Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.06.09 - sak 43/09 - Levanger Boligforvaltning KF - Revidert budsjett 2009

Wenke Knudtsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Wenke Knudtsen
Arkivref.: 2009/5226
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunstyret 24.06.09 41/09

 

Styret i Levanger Boligforvaltning KF sin innstilling:

Revidert budsjett 2009 vedtas.

Vedlegg:

Levanger Boligforvaltning KF - Revidert budsjett 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rentenedgangen det siste halve året har medført en betydelig reduksjon i renteutgifter 2009 for Levanger Boligforvaltning KF. Det var tidligere budsjettert med en rente på 5,2%. Dagens nivå ligger på 3,75%. Det er sannsynlig at det gjennomsnittelige rentenivået for 2009 vil bli på 4,2%. Det er nå budsjettert med en rente på 4,2%.

Tidligere i år fikk Levanger Boligforvaltning tildelt kr. 500 000,- i midler fra tiltakspakken. Prosjekt vedr. dette er igangsatt, og snart ferdig. kr. 500 000,- er av den grunn tilført variable midler i hht retningslinjene for tiltakspakken.

En vurdering og notatskriv fra KomRev Trøndelag IKS, viser bekymring vedr. husleierestanse og tilhørende tap på fordringer. I forhold til den totale husleierestansen, bør posten tap på fordringer økes. Det er i revidert budsjett 2009 tatt sikte på å endre denne posten fra kr. 150 000,- til kr. 550 000,-.

Vurdering:

I hht foranstående endringer har styret i Levanger Boligforvaltning KF vedtatt i møte den 28. mai et revidert budsjett 2009.

Budsjettet er fremdeles strengt men realistisk.

Det er nå budsjettert med vedlikeholdsmidler på underkant av 2 mill. Dette inkluderer kr. 500 000,- i tiltakspakken.

Grunnet rentenedgangen og tilførte midler fra tiltakspakken, vil midler til vedlikehold bli økt med ca kr. 800 000,-. Dette tross for at tap på fordringer budsjetteres med ytterligere kr. 400 000,-.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 17:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051