Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 - sak 45/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 02.10.13 54/13

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

 

RS 394/13

Søknad om oppføring av bolighus og carport - 1719/275/940 Nordlia 2 - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 395/13

Søknad om oppføring av tilbygg til skihytte - 1719/198/1/11 Åsen Bygdealmenning - IL Aasguten - Godkjent

RS 396/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås - To boligtomter - Godkjent

RS 397/13

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - Birger Thurn-Paulsen - Nesheimvegen 35 - 1719/16/140 - innvilget

RS 398/13

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/19/1 Skogn Prestegård - Opplysningsvesenets fond - Innløsning av feste 1 - Godkjent

RS 399/13

Vedtak - Fradeling av areal til vegformål fra eiendommen 1719/275/11 Rønningsbergvgen 3 - Kirstsi Leira og Rolf Eriksson - Godkjent

RS 400/13

Søknad om oppføring av boligbygg med 6 leiligheter - 1719/275/938 Elverhøyvegen 4 - Stiklestad Eiendom Nordlijordet AS - Godkjent

RS 401/13

Søknad om oppføring av brakkerigg i forbindelse med oppussing av lokstall - 1719/315/2 - Jernbanegata 14, 7600 Levanger - Godkjent

RS 402/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/232/14 Langøya - Arvid Langø - Fradeling av feste 4 -Godkjent

RS 403/13

Søknad om innglassing av veranda - 1719/315/76 - Kirkegata 10, 7600 Levanger - Peter Havdal - Godkjent

RS 404/13

Søknad om oppføring av pergola som tilbygg til bolighus - James Carolan - Gimlevegen 18 - 1719/275/51 - innvilget

RS 405/13

Søknad om tilbygg av carport til eksisterende garasje - 1719/2/183 Hegglia 17 - Jan Arve Amundal - Godkjent

RS 406/13

Endringssøknad om eneboliger - 1719/314/386 - Momarka II område B1 - Kjølen og Nydal bygg AS - Godkjent

RS 407/13

Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1719/35/122 - Godkjent

RS 408/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/16/108 - Godkjent

RS 409/13

Søknad om innredning av loft - 1719/314/330 Høgberget 28 - Bjørnar Olav Leknes - Godkjent

RS 410/13

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/13/98 - Rognhaugen, 7600 Levanger - Godkjent

RS 411/13

Etterhåndsgodkjennelse - 1719/232/109 - Delvis Godkjent

RS 412/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/3/120 - Gjemblevn. 14, 7602 Levanger - Jan Inge Kjønstad - Godkjent

RS 413/13

Søknad om oppføring av driftsbygning for svineproduksjon - 1719/139/1 Kjølen - Kristin og Tor Oluf Kjølen - Godkjent

RS 414/13

Revidert søknad om riving av eksisterende naust/oppføring av nytt naust - 1719/263/9 - Godkjent

RS 415/13

Søknad om oppføring av anneks/redskapsbod - 1719/252/1/14 Hoøya - Marianne Engdal - godkjent

RS 416/13

Søknad om oppføring av grisfjøs - 1719/290/1 Gustad vestre - Jo Severin Matberg - godkjent

RS 417/13

1719/232/88 - Kari og Jan Hoff - Søknad om fradeling - Sagtun - avslag

RS 418/13

Søknad om restaurering av hytte og naust og nytt anneks - 1719/99/1 - Godkjent

RS 419/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/21/5 -Trøa, 7620 Skogn - Merete Nordli - Godkjent

RS 420/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/488 - Rønningsbergvn. 5, 7605 Levanger - Tor Erik Johansen - Godkjent

RS 421/13

Søknad om flytting av eksisterende telestolpe - 1719/37/25 Idrettsplassen Remyra - Telenor Norge AS - godkjent

RS 422/13

Søknad om oppføring av uthus/anneks ved hytte - 1719/316/1/140 Tomt nr 174 Frol Bygdealmenning - Tore Sæther - Godkjent

RS 423/13

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra skihytte - 1719/198/1/11 - Godkjent

RS 424/13

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/13/98 - Godkjent

RS 425/13

Søknad om oppføring av terrasse m/trapper - 1719/329/19 Oterstein - Sameiet Oterstein v/Knut J Støvne - Godkjent

