Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 - sak 24/14 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14 24/14

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

RS 115/14

Søknad om oppføring av 4 stk to-mannsboliger m/carport - 1719/1/383 Hegglia 1 - 3 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 116/14

Søknad om fasadeendring bolighus og påbygg av leilighet over garasje - 1719/275/174 Skolevegen 3 - Mads Oliver Jenssen - Godkjent

RS 117/14

Kommunens vedtak stadfestes - klage over tillatelse til oppføring av uthus 1719/267/43 - kopi av brev til Johannes Fossum

RS 118/14

Søknad om utvidelse av eksisterende sanitæranlegg - 1719/303/10 Munkeby søndre - Håkon Fiskvik - godkjent.

RS 119/14

Statens vegvesens vurderinger vedr. gjeåpning av tidligere avkjørsel fra nord på Gråmyra E6 - kopi av brev til Erling Hagnes m.fl

RS 120/14

Revidert søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 1719/242/1 - Djupvikvegen 14, 7632 Åsenfjord - Erik Undlien - Godkjent

RS 121/14

Søknad om riving av eldre hytte/oppføring av ny hytte - 1719/372/1/51 Reinsjø Statsalmenning - Bård Gunnar Furunes - Godkjent

RS 122/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/48 - Gamle Kongeveg 38, 7604 Levanger . Marit Noem og Vidar Berg - Godkjent

RS 123/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/2/21 Heimstad - Bjørn Salater - godkjent.

RS 124/14

Søknad om utslipp fra mindre renseanlegg - 1719/154/9 - Siemsvegen 62 - Asberg Sigurgeirsson - Godkjent

RS 125/14

Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/350/4 Myr øvre - Nils Ivar Myhr - godkjent.

RS 126/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/277/5 Norheim - Sverre Moe - To bebygde tomter - Godkjent

RS 127/14

Søknad om oppføring av brygge etter storm - 1719/97/7 - Lanberget Leirsted, 7620 Levanger - Godkjent

RS 128/14

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av fritidsbolig - 1719/232/173 - Tomt nr. 11 Lo Sør - Godkjent

RS 129/14

Søknad om oppføring av utebod ved hytte - 1719/316/1/41 Tomt nr 4 Frol Bygdealmenning - Jan-Erik Larsen - Godkjent

RS 130/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/274 - Gimlev. 14, 7605 Levanger - Tor Strand og Wenche Heggdal - Godkjent

RS 131/14

Revidert søknad om oppføring av veranda m/levegg - 1719/241/3 - Sandvikvegen 2B, 7632 Åsenfjord - Godkjent

RS 132/14

Søknad om innsetting av ny ytterdør - 1719/275/749 Ulvevegen 1 - Elisabeth Oljemark - Godkjent

RS 133/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/272/27 Mellomvegen 13 - Sondre Arntzen Lomsdal - Godkjent

RS 134/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/17 Staupshaugen - Levanger kommune - 4 punktfester for eksisterende naust - Godkjent

RS 135/14

Søknad om bruksendring til systue/skinnverksted/bolig og tilbygg til bygning - 1719/358/2 Veaberget - Olav Wandsvik - Godkjent

RS 136/14

Søknad om godkjenning av utleieleilighet i kjeller - 1719/37/20 Konvalvegen 35 - Magnar Brandseth - godkjent.

