Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13 - sak 76/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 04.12.13 76/13

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

RS 516/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/314/72 Kvikstadfalta 6 - Audun Nordahl - godkjent.

RS 517/13

Søknad om riving av pipe ved Sykehuset Levanger - 1719/314/4 - Godkjent

RS 518/13

Vedtak - Riving av eldre naust/oppføring av nytt felles naust - 1719/371/1 Grønningen - Kolbjørn Fostad - Godkjent

RS 519/13

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte- 1719/229/84 - Godkjent

RS 520/13

Revidert søknad om oppføring av hytte - 1719/198/1 Tomt nr 162 - Halldis Almlid Ringen - Godkjent

RS 521/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/1/38 Staupslia 47 - Dag Gulaker - godkjent.

RS 522/13

Søknad om oppføring av 5 stk eneboliger i kjede m/carport og utebod - 1719/275/103 - Godkjent

RS 523/13

Søknad om oppføring av uthus/anneks og badstue - 1719/309/60 Halsan - Nils Heitlo - Godkjent

RS 524/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/361/1 Osen - Mari Anne og Olav Norvik - Fradeling av hyttetomter - Tomt 3 og 10 - Godkjent

RS 525/13

Revidert søknad om oppføring av driftsbygning for svineproduksjon - 1719/158/1 - Godkjent

RS 526/13

Søknad om oppføring av gjødselkumme - 1719/5/5 Rønning - Odd Arne Lind - Godkjent

RS 527/13

Søknad om restaurering/fasadeendring og bruksendring av bolighus - 1719/229/84 - Godkjent

RS 528/13

Delingstillatelse - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/85/2 Veie nordre - Kåre Skilbrigt - Innvilget

RS 529/13

Søknad om oppføring av fritidsbolig etter brann - 1719/244/1/19 - Godkjent

RS 530/13

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 1719/288/45 - Godkjent

RS 531/13

Søknad om ferdigattest driftsbygning - 1719/357/2 - godkjent

RS 532/13

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/178 Tomt nr 197 Skogn Bygdealmenning - Liv Sivertsen - godkjent

RS 533/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/273/58 Røstadlia nedre 7 - Runar Hofstad Isaksen - Godkjent

RS 534/13

Søknad om ferdigattest tilbygg driftsbygning - 1719/357/2 - godkjent

RS 535/13

Vedtak - Fradeling av tilleggsareal til 1719/126/1 fra eiendommen 1719/100/7 Augdal østre - Inge Augdal - Godkjent

RS 536/13

Søknad om oppføring av uthus og anneks ved hytte - 1719/127/3 Nauste øvre - Ola Bye - godkjent.

RS 537/13

Revidert søknad om oppføring våningshus med to boenheter - 1719/208/9 - Fossen - Gunnar Stormoen - avslag

RS 538/13

Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/176/1 Risberg - Knut Fanum - Innvilget

RS 539/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/1/369 Berglivegen 7 A - Johan Gangås - Godkjent

RS 540/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/271/40 - Godkjent

RS 541/13

Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/1/190 - Staupslia 43, 7603 Levanger - Eh Wah Win - Godkjent

RS 542/13

Revidert søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/5/5 - Nesset, 7607 Levanger - Ola Lind - Godkjent

RS 543/13

Søknad om riving av eksisterende garasje - 1719/315/268 Sjøgata 42 A - Levanger kommune Bygg og eiendom - Godkjent

RS 544/13

Revidert søknad om oppføring av vinterhage som tilbygg til bolighus - 1719/275/789 - Godkjent

RS 545/13

Søknad om riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 1719/232/84 - Godkjent

RS 546/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/271/16 Røstadlia øvre 6 - Ellen Merethe G Hallem - Fradeling av bebygd boligtomt - Godkjent

RS 547/13

Søknad om terrasser og tilleggsisolering/skifte av panel og vinduer - 1719/2/271 Joplassvegen 2 - Joplassen Borettslag - Godkjent

RS 548/13

Søknad om oppføring av støttemur - 1719/275/938 Elverhøyvegen 4 - Stiklestad Eiendom Nordlijordet AS - godkjent.

RS 549/13

Søknad om riving av eksisterende vindfang/oppføring av nytt inngangsparti - 1719/13/20 Eidsbotnvegen 46 - Birger Thurn-Paulsen - Godkjent

RS 550/13

Vedtak - Punktfeste - 1719/243/1/98 Tomt nr 88 Løvtagnen - Irene Løvtangen - Godkjent

RS 551/13

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/162/11 Trollhaug - Anita Moe - Godkjent

RS 552/13

Søknad om tilbygg av lasterampe til industribygg - 1719/265/15 - Godkjent

RS 553/13

Søknad om sanering av planovergang og ny adkomstveg og gang- og sykkelveg - Nossumhyllan - Jernbaneverket - Godkjent

RS 554/13

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av boligbygg med 6 leiligheter - 1719/275/938 Elverhøyvegen 4 - Stiklestad Eiendom Nordlijordet AS - godkjent.

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 04.12.2013 18:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051