Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Interpellasjoner/spørsmål/åpen spørretime

Reglement: interpellasjoner/spørsmål
Søk på siden med Ctrl + F 
som excel for statistikk (kommunestyret)

Åpen spørretime>> 

Interpellasjoner og spørsmål i Kommunestyret
Nr.BeskrivelseTekstVideo
 FO 1/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Politisk behandling av Marknadsvegen tekst video 
FO 2/19 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Uavhengig gjennomgang av omstillingene innen pleie og omsorg tekst video 
FO 3/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Ang. statlig finansiering av eldreomsorgen tekst video 
FO 4/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Vedrørende forholdene på LBAS tekst video 
FO 5/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og Ekne tekst video 
FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag tekst video 
FO 7/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp tekst video 
FO 8/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pliktår i Levanger kommune tekst video 
FO 9/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ansettelsesnemnd tekst video 
FO 10/19 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - innsamling av landbruksplast tekst video
FO 11/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - den totale barnehagedekningen i Levanger kommune tekst video
FO 12/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - tiltak mot insektsdød i Levanger kommune tekst video
FO 13/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - kniver på ungdomsskolen tekst video
FO 14/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - kapasitetsplanlegging for utskrivningsklare pasienter tekst video
FO 15/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - forbud mot atomvåpen tekst video
FO 16/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - blålysbygg på Mule tekst video
video etter
gruppemøte
FO 17/19 Interpellasjon fra Anita Ravlo Sand (SP) - Ansettelse av rådmann på åremål tekst video
FO 18/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Døgnplasser ved Staup helsehus tekst video
FO 19/19 Interpellasjon fra  Asgeir Persøy (FRP) - Obligatorisk vaksinering av helsepersonell tekst video
FO 20/19 Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget (AP) - Korridor mellom kombinasjonsbygg og akuttmottaket ved Sykehuset Levanger tekst video
FO 21/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) – 11. skoleår tekst video
FO 22/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Hotranvassdraget tekst video
FO 23/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Patruljerende politihunder på skolen tekst video
FO 24/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - statlig finansiering av eldreomsorgen tekst video
FO 25/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Teatertak på Torvet tekst video
FO 26/19 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Boliger til psykisk utviklingshemmede tekst video
FO 27/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Språkkrav til ansatte i helse tekst video
FO 28/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Åpen spørretime tekst video
FO 29/19 Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - Utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune tekst video
FO 30/19 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Levanger kommune som vertskommune for campus Røstad tekst video
FO 31/19 Spørsmål fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Kompetansetiltak og livslang læring i Levanger tekst video
FO 32/19 Interpellasjon fra Nina Elisabeth Berget (AP) - Destinasjon Levanger tekst video
FO 33/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - fylkesmannens kritikk mot Levanger ungdomsskole tekst video
FO 34/19 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fritak for eiendomsskatt tekst video
FO 35/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fv 61 mellom Fiborgtangen og Ekne tekst video
FO 36/19 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - trafikksikkerhet for myke trafikanter i Staupslia tekst video
FO 37/19 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise tekst video
FO 38/19 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunal pleie og omsorg tekst video
FO 39/19 Interpellasjon fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Skjenkebevilling tekst video
FO 40/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Rovdyr i Levanger tekst video
FO 41/19 Interpellasjon fra Einar Dahlum (Rødt) - Inntekstberegning av barnetrygd tekst video
FO 42/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Klimaregnskap og klimabudsjett med indirekte utslipp tekst video
FO 43/19 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Omsorg og helsetjenester i kommunal regi - Skogn helsetun tekst video
FO 44/19 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Brannstasjon - prosessen videre tekst video
FO 45/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Redusering av støvplagen og gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum tekst video
FO 46/19 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Oppreisning etter feilplassert til Røstad og Ekne spesialskoler tekst video
FO 47/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Vold og trusler i kommunale sykehjem/institusjoner tekst video
FO 48/19 Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - Politisk styring i Levanger tekst video
FO 49/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Brislingfiske i Trondheimsfjorden tekst video
FO 50/19 Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Budsjett og regnskap for Levanger kommune tekst video
DK FO 1/19 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Oppgradering av uteområder på skoler tekst behandl.
DK FO 2/19 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - angående husleie i kommunale boliger og kommunal bostøtte tekst behandl.
DK FO 3/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Evaluering av, behov for og organisering av området helse og velferd tekst behandl.
