43/14 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18, 23 utredning vedtak
PS 44/14 Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2 utredning vedtak
PS 45/14 Detaljregulering for Brubakken utredning vedtak
PS 46/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380 utredning vedtak
 PS 47/14 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl. utredning vedtak
 PS 48/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset utredning vedtak
 PS 49/14 Detaljregulering for Åsen sentrum utredning vedtak
 PS 50/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25 utredning vedtak
 PS 51/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32 utredning vedtak
 PS 52/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum utredning vedtak 
PS 53/14 1719/1/1 - Områderegulering Staup utredning vedtak 

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingvill Berg Fordal  ap  medlem  ap/sp/krf  Torbjørn Andre Moe 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, Åsmund Brygfjeld 

Merknader

Ekstraordinært møte i Plan- og utviklingskomiteen onsdag 18. juni 2014 1,5 timer før kommunestyrets møte (kl. 15:30).

Behandlingsrekkefølge: Sak 50/14 ble behandlet før sak 43/14

 

 

PS 40/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

  

PS 41/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV og Børge Lund, KRF

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV og Børge Lund, KRF
Til toppen av siden

 

 

PS 42/14 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble lille

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Gjemble lille, siste rev. 29.05.2014, med bestemmelser sist rev. 30.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Gjemble lille, siste rev. 29.05.2014, med bestemmelser sist rev. 30.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

  

 

PS 43/14 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18, 23

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2014.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Vebjørn Haugom, H på vegne av H, Ap, SP og KRF:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.12 sendt på høring og offentlig ettersyn.

Forslag til tillegg fra Ingvill Berg Fordal, Ap, på vegne av AP, SP og KRF:

 1. PUK henstiller til at utbygger kontakter SINOT for å finne løsning for å sikre fortrinnsrett for studenter.
 2. PUK ber utbygger vurdere å samle bodene, evt. redusere antall. Dette for å ivareta estetikken.


Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP 

Avstemning:

Alternativ mellom rådmannens forslag til vedtak og fellesforslag fremmet i møtet:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Forslag til tillegg pkt. 1 vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Forslag til tillegg pkt. 2 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.12 sendt på høring og offentlig ettersyn.

 1. PUK henstiller til at utbygger kontakter SINOT for å finne løsning for å sikre fortrinnsrett for studenter.
 2. PUK ber utbygger vurdere å samle bodene, evt. redusere antall. Dette for å ivareta estetikken.
  Til toppen av siden

 

 

PS 44/14 Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Fåraaunet Åsenfjord, sist revidert 14.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Fåraaunet Åsenfjord, sist revidert 14.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 45/14 Detaljregulering for Brubakken

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Brubakken vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Brubakken vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Lins veg 2, datert 23.05.2014, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Lins veg 2, datert 23.05.2014, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 47/14 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl.

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Korsbakken, datert 28.05.14, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Lars Petter Holan, Ap:

Tilførselsveg til nye boliger som går via gårdsvei i sør, rett nord for felt B4, tas inn som tillegg i planen.

Saksordfører:

Vebjørn Haugom, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til tillegg vedtat med 7 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Korsbakken, datert 28.05.14, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Tilførselsveg til nye boliger som går via gårdsvei i sør, rett nord for felt B4, tas inn som tillegg i planen.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Det henstilles til Sykehuset Levanger om å komme med en plan for erstatning av tapet av P-plasser for sine ansatte.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Det henstilles til Sykehuset Levanger om å komme med en plan for erstatning av tapet av P-plasser for sine ansatte.
Til toppen av siden

 

 

PS 49/14 Detaljregulering for Åsen sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 50/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Helge Ingstads veg 1 og 3, datert 03.06.2014, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Helge Ingstads veg 1 og 3, datert 03.06.2014, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 51/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 2.3 (utomhusplan) suppleres med støyskjerm.
 • § 3: Det tilføyes at kravet om minst 25 m2 leke- og oppholdsareal gjelder pr. boenhet.
 • § 2.4 (støy) suppleres med: «Støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før ny boligbebyggelse tas i bruk.»


Detaljregulering for Staupslia 14, datert 12.05.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, Ap, på vegne av Ap, SP og Krf:

Det bør sees nærmere på trafikksikkerheten, og det anbefales at saken sendes Trafikksikkerhetsutvalget.

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, Ap:

Det anbefales at utnyttelsesgraden reduseres noe, da den er meget høy.

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Berget avvist med 6 mot 5 stemmer. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 2.3 (utomhusplan) suppleres med støyskjerm.
 • § 3: Det tilføyes at kravet om minst 25 m2 leke- og oppholdsareal gjelder pr. boenhet.
 • § 2.4 (støy) suppleres med: «Støyavbøtende tiltak skal være gjennomført før ny boligbebyggelse tas i bruk.»


Detaljregulering for Staupslia 14, datert 12.05.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Det bør sees nærmere på trafikksikkerheten, og det anbefales at saken sendes Trafikksikkerhetsutvalget.
Til toppen av siden

 

 

PS 52/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Til toppen av siden

 

 

PS 53/14 1719/1/1 - Områderegulering Staup

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer av bestemmelsene:

 • Grad av utnytting angis for offentlig eller privat tjenesteyting 2 (barnehagen).
 • §§ 7.1 og 7.4: Høydegrunnlag for kotehøyder angis (NN1954, jf. plankart).
 • Ny § 3.5: «Grenseverdiene for støy angitt i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes».
 • § 4.2, tilføyelse: «For hver boenhet skal det opparbeides minst 25 m2 felles uteoppholdsareal».
 • Minimum parkeringsdekning, iht. relevante bestemmelser i kommuneplanens arealdel, tilføyes. Parkeringskrav for kolonihagene tilføyes også.


Forslag til områderegulering for Staup, rev. 16.05.2014, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer av bestemmelsene:

 • Grad av utnytting angis for offentlig eller privat tjenesteyting 2 (barnehagen).
 • §§ 7.1 og 7.4: Høydegrunnlag for kotehøyder angis (NN1954, jf. plankart).
 • Ny § 3.5: «Grenseverdiene for støy angitt i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes».
 • § 4.2, tilføyelse: «For hver boenhet skal det opparbeides minst 25 m2 felles uteoppholdsareal».
 • Minimum parkeringsdekning, iht. relevante bestemmelser i kommuneplanens arealdel, tilføyes. Parkeringskrav for kolonihagene tilføyes også.


Forslag til områderegulering for Staup, rev. 16.05.2014, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.06.2014 09:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051