Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.04.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 09.04.14
Tid: 13:00 - 15:15 - Befaring Skillelia fra kl. 12, oppmøte Luksuskorsen, Skogn

Sakliste (rev. 04.04.14) som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 24/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 25/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 26/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum utredning vedtak
PS 27/14 Planprogram for områderegulering Skillelia utredning vedtak
PS 28/14 Restaureringsfondet 2013 utredning vedtak
PS 29/14 Søknad om oppføring av Solsia uteservering i Tollbugata for 2014 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 30/14 Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy utredning vedtak
PS 31/14 Detaljregulering Åsvegen 15-17 Skogn utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad/møter for
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingvill Berg Fordal  ap  varamedlem ap/sp/krf   x  Svein Erik Veie 
Knut Sigurd Hjelmstad  varamedlem  h/v/sv   x Gerd Haugberg  
Per Olav Gilstad h varamedlem h/v/sv x Vebjørn Haugom


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, barn- og unges representant Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld

Orienteringer:

 

 

PS 24/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 25/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Per Olav Gilstad, H, og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Per Olav Gilstad, H, og Gunnar Morten Løvås, SV
Til toppen av siden

 

 

PS 26/14 Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Stadionparken – del av Levanger sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Børge Lund, KRF

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Stadionparken – del av Levanger sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/14 Planprogram for områderegulering Skillelia

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Skillelia, datert 20.12.12, rev. 15.03.14, fastsettes ikke.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Torbjørn Andre Moe, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Vedlagte forslag til planprogram for Skillelia, datert 20.12.12, rev. 15.03.14, fastsettes.

Forslag til tillegg til rådmannens innstilling fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Skillelia vurderes i neste rullering av kommuneplanens arealdel

Saksordfører:

Torbjørn Andre Moe, AP 

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak og fellesforslag til innstilling fremmet i møtet:

Fellesforslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

Innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for Skillelia, datert 20.12.12, rev. 15.03.14, fastsettes.
Til toppen av siden

 

 

PS 28/14 Restaureringsfondet 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2013:

Totalt kr. 133.000

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2013:

Totalt kr. 133.000

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/14 Søknad om oppføring av Solsia uteservering i Tollbugata for 2014 - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2013.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2014.

Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2013.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2014.

Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
Til toppen av siden

 

  

PS 30/14 Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr, Ytterøy, sist rev. 13.02.2014.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr, Ytterøy, sist rev. 13.02.2014.

Til toppen av siden

 

 

PS 31/14 Detaljregulering Åsvegen 15-17 Skogn

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Åsvegen 15-17, datert 18.03.2014, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.04.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV

PUK anmoder utbyggerne i Skogn sentrum, Åsvegen og Sentrumsgården, om å samordne sine prosjekter for å ta vare på det estetiske visuelle bildet i Skogn sentrum. 

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Løvås enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Åsvegen 15-17, datert 18.03.2014, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

PUK anmoder utbyggerne i Skogn sentrum, Åsvegen og Sentrumsgården, om å samordne sine prosjekter for å ta vare på det estetiske visuelle bildet i Skogn sentrum.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 25.04.2014 09:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051