DK FO 4/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - Planer for vedlikehold Halsan barneskole tekst  
PUK FO 1/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Økologisk tilstand i Hammervatnet tekst behandl.
PUK FO 2/19 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Tomter i Kjønstadmarka tekst behandl.
Til toppen av siden FO 1/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Reglement for kommunestyret, Interpellasjon og spørsmål tekst video
FO 2/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Pleie og omsorg i kommunebarometeret 2017 tekst video
FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Innfør samboergaranti i Levanger kommune tekst video
FO 4/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Økt stillingsprosenten for fagarbeidere i Levanger kommune tekst video
FO 5/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Skårstadsaken - trukket! tekst trukket 
FO 6/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Satser for sosialhjelp tekst video
FO 7/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - kommunens helsetilbud tekst video
FO 8/18 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - bredbånd og mobildekning i Levanger tekst video
FO 9/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - brøyting av fortau i Levanger kommune tekst video
FO 10/18 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - mobbing i arbeidslivet tekst video
FO 11/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Oppgradering av byens fotgjengerfelt tekst video
FO 12/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Synkronisering av lyskrysset i Kirkegate ved Levanger kirke tekst video
FO 13/18 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Strandryddedagen tekst video
FO 14/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Dialog med sårbare grupper tekst video
FO 15/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Miljøsituasjonen i Levangersundet tekst video
FO 16/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Samarbeid mellom barnehager og eldrehjem tekst video
FO 17/18 Spørsmål fra Astrid Juberg Vordal (AP) - Ombygging av gymsal – Åsen barne og ungdomsskole tekst video
FO 18/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta tekst video
FO 19/18 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Campusstrukturen Nord universitet tekst video
FO 20/18 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet tekst video
FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet tekst video
FO 22/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fraværsgrense i ungdomsskolen tekst video
FO 23/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Krav til språk for arbeidere i kontakt med sårbare grupper tekst video
FO 24/18 Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset tekst video
 FO 25/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Kommunale helsetjenester tekst video
 FO 26/18 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Hvordan holde budsjettet? tekst trukket 
FO 27/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Ansiktstildekking tekst video
FO 28/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger tekst video
FO 29/18 Spørsmål fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - styrking av ettervernet for pårørende ifm selvmord , tung rus og psykiatri tekst video
FO 30/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - rus i Levanger kommune - oppfølging tekst video
FO 31/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - oppreisningsordning for feilplasserte elever ved spesialskoler tekst video
FO 32/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - trafikksikkerhet på skoleveg tekst video
FO 33/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - ventelister for utskrivningsklare pasienter tekst video 
FO 34/18 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - pensjonsordning for arbeidstakere i Levanger kommune tekst video 
FO 35/18 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager tekst video 
FO 36/18 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - kommunale rutiner for spørsmål fra publikum tekst video
FO 37/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tolga-saken tekst video 
FO 38/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Innsats mot mobbing tekst video 
FO 39/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - ledige næringsarealer i Åsen tekst video
FO 40/18 Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - sykefravær tekst video
FO 41/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - vedlikehold veg tekst video
FO 42/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - tilbud til psykisk utviklingshemmede tekst video
DK  FO 1/18 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - plan for brannverntiltak og vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Levanger kommune tekst behandl.
DK  FO 2/18 Spørsmål fra Atle Busch (V) - barnehagetilbud og fattigdomstiltak tekst behandl.
DK  FO 3/18 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - brannverntiltak og vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Levanger kommune tekst behandl.
DK  FO 4/18 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - stillingsutlysninger i kommunen tekst behandl.
DK  FO 5/18 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - samarbeidsutvalg tekst behandl.
DK  FO 6/18 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering helse og velferd i fremtiden tekst behandl.
DK  FO 7/18 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering av kommunale tjenester tekst behandl.
PUK FO 1/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - adkomst Ytre havn tekst behandl.
PUK FO 2/18 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - stråling fra nye AMS-målere tekst behandl.
PUK FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - opprusting vei Ytterøy tekst behandl.
Til toppen av siden FO 1/17 Interpellasjon fra Ottar Bjerkeset (V) - Utvidelse av kapasiteten til Dagsverket – et lavterskel jobbtilbud for rusavhengige i Levanger tekst video
 FO 2/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Klimasatsstøtte tekst video
