Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14 - sak 84/14 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 12.11.14 77/14

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre referatsaker

RS 532/14

Søknad om terrengtilpassing av tomt og opparbeidelse av veg - 1719/207/113 Sørfossen 20 - Knut Risberg  Godkjent

RS 533/14

Søknad om garasje i bakgård - 1719/315/40 Kirkegata 71 - Hege Udbye og Roger Rein - Godkjent

RS 534/14

Søknad om oppføring av bolighus på tomt nr 8 - 1719/207/119 - Sørfossen 8, 7630 Åsen - Anne Grete og Jørgen Reitan - Godkjent

RS 535/14

Søknad om oppføring av garasje som tilbygg til bolighus - 1719/208/23 - Stasjonsvegen 6 - Erlend Størdal - Godkjent

RS 536/14

Endringssøknad om oppføring av bolighus  - 1719/94/7 Auringberget - Margrete Stenstad og Bjørnar Nilsen - Godkjent

RS 537/14

Søknad om installasjon av løfteplattform m/sjakt - 1719/1/383 - Hegglia 1 - 3 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 538/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/32/225, 227 og 228 Reemyra - Reemyra AS - Tomt til Reemyra Borettslag - Godkjent

RS 539/14

Søknad om oppføring av rampe i betong ved Backlund Hotell - 1719/315/18 Kirkegata 41, 7600 Levanger - Backlund Hotell Eiendom AS v/Norlandia Eiendom AS - Godkjent

RS 540/14

Søknad om oppføring av levegg - 1719/3/341 Sivs veg 5 F - Lene Stamnes- Godkjent

RS 541/14

Vedtak - Delingstillatelse - Fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/44/10 Lønset - Oddleiv Terje Brenne - Godkjent

RS 542/14

Søknad om endring av tillatelse utforming av ramper og trapp på fortau - 1719/315/226 - Kirkegata 11 - Godkjent

RS 543/14

Søknad om oppføring av bod/lysthus - 1719/13/91 Kleivstuvegen 19 - Karl Martin Haugen og Tove Nordgaard - Godkjent

RS 544/14

Søknad om oppføring av utestue og pergola m/tak - 1719/13/13 Eidsbotnvegen 57 - Hege og Jarle Nesbø - Godkjent

RS 545/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus og støttemur - 1719/6/93 Nordengbakkan 3 - Godkjent

RS 546/14

Søknad om fasadeendring av bolighus - 1719/1/90 Eidsbotnvegen 6 - Tor Åge Ingvaldsen - Godkjent

RS 547/14

Søknad om endring av ansvarsrett - 1719/314/412 Moafjæra 8 - BE Moafjæra 8 AS - Godkjent

RS 548/14

Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1719/183/1 Sonstad nedre - Sveinung Husby - Godkjent

RS 549/14

Søknad om dispensasjon vedr 100-metersregel for riving av hytte/oppføring av ny hytte samt tilbygg, eventuelt restaurering og oppføring av tilbygg og oppføring av veg inn til hytta - 1719/162/1/3 - Gevik/Ekne Roar Kambuås - Godkjent

RS 550/14

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/312/18 Tomt nr 6 Brubakken - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 551/14

Søknad om installasjon av løfteplattform - 1719/212/11 - Lunden - Øra Eiendom Verdal AS - Godkjent

RS 552/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/13/54 Sørkleiva 1 - Ørjan Pedersen - Godkjent

RS 553/14

Søknad om etablering av nedgravd avfallssystem - 1719/3/367 - 1719/3/368 - 1719/3/366 og 1719/3/407 Verdandes veg - Godkjent

RS 554/14

Søknad om oppføring av hagebod - 1719/275/164  Jamtvegen 19 - Sigurd Bratland - Godkjent

RS 555/14

Søknad om utskifting av heis - 1719/315/18 - Kirkegata 39 - 41 - Backlund Hotell Eiendom AS - Kirkegata 39-41, 7600 Levanger - Godkjent

RS 556/14

Søknad om riving av uthus - 1721/18/108 Gamle Kongeveg 3 - Ragnar A Ness - Godkjent

RS 557/14

Søknad om oppføring av 4 stk rekkehus - 1719/16/147 Sørlia - Bygg Holding AS - Godkjent

RS 558/14

Søknad om oppføring av tak over inngangsparti - 1719/314/230 Tyttebærvegen 8 J - Godkjent

RS 559/14

Søknad om innglassing av veranda - 1719/315/76 Kirkegata 10 - Sandra G Olsen - Godkjent

RS 560/14

Søknad om oppføring av hagebod - 1719/275/933 Nordlia 8 - Karl Heinz Cegla - Godkjent

RS 561/14

Søknad om bruksendring av rom i kjeller til kjellerstue - 1719/275/468 Okkenhaugvegen 17 G - Renate Aslaksen - Godkjent

RS 562/14

Søknad om bruksendring fra hybler til to leiligheter i sokkel i leilighetsbygg - 1719/275/107 - Godkjent

RS 563/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/303/24 Myrsveet - Einar Andre Hogstad - Boligtomt - Godkjent

RS 564/14

Søknad om ettergodkjenning av tilbygg til bolighus - 1719/275/295 Sommervegen 9 B - Karl Erik Hokstad - Godkjent

RS 565/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/272/5 Bækkaenget vestre - Asbjørn Johnsen - Tilleggsareal til 1719/272/2 , 1719/272/20 og 1719/272/23 - Godkjent

RS 566/14

Søknad om oppføring av skilt og reklameinnretninger for Boots apotek - 1719/314/108 Magneten - Boots Norge AS  - Godkjent

RS 567/14

Søknad om midlertidig brukstillatelse hytte - 1719/244/1/12 - Djupvika - Aage Wigum - Avslått

RS 568/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/73/19 Gottås Boligfelt I - Levanger kommune - 3 boligtomter - Godkjent

RS 569/14

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/332/35 Lynghaugen - Godkjent

RS 570/14

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/6/86 Klostervegen 1 - Lisbeth Strand og Jørgen Aftret - Godkjent

RS 571/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/312/18 Brubakken boligfelt - Øra Boligutvikling AS - 16 Boligtomter og fellesarealer - Godkjent

RS 572/14

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/39/2 Heggstad - Karl Håvard Brenne - Godkjent

RS 573/14

Søknad om fasadeendring og ominnredning av bygning - 1719/274/13 - Trekanten 6 Levanger AS, 7604 Levanger - Godkjent

RS 574/14

Endelig referat fra meklingsmøtet 131014 - Detaljregulering Åsvegen 15-17 - Skogn

RS 575/14

Søknad om tilbygg - 1719/54/4 - Bygdavegen 310 - Erlend og Beatrice Lorås - Godkjent

RS 576/14

Revidert søknad om oppføring av tak over veranda og bod - 1719/276/131 Alosavegen 43 - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.12.2014 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051