Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - FO 8/11 - Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Evt. fjerning av avgift for korttidsparkering i Levanger sentrum

Interpellasjon som PDF - video

Levanger kommune vil fjerne avgiften for korttidsparkering i Levanger sentrum
Gjennom flere år har parkeringsavgiften fungert som en hemsko for utviklingen i Levanger sentrum. På flere kommunale parkeringsplasser i byen kreves det inn avgift for lang- og korttidsparkering med bil.

Venstre vil styrke sentrum gjennom å legge til rette for økt handel i byen. Dette inkluderer et variert og helhetlig handelstilbud, og å fjerne parkeringsavgiften for korttidsparkering i området.  Gjennom de kommunale avgiftene sitter Levanger kommune på sterke virkemidler for å få økt handel og næring i byen. Parkeringsavgiften er den viktigste av disse. Venstre vil derfor foreslå to timers gratis parkering på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Det finnes kommuner som bruker andre virkemidler enn avgift for å regulere parkeringen i sine byområder. Et godt eksempel er Porsgrunn og Stjørdal kommuner. I disse kommunene benyttes parkeringsskiver for å håndheve og kontrollere parkeringen i byen. Parkeringsskiven ser ut som en klokke, festes på innsiden på bilruta, viseren plasseres på parkeringstidspunktet og billisten får to timers parkering gratis. På Stjørdal kan disse parkeringsskivene fås gratis på rådhuset og nærliggende butikker til parkeringsplassen. Det eksisterer egne normerte skilt som viser hvor det er tidsregulert parkering med parkeringsskive.

Venstre vil at en slik ordning kommer på plass i Levanger også. Dagens ordning fungerer ikke hensiktsmessig med å avgiftsbelegge store parkeringsplasser som Øvre og Nedre Torv. Ved å fjerne avgiften for to-timers parkering kan Levanger kommune bidra til en positiv utvikling og sørge for vekst for handelen i Levanger sentrum.

Spørsmål til ordføreren
Vil ordføreren innføre en ordning med parkeringsskiver på parkeringsplasser som i dag er avgiftsbelagt i Levanger by?

Forslag til vedtak:
Levanger kommune innfører snarest mulig en ordning med parkeringsskiver på dagens avgiftsbelagte parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det legges opp til to timers gratis parkering på disse parkeringsplassene.

Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.05.2011 09:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051