FO 3/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Spesialundervisning tekst video
FO 4/17 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Næringsarealer til bedrifter i Levanger kommune tekst video
FO 5/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Egne kommunale forskrifter for tildeling av langtidsopphold i sykehjem tekst video
FO 6/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Oppfylling for velodrom på Moan - budsjett for tiltaket tekst video
FO 7/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - fastlege for studenter tekst video
FO 8/17 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - Tomter på Ekne tekst video
FO 9/17 Spørsmål fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Lærertetthet 1-4 trinn tekst video
FO 10/17 Spørsmål fra Ingrid Olga Hallan (AP) - Oppfølging av temaplan for økt sykkelbruk tekst video
FO 11/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - ENØK kommunale bygg tekst video
FO 12/17 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tiggerforbud i Levanger kommune tekst video
FO 13/17 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Betale studentene for å flytte til Levanger tekst video
FO 14/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Skolemat/prøveprosjekt utredning og kostnadsberegning i Levanger kommune tekst video
FO 15/17 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Bruk av øremerkede midler til å øke lærertettheten i 1- 4 klasse i grunnskolen tekst video
FO 16/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Lokal regulering av vannscooter tekst video
FO 17/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Solceller på kommunale bygg tekst video
FO 18/17 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Heliumballonger tekst video
FO 19/17 Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Miljøvennlig tiltak tekst video
FO 20/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Geoteknisk rapport tekst video
FO 21/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Grenser og kriterier ved vedtak tekst video
 FO 22/17 Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Dagsverket tekst  video
FO 23/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Mobbing i Levangerskolene tekst video
FO 24/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Eiendomsskatt på næringsbygg tekst video
FO 25/17 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Urimelig søppelavgift tekst video
FO 26/17 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Forvirrende fartsgrenser, manglende gatelys og fartshumper i Eidsbotnvegen tekst video
FO 27/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune tekst video
FO 28/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Etiske retningslinjer tekst video
FO 29/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - møte ansatte tekst video
 FO 30/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Næringsforumets fremtid tekst video 
FO 31/17 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Bane NORs innsigelser mot bygging på Skogn tekst video
 FO 32/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Tiltak gjort for romfolk i Levanger tekst video
FO 33/17 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (AP) - Organisering av kulturskolen tekst video
FO 34/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 753 Åsen - Åsenfjord tekst video
FO 35/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Miljøsertifisering tekst video
FO 36/17 Interpellasjon fra Olav Strid (AP) - Friluftsliv i nærmiljø tekst video
FO 37/17 Spørsmål fra Magne Nydal (KRF) - Angående midlertidige barnehageplasser på Skogn tekst video
 FO 38/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Mobbing i Levangerskolene tekst video
FO 39/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Inn på Tunet tekst video
FO 40/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogrammet tekst video
DK FO 1/17 Spørsmål fra Kristin Aas, AP - IKT-tilbud i skolene tekst behandl.
DK FO 2/17 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - Stillingsstørrelser Stokkbakken omsorgssenter tekst behandl.
DK FO 3/17 Interpellasjoner fra Asbjørn Brustad (SP) - Kjøp av privat helse- og omsorgstjeneste tekst behandl.
DK FO 4/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - Avvik i helsetjenesten i Levanger kommune tekst behandl.
DK FO 5/17 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Varslere tekst behandl.
DK FO 6/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner tekst behandl.
DK FO 7/17 Interpellasjoner fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger kommune tekst behandl.
DK FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole tekst behandl.
DK FO 9/17 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Bemanning Staup helsehus, Breidablikktunet og Stokkbakken tekst behandl.
DK FO 10/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - Kompetanseutvikling lærere/barnehagelærere tekst behandl.
PUK FO 1/17 Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - Oppgradering / Asfaltering av kommunal veger i Levanger tekst behandl.
Til toppen av siden FO 1/16 Spørsmål fra Kai Lennert Johansen (Ap) - Kvalitet i Levangerskolen tekst video
FO 2/16 Spørsmål fra Børge Lund (KRF) - Tilgjengelighet til serveringssteder for bevegelseshemmede tekst video
 FO 3/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - planovergang jernbanelinja Skogn sentrum tekst video
FO 4/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Teleslynge på Levanger ungdomsskole tekst video
FO 5/16 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Inneklima i barnehager i Levanger kommune tekst video
FO 6/16 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Nytt inntektssystem for kommunane - ordføraropprop tekst video
FO 7/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Krav til politiattest tekst video
FO 8/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Klimatiltak i kommunen tekst video
FO 9/16 Spørsmål fra Hanna Ellisiv Johansen - Romfamilie under Brusvebrua tekst video
 FO 10/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Kunstgressbaner i Levanger kommune tekst video