RS 137/14

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/387 Felt B 3 Momarka - Future Eiendom AS - To boligtomter (tomt 1 og 2) - Godkjent

RS 138/14

Søknad om rehabilitering av anneks og oppføring av mur ved fritidsbolig - 1719/232/62 Bjørnhiet - Sagtun - Olve Rydning - Godkjent

RS 139/14

Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1719/32/194 - Sollia, 7630 Skogn - Arne Sandneseng - Godkjent

RS 140/14

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/133/30 - Sjøenget, 7624 Ekne - Tove Irene Bragstad - Godkjent

RS 141/14

Søknad om oppføring av nærmiljøanlegg - turn og klatreløype - 1719/275/567 Lekeplass Ankolm - Ankolmplassens naboring - Godkjent

RS 142/14

Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/232/81 Lobakken - Tove Ingun H og Ivar Saksvik - Godkjent

RS 143/14

Søknad om oppføring av sprinkleranlegg - 1719/275/798 - Okkenhaugsv. 18, Bygg A,B og C - 7604 Levanger - Asylmottaket - Godkjent

RS 144/14

Søknad om endring av tillatelse ansvarsrett - 1719/74/7 og 8 - 7623 Ronglan - Stig Arild Lunde - Godkjent

RS 145/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/239/1 Nesjø - Anita Nesjø Tvete - godkjent.

RS 146/14

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/182/18 Dullumgrenda - Hågen Vedul - Godkjent

RS 147/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/274 - Gimlev. 14, 7605 Levanger - Tor Strand og Wenche Heggdal - Godkjent

RS 148/14

Søknad om riving av eldre uthus 1/oppføring av nytt og bruksendring av uthus 2 til oppholdsrom - 1719/154/9 - Siemsvegen 62 - Asberg Sigurgeirsson - Godkjent

RS 149/14

Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1719/133/30 - Sjøenget, 7624 Ekne Tove Irene Bragstad - Godkjent

RS 150/14

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/170 - Lo Sør, 7632 Åsenfjord, Levanger - Ragnhild Lie og Terje Petersen - Godkjent

RS 151/14

Kopi - Fylkesmannen avviser klagen - klage over detaljreguleringsplan for Ekne småbåthavn og friluftsområde

RS 152/14

Søknad om legging av ny vannledning Gustadgrenda - Gustadgrenda Vasslag SA - godkjent.

RS 153/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/1/22 Eidsbotnvegen 39 - Brith Helene Høvik Nyborg - godkjent.

RS 154/14

Søknad om godkjenning av endring for oppføring av uthus - Håkon den godes gate 32 B - 1719/315/90 Godkjent

RS 155/14

Søknad om endring av tillatelse - 1719/275/911 - Skolevegen 15 C - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 156/14

Revidert søknad om bruksendring av bod til soverom - 1719/18/85 - Hyllevegen 18C, 7606 Levanger - Stine Lynmo - Godkjent

RS 157/14

Søknad om oppføring av garasje - 1719/303/67 Munkeby Mariakloster - Munkeby Mariakloster v/Joel Regnard - Godkjent.

RS 158/14

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/32/109 Gustav Sjaastads veg 1 - Erlend Grotterød - Godkjent

RS 159/14

Søknad om bruksending av bod til soverom - 1719/314/54 Movaldet 10 F - Kathrine H Nøst og Tor Ivar Barstad - Godkjent.

RS 160/14

Søknad om rehabiltering av skorstein - 1719/32/41 Skoglia - Stig Hermo - godkjent.

RS 161/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/1/121 Staupslia 10 - Jens Petter Hoel - godkjent.

RS 162/14

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger Havn for 1719/315/297 Helga Den Fagres gate 12 - godkjent.

RS 163/14

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/242/5 Søraunet - Aud K Søraune Gamlemshaug - godkjent.

RS 164/14

Søknad om rammetillatelse for tilbygg av ny boenhet til eksisterende bolighus - 1719/275/116 Gamle Kongeveg 76 - Astrid Lehn - Godkjent rammesøknad

RS 165/14

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendom i forbindelse med makeskifte mellom 1719/133/2 Sjøenget og 1719/137/1 Gustad vestre - Roger Rundhaug og Johan A Gustad - Godkjent

RS 166/14

Søknad om utvidelse av terrasse - 1719/3/185 - Tors Veg 16B, 7602 Levanger - Kasper Børseth Fostad - Godkjent 

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 09.04.2014 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051