Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.12.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 05.12.12
Tid: 13:00 - 14:00

Sakliste som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 84/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 85/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 86/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen utredning vedtak
PS 87/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2 utredning vedtak
PS 88/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - felt B2 Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 89/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Kjell Olav S. Einarsve sp varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, barn- og unges representant Berit Sunnset VoldsethÅsmund Brygfjeld  

 
Merknader
Orientering fra Trafikksikkerhetsutvalget ved Kjell Olav S. Einarsve, SP
        Til toppen av siden

 


PS 84/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden


 

 

PS 85/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Børge Lund, KRF og Vebjørn Haugom, H

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Børge Lund, KRF og Vebjørn Haugom, H
        Til toppen av siden


 

 

PS 86/12 1719/ 207/104 m.fl. - Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til endring av reguleringsplan Fossingtrøa, datert 09.09.2012, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Det forutsettes at evt. jernbaneundergang ved Lunden finansieres gjennom spleiselag. Utbygging av Fossingtrøa inngår i medfinansieringen ut fra en fordelingsnøkkel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Astrid Juberg Vordal, AP:
Som rådmannens forslag med unntak av følgende setning:
“Det forutsettes at evt. jernbaneundergang ved Lunden finansieres gjennom spleiselag. Utbygging av Fossingtrøa inngår i medfinansieringen ut fra en fordelingsnøkkel.”

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Vordal:
Vordals forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til endring av reguleringsplan Fossingtrøa, datert 09.09.2012, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 87/12 1719/315/1/4 - Detaljregulering Sagbrukstomta 2

Rådmannens forslag til innstilling:
Rådmannen framsetter 3 alternative innstillinger:
Alternativ A:
• Boligområde B1 reguleres til 3 etasjer med kjellerparkering. B2 reguleres som foreslått i opprinnelig planforslag. Det forutsettes at det for B1 gjennomføres en geoteknisk undersøkelse som muliggjør en slik løsning innen akseptable økonomiske rammer. Planforslaget sendes tilbake.

Alternativ B:
• Boligområde B1 reguleres til 3 etasjer med parkering i 1. etasje eller i delvis nedsenket parkeringskjeller. Behovet for geoteknisk undersøkelse vurderes av geoteknikker. Planforslaget sendes tilbake.

Alternativ C (Opprinnelig planforslag):
• Planløsningen med de endringer som er gjort vedtas i henhold til planforslag sendt på høring. Forslag til detaljregulering for Sagbrukstomta 2, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Reguleringsbestemmelsene er laget for opprinnelig planforslag alternativ C. Med evt. tilbakesending av saken etter alt A eller B vil bestemmelsene bli revidert.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling alternativ C enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Planløsningen med de endringer som er gjort vedtas i henhold til planforslag sendt på høring. Forslag til detaljregulering for Sagbrukstomta 2, sist rev. 21.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden


 

 

PS 88/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - felt B2 Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til innstilling:
Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2, med plankart revidert 07.11.2012 og bestemmelser sist rev. 09.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører:
Ingvill Berg Fordal, AP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2, med plankart revidert 07.11.2012 og bestemmelser sist rev. 09.11.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 89/12 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Momarka II, område B1, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.12.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra rådmannen:
Tillegg til bestemmelsene, lekeplass, §3.2: “Plassen skal inngjerdes.”

Saksordfører:
Vebjørn Haugom, H

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til tillegg enstemmig tilrådt.

INNSTILLING:
Tillegg til bestemmelsene, lekeplass, §3.2: “Plassen skal inngjerdes.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Momarka II, område B1, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 05.12.2012 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051