  FO 11/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Skolebarnas sikkerhet på skoleveien tekst video
 FO 12/16 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ytterøysamfunnets fremtid tekst video
FO 13/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - flytting av statlige arbeidsplasser tekst video
FO 14/16 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - rutiner aktivitetstilbud tekst video
FO 15/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Dagsverket, personalpolitiske retningslinjer og åpenhetskultur i Levanger kommune tekst video
FO 16/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) - handlingsplan mot vold i nære relasjoner tekst video
FO 17/16 Spørsmål fra  Anita Ravlo Sand (SP) - opplæring og ressursbehov i hjemmetjenesten tekst video
 FO 18/16 Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - KLP og investeringer i omstridt oljerørledning tekst video
FO 19/16 Interpellasjon fra Gunnar Morten Løvås (SV) - Menneskehandel tekst video
FO 20/16 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Ytringsfrihet i Levanger kommune og Skogstadsaken tekst video
 FO 21/16 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - «Reis smart hver dag i Levanger» tekst video
 FO 22/16 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Jernbaneverkets planovergang på Skogn tekst video
FO 23/16 Spørsmål fra  Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Tilbygg Rektorboligen tekst video
DK FO 1/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – Logopedtjenester i Levanger kommune tekst behandl.
DK FO 2/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – organisering av Museene i Levanger (MiL) tekst behandl.
DK FO 3/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – tjenesteleverandør innenfor helse og omsorg tekst behandl.
DK FO 4/16 Spørsmål  fra Atle Busch (V) - Tilskudd samfunnshus/grendehus tekst behandl.
DK FO 5/16 Spørsmål fra Atle Busch (V) - angående trafikksikkerhet ved Halsan skole tekst behandl.
DK FO 6/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - midler til lekeapparater og uteområder i kommunale barnehager tekst behandl.
PUK FO 1/16 Spørsmål fra Ola Skilbrigt (SP) - brannskadd bolig Kaivegen 13 A, Ekne tekst behandl.
Til toppen av siden FO 1/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ungdomshus i Levanger tekst video
FO 2/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
FO 3/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Dagsverket tekst video
FO 4/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Byggeklare tomter i Kjønstadmarka 2 tekst video
FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5 tekst video
FO 6/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger som en attraktiv kommune for næringslivet tekst video
FO 7/15 Interpellasjon fra Asgeir Persøy (FRP) - Markering for veteraner i Levanger 8. mai tekst video
FO 8/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - den nye trehusbyen tekst video
FO 9/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Levanger kommunes økonomi i samband med innleid konsulentbruk tekst video
FO 10/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum tekst video
 FO 11/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Reduksjon av gjennomgangstrafikk i trehusbyen tekst video
FO 12/15 Interpellasjon fra Svein Erik Veie (AP) - Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser i Levanger kommune tekst video
FO 13/15 Spørsmål fra Jann Karlsen (KRF) - kostnader skolefritidsordning og satser for støttekontakter tekst video
FO 14/15 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - eldreomsorgen i Levanger tekst video
FO 15/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - handlingsplan innen rus tekst video
FO 16/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - fremtidig organisering av næringsarbeidet tekst video
FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el-forsyning tekst video
FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus tekst video
FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Alternariv politisk organisering i Levanger kommune tekst video
FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Hogst på Holåstoppen tekst video
FO 21/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre tekst video
FO 22/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Kulturarenaer i Levanger tekst video
FO 23/15 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Kommunale bygninger som kan selges tekst video
 FO 24/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Status for arbeidet med eiendomsskatterevisjonen i Levanger tekst video
FO 25/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - ENØK i kommunale bygg tekst video
FO 26/15 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - økning av antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket tekst video
FO 27/15 Spørsmål fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon, lik tjeneste for medlemskommunene tekst video
Til toppen av siden FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold tekst video
FO 2/14 Spørsmål fra Asbjørn Brustad (SP) - Kvalitet på skolebyggene, framdrift i sak og effektuering av vedtak tekst video
 FO 3/14 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering tekst video
FO 4/14 Spørsmål fra Vegard Austmo (SP) - Rapport om kommunestyre og demokrati tekst video
FO 5/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - vedrørende de private barnehagene i kommunen tekst video
FO 6/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Skoletomta på Røstad tekst video
 FO 7/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - storkjøkken til Åsen tekst video
FO 8/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Sammenslåing av kommuner tekst video
FO 9/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU 2012 - kostnadsrammer og tidsrammer tekst video
FO 10/14 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Avvikssystemet tekst video
FO 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Familievikar – en modernisert husmorvikar tekst video
