Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 22/10 - Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap

Bjørn Sandvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivsaknr: 2010/4129
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 44/10
Kommunestyret 26.05.10 22/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg
     -  Utslippsledning havna
     -  Utslippsledning Hopla
     -  Skarpenget-Havna
     -  Byborgvegen
     -  Håkon den godes gate
     -  Åsen-Hoklingen
     -  Gunlaug Ormtunges gate
     -  Kirkegata 3.etappe
     -  Sjøgata
     -  Sjøgata II
     -  Gårdsvegen
     -  Sykehuset pumpestasjon
   avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347.
2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg
       -  Utslippsledning havna
       -  Utslippsledning Hopla
       -  Skarpenget-Havna
       -  Byborgvegen
       -  Håkon den godes gate
       -  Åsen-Hoklingen
       -  Gunlaug Ormtunges gate
       -  Kirkegata 3.etappe
       -  Sjøgata
       -  Sjøgata II
       -  Gårdsvegen
       -  Sykehuset pumpestasjon
  avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347.
 2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

 1. Regnskap avløp 2003-2009 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Regnskap for avsluttede kloakkanlegg oppført på budsjett 2003-2009 legges fram for avslutning. Dette gjelder følgende anlegg:

     -  Utslippsledning havna
     -  Utslippsledning Hopla
     -  Skarpenget-Havna
     -  Byborgvegen
     -  Håkon den godes gate
     -  Åsen-Hoklingen
     -  Gunlaug Ormtunges gate
     -  Kirkegata 3.etappe
     -  Sjøgata
     -  Sjøgata II
     -  Gårdsvegen
     -  Sykehuset pumpestasjon

Total kostnad for alle prosjektene er kr. 18.462.653.

Vurdering:
I vedlegget er vedtatte rammer på prosjektene, finansiering, regnskap og oversikt over overskridelser/ til god vist. Det går fram av regnskapet for alle prosjektene at de samlet kan gjøres opp med et tilgodebeløp (”overskudd”) på kr. 997.347 som tilsvarer vel 5% av totalkostnadene.

For flere av prosjektene kan avvikene mellom regnskap og finansiering virke store. Dette skyldes at det delvis er gjort grove overslag før midlene ble fordelt på de enkelte prosjekt ut fra vedtatte budsjettrammer.

Tilgodebeløpet foreslås brukt til fullfinansiering av Ekne avløpsrenseanlegg og nødvendige omlegginger av ledninger i forbindelse med renseanlegget.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051