RS 426/13

Søknad om igangsettingstillatels for 4 rekkehus kjedet sammen med carport på delfelt B3-1 - 1719/7/68 Kjønstadmarka boligfelt B3 - Block Watne AS - Godkjent

RS 427/13

Søknad om oppføring av garasje/uthus - 1719/85/6 - Veie Nordre, 7620 Skogn - Kåre SKilbrigt - Godkjent

RS 428/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/312/52 - Kolbotn, Halsan, 7608 Levanger - Ivar Reinås - Godkjent

RS 429/13

Endringssøknad om oppføring av 3 bolighus i rekke - 1719/37/80 Småland - Øra Eiendom Verdal AS- godkjent

RS 430/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/934 Nordlia 6 - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 431/13

Endringsmelding- Ombygging/ fasadeendring og tilbygg til bolig - Tine Lian - Kirkegata 5 - Godkjent

RS 432/13

Søknad om oppføring av redskapsbod/søppelskur - 1719/314/355 - Høgberget 52, 7606 Levanger - Oddgeir Bue - Godkjent

RS 433/13

Revidert søknad om tilbygg til bolighus og riving av uthus - 1719/3/17 - Godkjent

RS 434/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/82/22 Ranheim 2 - Kari Selbo - godkjent.

RS 435/13

Søknad om tilbygg til bolighus og tak over del av veranda - 1719/276/162 - Godkjent

RS 436/13

Søknad om oppføring av uisolert svalegang mellom bolighus og garasje - 1719/223/6 - Vollabakkveien 43, 7632 Åsenfjord - Godkjent

RS 437/13

Søknad om bruksendring av del av bygg fra næring til boligformål - 1719/32/158 Alfheim - Laila og Alf Einar Johnsen - Godkjent

RS 438/13

Revidert søknad om bruksendring av del av naust - 1719/6/69 - Godkjent

RS 439/13

Søknad om fasadeendring og tilbygg - 1719/2/133 Bambergvegen 48 - Christian Myrstad - Godkjent

RS 440/13

Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/3/273 Iduns veg 7 - Øyvind Ervik - Godkjent

RS 441/13

Søknad om forlenget tillatelse for midlertidig skihytte - 1719/316/1 Storlidalen

RS 442/13

Søknad om oppføring av kyllingfjøs - 1719/340/1 Bjørvik nedre - Geir Kjos-Hanssen - godkjent

RS 443/13

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/228/13 Vågland - Eli Anette Dybsland - Godkjent

RS 444/13

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/3 - Heståsdalen, 7600 Levanger - Lilljan Fjerdingen - Godkjent

RS 445/13

Søknad om igangsettingstillatelse for flytting av bygning - 1719/253/5 - Rinnleiret, 7600 Levanger - Levanger kommune Kommunalteknikk - Godkjent

RS 446/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/85/6 Sandbakken - Kåre Skilbrigt - Godkjent

RS 447/13

Søknad om oppføring av fritidsbolig og uthus/anneks - 1719/372/1/148 - Brinken 2, 7607 Levanger - Tore Matberg, Ingunn Elise Tronstad - Godkjent

RS 448/13

Søknad om bruksendring av fritidsbolig - 1719/7/21 Solhaug - Unni Garberg - Godkjent

RS 449/13

Søknad om oppføring av høytørke - 1719/84/2 - Heidi Røstad - Innvilget

RS 450/13

Vedtak - Oppføring av 2 boliger sammenbygd med carport - 1719/275/934 Nordlia 6 - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 451/13

Søknad om bruksendring av fritidsbolig - 1719/296/22 Arlibu - Kåre Tveita - Godkjent

RS 452/13

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/350/1 Myr - Håvar Myhr - Tilleggsareal til 1719/350/9 - Godkjent

RS 453/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/280/28 - Hegle, 7608 Levanger - Roger Bjørvig - Godkjent

RS 454/13

Søknad om oppføring av anneks og platting/svalgang - 1719/246/43 Sandvik - Rolf Nygård - Godkjent

RS 455/13

Søknad om innsetting av takvindu - 1719/315/274 - Sjøgata 11 B, 7600 Levanger, Tore Brataas - Godkjent

RS 456/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/6/81 Tronnofoten - Tronnofoten Eiendom AS - Tomt for leilighetsbygg og tomt for fellesareal - Godkjent 
    Til toppen av siden





Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 02.10.2013 16:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051