FO 12/14 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
FO 13/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Parfymefrie skoler og barnehager tekst video
FO 14/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger ungdomsskole - brukergruppe i byggeprosess tekst video
FO 15/14 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kommunedelplan helse og omsorg - medvirkningsportal tekst video
FO 16/14 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - Kommunereform tekst video
 FO 17/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Badestrender i Levanger kommune tekst video
  FO 18/14 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Biogassproduksjon i Skogn tekst video
 FO 19/14 Spørsmål fra Edvard Øfsti (AP) - skadeomfang på leasingbiler i Levanger og Verdal kommuner - tiltak tekst video
 FO 20/14 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak- Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst video
 FO 21/14 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogram tekst video
Til toppen av siden FO 1/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Manglende rapportering av klima- og miljøplan i årsberetningen for 2011 tekst video
FO 2/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Sikring av høy kvalitet i de nye skolene tekst video
FO 3/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - OU 2012 Levanger kommune videotekst video
 FO 4/13 Interpellasjon fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell tekst video
FO 5/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016 tekst video
FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow tekst video
FO 7/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - miljøtiltak i friområde Tinbuen tekst video
 FO 8/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - muligheten for kjøp av barnehage tekst video
FO 9/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil øke standarden på kommuneveiene tekst video
 FO 10/13 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Skogn må bli det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge tekst video
FO 11/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Renovering av Skognhallen tekst video
FO 12/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne - og ungdomsskole tekst video
 FO 13/13 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Verdens beste skole - status og prosess tekst video
Til toppen av siden FO 1/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Tiltakspakke for vedlikehold av kommunale boliger behandl. video
FO 2/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Retaksering av eiendommer i Levanger kommune og klagebehandling/håndtering 2010/2011 behandl. video
FO 3/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Eventuell fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering – manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak behandl. video
FO 4/12 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Gratis halleie for barn og unge? behandl. video
FO 5/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Rivningsarbeid Staupslia behandl. video
FO 6/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstres forslag om reduserte gebyrer for bygging av passivhus behandl. video
FO 7/12 Spørsmål fra Svein Erik Veie (AP) - status Gatebruksplan for Levanger behandl. video
FO 8/12 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Ulovligheter hyttebygging behandl. video
FO 9/12 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - Forskjell på enebolig og fritidsbolig/hytte? behandl. video
FO 10/12 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad, SP - Skolemat behandl. video
FO 11/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes, SV - OU-prosess behandl. video
FO 12/12 Spørsmål fra Per Anker Johansen (AP) - Økt trafikk på kommunale veger som følge av boligbyggingen i Kjønstadfeltet  behandl. video
FO 13/12 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Konflikt ang oppsetting av gravstøtter  behandl. video
FO 14/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger som skatteparadisfri sone  behandl. video
FO 15/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Avlastningsveier for sentrum  behandl. video
FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - Kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg behandl. video
FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (AP) – Utvikling av Festiviteten kino og kulturhus behandl.  video
FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og Ekne behandl. video
FO 19/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Redusering av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum behandl. video
 FO 20/12 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU-prosessen behandl. video
Til toppen av siden FO 1/11 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil erstatte fartsputene i Kirkegata tekst PDF video
FO 2/11 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Partnerskapsavtale med Riksantikvaren tekst PDF video
FO 3/11 Spørsmål til ordføreren fra Kristin Aas (DNA) - Bekymring over politiet sin framtidige situasjon i Levanger tekst PDF video
FO 4/11 Spørsmål til ordfører fra Geir Tore Persøy (FRP) - ang språkvalg i ungdomsskolene i Levanger tekst PDF video
FO 5/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil styrke personvernet tekst PDF video
FO 6/11 Spørsmål til ordfører fra Gunnar Morten Løvås (SV) - ang vikarer innleid fra vikarbyrå tekst PDF video
FO 7/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Grønne offentlige innkjøp -  manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak tekst video
FO 8/11 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum tekst video
FO 9/11 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - landingsplass for helikopter tekst video
FO 10/11 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) -  Beslutningspraksis i politiske møter -  Kommunestyremøter på dagtid tekst video
FO 11/11 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Opprusting av fylkesveg 753 tekst video
