Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - FO 7/11 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Grønne offentlige innkjøp - manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak

Spørsmål som PDF - video

I kommunestyrets møte 15. september 2010 ble følgende forslag fra Venstre vedtatt oversendt til videre behandling: ”Innen utgangen av 2010 skal det legges fram en sak for kommunestyret om hvordan Levanger kommune skal innføre en konsekvent praksis med å stille miljøkrav i sine anbud, samt skolering av kommunens ansatte med henblikk på å stille miljøkrav i anbudsutlysningene.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt for videre behandling.

Venstre er opptatt av å bruke posisjonen som Levanger kommune har som kunde og bestiller til å gjøre offentlige innkjøp grønnere og mer miljøvennlig. En satsning på grønne offentlige innkjøp er etterlyst av NHO Trøndelag. De mener at folkevalgte må ta de riktige grepene på dette området og sørge for at offentlige myndigheter stiller miljøkrav og bruker utarbeidede miljøkriterier ved sine anbudsutlysninger.

Vi nærmer oss nå sommeren 2011 og saken har tatt svært lang tid. Vi er overrasket og skuffet over at saken ikke er viderebehandlet i tråd med kommunestyrets reglement for oversendelsesforslag, og håper dette ikke er et uttrykk for ordførerens og administrasjonens manglende respekt for kommunestyrets vedtak. Venstre vil derfor be ordføreren om at saken utredes i forhold til reglement for oversendelsesforslag snarest og at saken blir tatt opp for videre behandling snarest mulig.

Spørsmål til ordføreren:
Når vil ordføreren ta opp Venstres oversendelsesforslag om grønne offentlige innkjøp opp til behandling?


Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.05.2011 09:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051