FO 12/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus" tekst video
FO 13/11 Spørsmål fra Svein Erik Veie (DNA) - Gatebruksplan for Levanger tekst video
Til toppen av siden FO 1/10 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Lokal næringspolitikk nytter tekst PDF video
FO 2/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - ang plan for Gotåsfeltet tekst PDF video
FO 3/10 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - ang Levanger stadion tekst PDF video
FO 4/10 Interpellasjon fra Heidi Flaten (V)  - Angående om Levanger kommune vil benytte elbiler som fremkomstmiddel tekst PDF video
FO 5/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Naturmangfoldsåret 2010 tekst PDF video
FO 6/10 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) - Planskilt overgang Skogn sentrum tekst PDF video
FO 7/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - angående kulturhus i Levanger tekst PDF video
FO 8/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående bredbånd tekst PDF video
FO 9/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående kommunens nettside tekst PDF video
FO 10/10 Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) - angående likestillingsfremmende forpliktende og konkrete tiltak tekst PDF video
FO 11/10 Spørsmål fra Per Anker Johansen (DNA) - angående organisering av oppvekstsektoren tekst PDF video
FO 12/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående mobildekning mellom Ekne og Frosta tekst PDF video
FO 13/10 Interpellasjon fra Ragnhild Skjerve (SV) - Likelønn og lavtlønn tekst PDF video
FO 14/10 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) - Organisering av avdeling Plan- og byggsak - bygningskontrollen tekst PDF video
FO 15/10 Spørsmål fra Vegard Granaune (DNA) - Retaksering i f.m. eiendomsskatt tekst PDF video
FO 16/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Økt tilrettelegging for sykkelparkering i Levanger sentrum tekst PDF video
FO 17/10 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Ombygging E6 ved Gråmyra tekst PDF video
FO 18/10 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Næringsutvikling i Levanger tekst PDF video
FO 19/10 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune vil ha grønne offentlige innkjøp tekst PDF video
FO 20/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Venstre vil ha lærerløft for Levangerskolen tekst PDF video
FO 21/10 Spørsmål fra Arne Solem (SP) - Kraftsituasjonen i Midt-Norge - Realisering av kraftvarmeverket på Fiborgtangen tekst PDF video
FO 22/10 Spørsmål fra Levanger Venstre v/Einar Vandvik - Bredbåndsutbygging i Levanger tekst PDF video
FO 23/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg tekst PDF video
FO 24/10 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Treplan tekst PDF video
FO 25/10 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt ( V ) - Frita trebebyggelsen i Levanger sentrum byggesaksgebyr tekst PDF video
FO 26/10 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - angående gang- og sykkelveg mellom Åsen samfunnshus og Hopla tekst PDF video
Til toppen av siden FO 1/09 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - stemmerett for 16 åringer tekst PDF video
FO 2/09 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger vil satse på egne profileringstiltak tekst PDF video
FO 3/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Spørsmål vedrørende veisikring og viltpåkjørsler tekst PDF video
FO 4/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - oppstart bygging av nytt kirkegårdsgjerde tekst PDF video
FO 5/09 Interpellasjon fra Hanne E. H. Lilleberg (SV) - I anledning Kulturminneåret 2009 tekst PDF video
FO 6/09 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Innfør bestillingstransport i Levanger tekst PDF video
FO 7/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V)  - Økt støtte til skole og voksenkorps for spilling 17. mai tekst PDF video
FO 8/09 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - ang kjøp av bygård i Levanger sentrum tekst PDF video
FO 9/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) – reguleringsplan for Levanger havn tekst PDF video
FO 10/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) – Levanger 1000 år tekst PDF video
FO 11/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. arbeidet med reguleringsplan på Levanger havn tekst PDF video
FO 12/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – vedr. gjennomføring av vedtak besluttet av Levanger kommunestyre tekst PDF video
FO 13/09 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Øke det kommunale tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene tekst PDF video
FO 14/09 Interpellasjon fra Einar Theodor Bangstad (H) - ang bygging av Kulturhus på havna tekst PDF video
FO 15/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Næringsarealer til bedrifter på havna tekst PDF video
FO 16/09 Spørsmål fra Olav Strid (DNA) – ang Børøya reguleringsbestemmelser tekst PDF video
FO 17/09 Spørsmål fra Hanne E. Lilleberg (SV) - angående tidspunkt for saker på nett tekst PDF video
FO 18/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Ivaretakelse av næringslivet på Gråmyra tekst PDF video
FO 19/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - angående utbedring av hull i veien mellom Jernbanegata og Levanger stasjon/stasjonsområdet tekst PDF video
FO 20/09 Spørsmål fra Siv By (SP) - ang ønkske om et mer aktivt lokalsamfunn tekst PDF video
FO 21/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Spillemidler til samfunnshus og grendehus tekst PDF video
FO 22/09 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Utvikling av eksisterende næringsliv i Levanger tekst PDF video
FO 23/09 Spørsmål fra Einar Vandvik (V) - angående bredbånddekning i Børsgrenda tekst PDF video
FO 24/09 Interpellasjon fra Asbjørn Folkvord (SV) - angående postdirektivet og kommunane tekst PDF video
FO 25/09 Spørsmål fra Heidi Flaten (V) - angående organisasjonsstrukturen i SNK tekst PDF video
FO 26/09 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - angående retaksering av eiendom i forbindelse med økt eiendomsskatt tekst PDF video


Til toppen av siden ----------------------------------- 

 Åpen spørretime i Levanger kommunestyre, reglemet: 20. Åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer  

19.06.19:
«Åpen spørretime» - Spørsmål til ordføreren angående møteplasser for ungdom i Levanger v/ungdomsrådet  -  video

12.12.18:
Spørsmål til ordføreren angående «Miljøkommunen i Midt-Norge» v/Per Aunet - video

24.01.18:
Spørsmål til ordføreren angående økning av andel kommunale barnehageplasser v/foreldrenes arbeidsgruppe for barnehager på Skogn PDF  -  video

18.05.16:
Spørsmål til ordføreren angående kommunens klima- og energiplan fra Besteforeldrenes klimaaksjon v/Ingrid Hoøen -  video

Spørsmål til ordføreren angående barnehagesituasjonen for private barnehager i Levanger kommune fra AU gruppa for private barnehager i Levanger kommune v/Ingebjørg Mikalsen -  video

02.09.15:
Spørsmål til ordføreren angående Trafikksituasjonen i øvre Halsan (PDF) - fra beboere i Halsan v/Per Anders Eriksen - presentasjon PDF - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

25.05.11:
Spørsmål vedrørende kollektivtilbudet på Ekne – fra Anne-Marie Steinheim og Solfrid Vestli  -  video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

01.04.09:
Spørsmål til ordføreren fra Anders Dalane ang. nytt kulturhus – hotellprosjekt på havneområdet  -  video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

04.03.09:
Spørsmål til ordføreren angående muligheter for utvikling av boligområde på Ytterøy – fra Per E. Aunan  - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

05.09.07:
Spørsmål til åpen spørretime fra Jørgen Selmer - tekst PDF - video 

Til toppen av siden 

Publisert: 24.09.2011 10:48 Sist endret: 19.12.2019 15:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051